Hlavní menu:

11.06.2009, autor: KOK, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 5: Přechod přes ulici Českobrodská u Laktosu

Celkový pohled na přechod přes ulici Českobrodská u Laktosu

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – 5 část. V této části je řešena doprava přechodu přes ulici Českobrodská u Laktosu. Jedná se o přechod pro chodce přes frekventovanou komunikaci Českobrodská

Popis problému rodiči či žáky:

  • nepřehledný pro děti
  • vysoká frekvence
  • rychlá a bezohledná jízda řidičů
Popis současného stavu a identifikace potenciálních rizik

Jedné se opět o přechod pro chodce přes frekventovanou komunikaci Českobrodská, blíže k centru Prahy, než již zmíněný přechod v kapitole 4.4, u zastávky autobusů MHD „Sídliště Jahodnice“. Komunikace je zde (V 7) rozšířena o odbočovací pruhy k areálům Coca-Coly, Laktosu a čerpací stanici PHM, je vybaven ochranným dělícím ostrůvkem zhotoveným z betonových bloků a dopravních stínů a opatřen svislými značkami A 11 – Pozor, přechod pro chodce a IP 6 – Přechod pro chodce . Přechod pro chodce, která je navíc zvýrazněna reflexním žlutým podkladem. Šířka hlavního dopravního prostoru je 16,25 m.

V blízkosti přechodu se nachází nadchod pro pěší (přibližně 50 metrů ve směru od centra), přístupný schodištěm, teda pro osoby bez pohybového hendikepu. Velký nedostatek tohoto nadchodu je jeho stav, schody porostlé travou a nad nimi převislé větve stromů, rozbité střepy a vandalství odpudivý vzhled jen dokreslují. Na první pohled je patrné, že na tomto nadchodu není vykonávána žádná údržba. Velikým problémem této křižovatky je její nepřehlednost jak pro chodce, tak pro řidiče. Přehlednost ve směru od Dolních Počernic zásadním způsobem snižuje právě zanedbaný nadchod a stavebním způsobem provizorní provedená dělícího ostrůvku. Dalšími nedostatky je zakrytí značek, např. značky A 11 svislou dopravní značkou IP 19 – řadící pruhy a neudržovaná zeleň zakrývající značku IP 6 – Přechod pro chodce. Další nebezpečí je na přechodu pro chodce (V7) komunikace k průmyslovým areálům o délce 15,8 m, který je sice ve střední části opatřen dopravním stínem, ale vzhledem k frekvenci převážně těžkých návěsových souprav je toto opatření neúčinné.

Návrh řešení

Plocha této křižovatky je poměrně velmi rozsáhlá, což je způsobeno velkou frekvencí návěsových nákladních souprav zajíždějící k průmyslovým areálům (Laktos, Coca-Cola). Rozsah plochy má negativní dopad na její přehlednost chodci a pocit bezpečí je zde proto malý. Omezený výhled mají i řidiči přijíždějící ve směru od Dolních Počernic a to kvůli nadchodu, který v současné době není využíván, resp. využívá ho malý zlomek chodců. Proto jako velmi důležitou část řešení úlohy zvýšená bezpečnosti navrhujeme snesení této železné stavby, což je plně v souladu s dnešním trendem zachování úrovňových přechodů. Šířky jízdních pruhů navrhujeme zachovat z důvodu velké intenzity rozměrných nákladních vozidel, místo středního dělicího dopravního stínu je nutno vybudovat střední dělicí ostrůvek a to v celé délce autobusové zastávky „Sídliště Jahodnice“ ve směru na Dolní Počernice. Je na zvážení, zda jej vybavit plotem pro znesnadnění přecházení mimo značený přechod. Přechod samotný je navrhnut o šířce 4,00 m a je typu „Z“ (včetně příslušných zábradlí), který podněcuje chodce k rozhledu na vozidla přijíždějící k přechodu.

Dále je nutné řešit i přechod pro chodce na komunikaci k průmyslovým areálům. Zde je navržen opět ochranný dělící ostrůvek. Šířky jízdních pruhů v této komunikaci vycházejí z nutnosti zajištění průjezdu kamiony s návěsy, což je opět ověřeno vlečnými křivkami. Dále je navrženo zbudování dlážděné plochy před tímto ostrůvkem („fyzický dopravní stín“) pro znepříjemnění přejíždění do pravého pruhu, kde je zastávka MHD, z pruhu vedoucího přímo v křižovatce, resp. pro znepříjemnění přímé jízdy řadícím pruhem odbočení vpravo ve směru od Dolních Počernic.

Předchozí články:

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 4: přechod přes ulici Českomoravská u zastávky MHD na Jahodnici

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Dopravni-studie-ZS-Simanovska-cast-4-prechod-pres-ulici-Ceskomoravska-u-zastavky-MHD-na-Jahodnici.html

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 3: podchod pod železniční tratí u zastávky Kyje

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Dopravni-studie-ZS-Simanovska-cast-3-podchod-pod-zeleznicni-trati-u-zastavky-Kyje.html

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská – část 2: Přechod u křižovatky ulic Rožmberská x Broumarská

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Dopravni-studie-ZS-Simanovska-cast-2-Prechod-u-krizovatky-ulic-Rozmberska-x-Broumarska.html

Dopravní studie ZŠ Šimanovská - část 1: Šimanovská, Broumarská, Lednická

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Dopravni-studie-ZS-Simanovska-cast-1-Simanovska-Broumarska-Lednicka.html

Dopravní studie - ZŠ Šimanovská

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Dopravni-studie-ZS-Simanovska.html

Ke stažení: Schéma dopravní situace ulice Českobrodská u Laktosu , 205 kB;
Zpustošený stav nadchodu přes ulici Českobrodská u Laktosu , 263 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011