Hlavní menu:

03.01.2017, autor: KOK, kategorie: Kontejnerové překladiště Malešice

Překladiště kontejnerů v Malešicích – za okny je kamion!

Společnost METRANS například provozuje srovnatelný kontejnerový terminál v České Třebové (6 průjezdných kolejí, tři portálové jeřáby) a v roce 2014 zde denně odbavila celkem 24 vlaků (celkový překlad zde byl 736 816 TEU (368 408 dlouhých kontejnerů))

Anketa

Souhlasíte s výstavbou kontejnerového terminálu v Malešicích?
Nesouhlasím (36%)
 
Souhlasím (32%)
 
 
Kontejnerový terminál METRANS v České Třebové

Projekt výstavby překladiště kontejnerů v Malešicích, který byl několik let u ledu, opět ožil. Občanská sdružení spolu s radnicemi Prahy 10 a 14 přitom proti překladišti roky bojují. Nyní opět (již potřetí) probíhá zjišťovací řízení EIA (PHA1037) na umístění kontejnerového terminálu v Malešicích. Jak vlastě funguje kontejnerový terminál v praxi a jak ovlivňuje jeho provoz okolí?

Provoz kontejnerového terminálu

Standardní vlak s kontejnery sestavený z 23 vozů Sggmrss (šestinápravový kloubový třípodvozkový vůz pro intermodální přepravy je určen pro přepravu velkých kontejnerů (velikosti 20´, 30´, 40´, 45´) a výměnných nástaveb (velikosti 6,05-8,15 m, 9,125-9,3 m, 12,129 m, 13,6 m)) má celkovou délkou 607 metrů (proto ta délka kolejí 700 m). Vlak tedy přepraví 92 kusů 20stopých kontejnerů (krátký kontejner o délce 6 m) nebo 46 dlouhých kontejnerů (40stopých po 12 metrech).

Plánované 3 páry Nex vlaků obsadí svou délkou 3 koleje a další tři koleje jsou tedy volné jako rezerva. Jeden kontejnerový vlak (46 dlouhých kontejnerů (40stopých po 12 metrech)) se dá vyložit cca za 45 minut. Šest kolejí terminálu je obsluhováno dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště, takže se dají současně obsluhovat (vykládat a nakládat) dva vlaky. Nakládka převážně prázdných kontejnerů probíhá o něco déle, ale za dvě hodiny se s rezervou u tohoto kapacitního terminálu dá zvládnout vykládka a nakládka dvou kontejnerových vlaků.

Pokud tedy je v oznámení počítáno s kapacitou 3 párů Nex vlaků a objemem kamionové dopravy v rozsahu 125 kamionů v jednom směru za den, tak je to lživý údaj (tento objem se v pohodě a s rezervou se dá zvládnut pouze na dvou kolejích a pouze s jedním portálovým jeřábem pro obsluhu překladiště). V tomto navrhovaném rozsahu je zde skrytá kapacita terminálu minimálně 6 až 9 párů vlaků za den – tedy dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu. To znamená objem kamionové dopravy v rozsahu 250 - 375 kamionů v jednom směru za den. Při vícesměnném provozu a dobré organizaci práce může být kapacita i přes 10 párů vlaků za den!!!

Společnost METRANS například provozuje srovnatelný kontejnerový terminál v České Třebové (6 průjezdných kolejí, tři portálové jeřáby) a v roce 2014 zde denně odbavila celkem 24 vlaků (celkový překlad na tomto terminálu byl v tomto roce 736 816 TEU (368 408 dlouhých kontejnerů (40stopých po 12 metrech)).

Problémem tohoto překladiště je zejména špatná dopravní infrastruktura v okolí překladiště zvýšený světelný smog a hluk.

Provoz terminálu probíhá přesně podle jízdního řádu. Ucelená souprava o délce délkou 607 m (převážně z přístavů) přijede do Malešic, souprava se zasune na jednu ze šesti kolejí, kontejnery složí se na čekající automobilové návěsy, které k portálovým jeřábům najíždí v určený čas na určenou pozici a naloží se jednotlivé kontejnery. Potom se naloží převážně prázdné kontejnery a souprava zase dle jízdního řádu odjede do přístavu pro nové plné. Argumentace, že tento terminál bude sloužit pro zásobování Prahy je jen takové zdůvodnění proč to umístit zrovna do Malešic, ale ve skutečnosti bude sloužit pro minimálně pro celé Čechy. Navíc ještě hrozí, že na okolních volných plochách vzniknou další sklady nebo plochy na odkládání kontejnerů.

Pozemky v Malešicích vlastní Rail Cargo Terminal-Praha s.r.o., který je finančně a personálně provázán s Cargo Operator - CSKD s.r.o. (dříve ČSKD INTRANS s.r.o., dříve Česká a slovenská kombinovaná doprava - INTRANS a.s.). Od roku 2008 jsou 100% vlastníkem společnosti firmy ICA a Speditions holding z rakouské skupiny Rail Cargo Austria (součást holdingu ÖBB). Od 30. června 2013 používá společnost název Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. Do konce roku 2015 společnost provozovala v České republice kromě terminálu v Přerov i terminál v areálu nákladového nádraží Praha-Žižkov, z něj však byla k tomuto datu nuceně vystěhována a přesunula své aktivity na kontejnerový terminál Mělník.

ČSKD INTRANS, a. s. mělo na Praha - Žižkov přibližnou plochu překladiště 25000 (m2) a v Malešicích by to mělo být dle záboru přibližná plocha 80000 (m2). Nárůst plochy je tedy trojnásobný.

Pro srovnání, společnost METRANS Praha v Praze – Uhříněvsi má přibližnou plochu překladiště 300000 (m2), tedy 4x větší plochu.Související články


Jak buduje Rail Cargo Group kontejnerové terminály v Rakousku?
KOK 24.01.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Jak-buduje-Rail-Cargo-Group-kontejnerove-terminaly-v-Rakousku.html

Co je to pojem city logistika?
KOK 23.01.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Co-je-to-pojem-city-logistika.html

Pražský vzduch houstne, smogová situace je i v Malešicích
KOK 21.01.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Prazsky-vzduch-houstne-smogova-situace-je-i-v-Malesicich.html

Kontejnerový terminál v Malešicích je především velký business pro vlastníka
KOK 12.01.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Kontejnerovy-terminal-v-Malesicich-je-predevsim-velky-business-pro-vlastnika.html

Přemístit překladiště z Malešic o 1,5 km dál nic neřeší, zní z Prahy 14
iDnes 9.1.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Premistit-prekladiste-z-Malesic-o-1-5-km-dal-nic-neresi-zni-z-Prahy-14.html

Překladiště v Kyjích?
TZ MČ Praha 14, 09.01.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Prekladiste-v-Kyjich.html

Malešice. Nechtějí tu překladiště
Deník Metro, 5.1.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Malesice-Nechteji-tu-prekladiste.html

Železniční překladiště v Malešicích vadí už třem městským částem: Praze 9, 10 a 14
Blesk 5.1.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Zeleznicni-prekladiste-v-Malesicich-vadi-uz-trem-mestskym-castem-Praze-9-10-a-14.html

Městské části kritizují překladiště v Malešicích. Praha navrhla přemístění
iDnes 6.1.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Mestske-casti-kritizuji-prekladiste-v-Malesicich-Praha-navrhla-premisteni.html

KOK podal připomínky k záměru EIA – Terminál Malešice
KOK, 03.01.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/KOK-podal-pripominky-k-zameru-EIA-PHA1037-Terminal-Malesice.html

Vánoční "dárek" Malešicím a Praze 10: Překladiště by zatížilo tisíce lidí
NasePraha, 28.12.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Vanocni-darek-Malesicim-a-Praze-10-Prekladiste-by-zatizilo-tisice-lidi.html

Do Malešic má jezdit sto kamionů denně, místní se to dozvěděli těsně před Vánoci
Lidové noviny, 28.12.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Do-Malesic-ma-jezdit-sto-kamionu-denne-mistni-se-to-dozvedeli-tesne-pred-Vanoci.html

Obyvatelé Malešic dostali nechtěný vánoční dárek, strach z kontejnerového překladiště
Pražský Patriot, 28.12.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Obyvatele-Malesic-dostali-nechteny-vanocni-darek-strach-z-kontejneroveho-prekladiste.html

Praha bude mít nový kontejnerový terminál. Postaví ho rakouské státní dráhy
E15, 26.12.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Praha-bude-mit-novy-kontejnerovy-terminal-Postavi-ho-rakouske-statni-drahy.html

EIA – zjišťovací řízení PHA1037 na umístění kontejnerového terminálu v Malešicích
KOK, 18.12.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-zjistovaci-rizeni-PHA1037-na-umisteni-kontejneroveho-terminalu-v-Malesicich.html

Praha 10 odmítá železniční překladiště v Malešicích
Pražský deník 9.11.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Praha-10-odmita-zeleznicni-prekladiste-v-Malesicich.html

Tři vlakové soupravy a 110 kamionů denně. V Malešicích odmítají vznik překladiště
Blesk 9.11.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Tri-vlakove-soupravy-a-110-kamionu-denne-V-Malesicich-odmitaji-vznik-prekladiste.html

Kontejnerový terminál Praha-Žižkov ukončil svou činnost
KOK 10.01.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Kontejnerovy-terminal-Praha-Zizkov-ukoncil-svou-cinnost.html


Ke stažení: Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice

Společnost Rail Cargo Operator – CSKD prosazuje výstavbu kapacitního kontejnerového překladiště v Malešicích, které výrazně zasáhne své okolí hlukem vyvolanou dopravou těžkých kontejnerových návěsů.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 90 kamionů v jednom směru za den).

Není žádný důvod v tomhle místě kontejnery skládat z vlaku, skladovat a odvážet po silnici. Při perspektivě, že terminál se tu nestaví na 5 let a Praha se bude dále rozvíjet je toto řešení zcela špatné.

01.01.2017 14:53:44

Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice
Malešice - návrh kontejnerového terminálu

Vlastní záměr navržený společností Rail Cargo Operator – CSKD představuje realizaci kontejnerového překladiště včetně obslužných kolejí v délce 700 metrů a celého zázemí. Návrh obsahuje překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m a uspořádáním depa do 12-ti řad nebo do 9-ti řad (varianta B a C). Obsluha překladiště je plánována dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště a kolesový manipulátor Hyster H18-23XM-12EC.

Ke stávajícímu rozsahu dopravy by měli přibýt pouze 3 páry Nex vlaků do kontejnerového terminálu v trase Praha-Libeň – Praha-Malešice a zpět (z toho jeden pár vedený v nočních hodinách). Pro obsluhu areálu má být k dispozici 30 parkovacích stání, předpokládá se 30 příjezdů a 30 odjezdů osobních automobilů za den. Objem kamionové dopravy se předpokládá v objemu 125 kamionů v jednom směru za den.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 125 kamionů v jednom směru za den). Zhruba se stejnou kapacitou probíhala EIA PHA259 v roce 2006 – 2007, ale to byl záměr posuzován jako I. etapa (pouze 2 koleje o délce 450 m). Plánované 3 páry Nex vlaků obsadí svou délkou 3 koleje a další tři koleje jsou tedy volné jako rezerva. Pokud tedy je v oznámení počítáno s kapacitou 3 párů Nex vlaků a objemem kamionové dopravy v rozsahu 125 kamionů v jednom směru za den, tak tento objem se v pohodě a s rezervou se dá zvládnut pouze na dvou kolejích a pouze s jedním portálovým jeřábem pro obsluhu překladiště. V navrhovaném rozsahu je skrytá kapacita terminálu minimálně 6 až 9 párů vlaků za den – tedy dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu než je uvedena v záměru.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011