Hlavní menu:

27.12.2009, autor: KOK, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 6: Přechod přes ulici Rožmberská u zastávky MHD

Pohled na zastávku MHD ve směru k Černému mostu

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – 6 část. V této části je řešena doprava na přechodu přes ulici Rožmberská u zastávky MHD.

Popis problému rodiči či žáky:

  • velký provoz
  • rychlá jízda řidičů
Popis současného stavu a identifikace potenciálních rizik

Místní komunikace v Rožmberské ulici je v tomto místě rovná, přehledná, vedená ve směru od centra v klesání. Jízdní pruhy mají šířku 3,5 m. Tyto podmínky spolu s již zmíněným omezeným vjezdem do ulice (B 12 s výjimkou dopravní obsluhy a MHD) příliš nepřinutí řidiče k dodržování povolené rychlosti a zvýšení pozornosti. Toto problémové místo se nachází přibližně uprostřed ulice u zastávky autobusů MHD „Pávovské náměstí“, kde jsou vodorovnou značkou V 7 – Přechod pro chodce vyznačeny v relativně malé vzdálenosti tři přechody, z nichž nejproblémovější bude ten prostřední, ležící u křižovatky Rožmberská x Velkoborská a těsně u zastávky, z které odjíždějí spoje směrem k ZŠ.

Přechod je ze směru z centra doplněn příčným zpomalovacím prahem a svislými dopravními značkami A 7b – Pozor, zpomalovací práh, B 20a – Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/h), A 12 – Děti a IP 6 – Přechod pro chodce. Ve směru od Českobrodské ulice je před tímto úsekem umístěn stacionární radar informující řidiče o jejich aktuální rychlosti.

Potenciální nebezpečí tohoto místa je v jeho dobré přehlednosti, neapeluje na řidiče ke snížení rychlosti jízdy a poté i velké intenzita vozidel, která může zvláště u mladších a starších pěších účastníků provozu vyvolat pocit nejistoty až nebezpečí při přecházení.

Návrh řešení

Dlouhé rovné úseky místních komunikací je žádoucí upravit tak, aby řidič ztratil pocit neručené přímé jízdy, ale zároveň nesmí převládnout pocit nejistoty a nečitelnosti trasy. Proto byl na přechodu pro chodce u křižovatky Rožmberská x Velkoborská navržen ochranný dělící ostrůvek, čímž došlo k vyosení jízdních pruhů (navržená šířka 3,00 m). Druhý přechod u křižovatky Rožmberská x Podlišovská tímto způsobem upravit možno nebylo kvůli přítomnosti vjezdům do objektu po jižní straně MK Rožmberská. Proto zde byl navržen efekt opačný – tedy zúžení jízdních pruhů na 2,75 m. Efekt zúžení doplňuje zeleň po obou stranách MK. Celá tato úprava úseku působí na podvědomí řidiče a nutí ho uzpůsobit rychlost jízdy pocitově stísněnému profilu komunikace. Mezi těmito přechody je v současnosti instalován úzký zpomalovací práh, který doporučujeme z komunikace po zrealizování navržených opatření odmontovat. Viz příloha.


Předchozí články:

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 5: Přechod přes ulici Českobrodská u Laktosu

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 4: přechod přes ulici Českomoravská u zastávky MHD na Jahodnici

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 3: podchod pod železniční tratí u zastávky Kyje

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 2: Přechod u křižovatky ulic Rožmberská x Broumarská

Dopravní studie ZŠ Šimanovská - část 1: Šimanovská, Broumarská, Lednická

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská

Ke stažení: Přechod přes ulici Rožmberská u zastávky MHD, 234 kB;
Pohled na zastávku MHD ve směru k Černému mostu, 307 kB

Ke stažení: Dopravní studie - ZŠ Šimanovská

Soubory s dopravní studií - ZŠ Šimanovská

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011