Hlavní menu:

14.05.2007, kategorie: Kyjský rybník

Stavební povolení - revitalizace Rokytky v prostorách retenční nádrže

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o vydaném stavebním povolení Čihadla (viz. příloha) - revitalizace Rokytky v prostorách retenční nádrže. V rámci této stavby bude Svépravický potok před zaústěním do Rokytky odveden na sever, kde se jeho trasa napojí na stávající příkop (parc.č. 1005). Do Rokytky bude opět zaústěn před kynologickým cvičištěm. Délka této přeložky bude 1115 m.
Rokytka za současným soutokem se Svépravickým potokem bude v délce cca 220 m ponechána v původním stavu i trase. Za tímto úsekem bude koryto s ohledem na výškové poměry území rozmeandrováno pomocí různých kruhových oblouků s tím, že meandrující trasa bude křižovat původní koryto potoka. V místě křížení budou vytvořeny z původního koryta dotvarované tůně. Délka přeložky Rokytky je 900 m. Koryto Hostavického potoka před zaústěním do Rokytky bude v posledních 150 m nahrazen přeložkou o menším příčném profilu, menším spádu a se stabilizací dna kamenivem. Délka přeložky Hostavického potoka bude cca 400 m.
Stavební povolení obsahuje také povolení k odstranění betonového opevnění v korytech vodních toků Rokytky, Hostavického a Svépravického potoka.

Ke stažení: staveb_povoleni_revitalizace_rokytky_retencni_nadrz.html, 23 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011