Hlavní menu:

06.04.2009, autor: KOK, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 3: podchod pod železniční tratí u zastávky Kyje

Podchod pod železniční tratí u zastávky Kyje

V této části je řešena doprava u podchodu pod železniční tratí u zastávky Kyje - přechod přes Lednickou ulici. Detailní řešení dopravní situace je uvedena v příloze článku.

PODCHOD POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ U ZASTÁVKY KYJE

Popis problému rodiči či žáky:

• děti často přebíhají přes koleje

• chybí osvětlení

• není bezbariérový přístup

• velký sklon schodů

• kluzký povrch, nedostatečný odtok vody

• nedostatečná údržba, špína

Četnost: 18

4.3.1. Popis současného stavu a identifikace potenciálních rizik

Zmíněný podchod pod železniční tratí Praha-Libeň – Praha-Běchovice je součástí vlakové zastávky Praha-Kyje, a nachází se na konci ulice Šimanovská. Je součástí atraktivní trasy pro žáky ZŠ, ale bohužel pro stávající stav samotného podchodu i přilehlé cesty (viz kapitola 4.8) není žáky využíván a ti vykonávají docházku buď velkou oklikou přes most nad železnicí v ulici Broumarská a nebo využívají linek MHD, čímž dochází k nežádoucímu jednosměrnému zvyšování poptávky po kapacitě autobusů a většímu používání přechodu ulice Broumarské (viz kapitola 4.1), který též není dětmi či jejich rodiči vnímám jako bezpečný.

Současný stav podchodu, způsobený neomluvitelným zanedbáním údržby, je velmi katastrofální: od vandalství (graffiti po zdech) po nefunkční odvodnění mající za následek i několikacentimetrovou vrstvu vody při deštích či sněhu. Nefunkční osvětlení bylo nedávno opraveno podchod vyčištěn, ale atraktivitu podchodu tato jednorázová akce zvýšit nemůže.

Proto dochází k zakázanému pohybu chodců v kolejišti, což dokládají vyšlapané cestičky. Není třeba příliš poukazovat na to, že jde o nezodpovědné až nebezpečné jednání jedinců, zvláště dospělých, kteří jdou tak dětem velmi špatným příkladem. Na druhou stranu se tomuto chování nelze, bereme-li v potaz stav podchodu, příliš divit.

4.3.2. Návrh řešení

Rekonstrukce podchodu pod železniční u železniční zastávky Kyje proběhne v rámci stavby: ”Průjezd železničním uzlem Praha – modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha- Běchovice (1.část)”

• objednavatel stavby: Správa železniční dopravní cesty, s. o.

• zhotovitel projektové dokumentace: IKP Consulting Engineers, s. r. o.

• na stavbu bylo MHMP vydáno rozhodnutí o umístění stavby dne 21. 10. 2003

• stavební povolení vydal Drážní úřad dne 29. 5. 2006

Modernizace tohoto úseku zahrnuje rektifikaci oblouků, přidání třetí koleje, rekonstrukce nástupišť a zastávkových vybavení a vybudování protihlukových opatření. Provoz na trati je smíšený, tj. osobní i nákladní vlaky, vlaky spadající do systému PID i vlaky dálkové.

V zastávce Kyje bude třetí kolej vložena mezi koleje stávající. Traťová rychlost je v úseku zastávky navržena na 110 – 120 km/h, pro vozy s naklápěcí skříní (Pendolino) je 150 km/h. Budou modernizována nástupiště, jejichž hrana bude 550 mm nad TK (temenem kolejnice) a délka 200 m. Úrovňový přístup bude na II. nástupiště z ulice Šimanovská, na I. Nástupiště bude zřízen bezbariérový chodník z ulice Lednická. Na obě nástupiště bude přístup též novými chodníky od nadjezdu ulice Broumovská a ze stávajícího podchodu pomocí samoobslužných schodišťových plošin.

Podchod projde celkovou rekonstrukcí, při které bude zachováno jeho stavební uspořádání, bude kompletně sanován a vybaven osvětlením. Vstupní schodiště budou zastřešena a vybavena na žádost MČ Praha 14 schodišťovými plošinami na opačné straně schodiště než jsou kolejničky pro kočárky. Vybudování ramp nebylo kvůli požadovanému a vyprojektovanému bezbariérovému přístupu na obě nástupiště z ulice Broumovská a pro prostorovou stísněnost (přilehlé pozemky nejsou v majetku SŽDC) uvažováno, patrně z těchto důvodů byla zamítnuta námitka MČ Prahy 14 na zřízení ramp z výstupu podchodu po obou stranách trati. Zbourán bude zděný objekt zastávky a budou vybudovány zastávkové přístřešky na obou nástupištích. Nové bude i osvětlení a informační systém pro cestující.

Ke stažení: Schema_dopravni_situace_Lednicka_podchod_pod_trati_CD.pdf, 288 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011