Hlavní menu:

12.01.2017, autor: KOK, kategorie: Kontejnerové překladiště Malešice

Kontejnerový terminál v Malešicích je především velký business pro vlastníka

Současně po oceánech pluje asi 5500 kontejnerových lodí, které převáží miliony kontejnerů mezi kontinenty. Kontejnery a jejich přeprava je především velký business.

Anketa

Souhlasíte s výstavbou kontejnerového terminálu v Malešicích?
Nesouhlasím (36%)
 
Souhlasím (32%)
 
 
Rozmístění skladových ploch na území České republiky

Někdy si na silnicích povšimneme návěsů vezoucích zvlněné krabice. Ocelová bedna upevněná na návěsu skrývá většinou zboží několika desítek či stovek tisíc korun a má za sebou týdny putování po světových mořích a oceánech. Současně po oceánech pluje asi 5500 kontejnerových lodí, které převáží miliony kontejnerů mezi kontinenty. Obdobně pak po kolejích se pohybují ucelené kontejnerové vlaky s pevným jízdním řádem od přístavů k suchozemským kontejnerovým terminálům. Logistika je také zaměřená na rozvoz zásilek kontejnerů z překladiště po silnici k zákazníkovi na klasických i sklopných návěsech. Kontejnery a jejich přeprava je především velký business.

Kontejner má normalizované rozměry. Mezinárodní jednotka TEU (Transport Equivalent Unit) používaná v kontejnerové přepravě odpovídá vnějším rozměrům 6058 x 2438 x 2591 mm, ložným objemem 32 m3 a nákladem 21,7 tuny. Konstrukce pocházející z roku 1956 umožnila bezproblémové horizontální a vertikální přemísťování. Stohování ve vrstvách se ukázalo být praktické pro ohromná přístavní překladiště.

Kontejnery jsou provozovány tzv. rejdařskou společností, která za účelem výdělku provozuje vlastní či pronajaté lodě. Mezi největší rejdařské společnosti ve světě patří dánský MAERSK, který si díky provozování 300 kontejnerových lodí udržuje světové prvenství. Britská společnost P&O Nedlloyd se 154 kontejnerovými loděmi má roční obrat 5,5 miliardy amerických dolarů (2003). Činnost rejdařských společností je úzce spjata s logistikou, rejdařské a logistické společnosti působí většinou pod jednou firmou. Logistika je zaměřená na zajišťování přísunu materiálních prvků, pohybu lidí a přenosu informací, a to ve správný čas, na správné místo a s přiměřenými náklady.

Jako kyvadlová přeprava fungují námořní lodě s kontejnery mezi Evropou a Asií. Devatenáct dní trvá plavba ze Singapuru do Hamburku. Při vykládce z lodi už je na parkovišti přistaven návěs nebo vlaková souprava. Těmito prostředky se dostane zboží až k zákazníkovi.

Při použití kontejnerového vlaku je zásilka z Hamburku do Prahy přepravena za cca 17 a z Bremerhavenu do Prahy za cca 19 hodin.

Vše je řízeno počítačovým programem. Řidič automobilového návěsu se do kontejnerového terminálu dostane přiložením čipové karty na čtecí zařízení. Počítač určí kdy a na jaké přesně určené místo má řidič automobilového návěsu přijet. Chod portálových jeřábů, mobilních překladačů a kontejnerových vozů je naplánován po každé minutě. Kamery na rameni a další na můstku jeřábu monitorují polohu kontejneru, který je spouštěn na návěs. Z výšky několika desítek metrů je spouštění kontejneru dálkově ovládáno řidičem, který se z výšky orientuje pouze podle záznamů z kamer. Pomocí joysticku musí řidič kontejner seřídit tak, aby dosedl kolmo na návěs. Monitorování kontejnerových čipů přes satelity je předmětem dalšího vývoje.

Rozmístění skladových ploch na území České republiky je koncentrováno v okolí Prahy a především podél dálnic D1, D8, D10 a D11, viz obrázek v příloze.

Proto také lokalita, na východním okraji pražské aglomerace,kontejnerového překladiště v Malešicích je strategicky prosazována v kontextu s obsluhou velkých průmyslových oblastí Královéhradeckého a části Pardubického kraje, nacházející se v blízkosti dálnice D10 a D11. Je potřebné si všimnout, že rozmístění průmyslových zón na území České republiky je koncentrováno v okolí Prahy a především v okolí Kolína, Hradce Králové Pardubic, Mladé Boleslavi a Kralup nad Vltavou a jsou obsluhovány dálnicemi D8, D10 a D11, viz obrázek v příloze.

Velký business a přínos má toto umístění především, pro vlastníka .... přínosy pro Prahu jsou zanedbatelné (minimální množství kontejnerů bude určeno pro Prahu) a Praha bude pouze trpět zvýšený provoz ....

Související články


Přemístit překladiště z Malešic o 1,5 km dál nic neřeší, zní z Prahy 14
iDnes 9.1.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Premistit-prekladiste-z-Malesic-o-1-5-km-dal-nic-neresi-zni-z-Prahy-14.html

Překladiště v Kyjích?
TZ MČ Praha 14, 09.01.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Prekladiste-v-Kyjich.html

Malešice. Nechtějí tu překladiště
Deník Metro, 5.1.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Malesice-Nechteji-tu-prekladiste.html

Železniční překladiště v Malešicích vadí už třem městským částem: Praze 9, 10 a 14
Blesk 5.1.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Zeleznicni-prekladiste-v-Malesicich-vadi-uz-trem-mestskym-castem-Praze-9-10-a-14.html

Městské části kritizují překladiště v Malešicích. Praha navrhla přemístění
iDnes 6.1.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Mestske-casti-kritizuji-prekladiste-v-Malesicich-Praha-navrhla-premisteni.html

KOK podal připomínky k záměru EIA – Terminál Malešice
KOK, 03.01.2017
http://www.praha14jinak.cz/clanky/KOK-podal-pripominky-k-zameru-EIA-Terminal-Malesice.html

Vánoční "dárek" Malešicím a Praze 10: Překladiště by zatížilo tisíce lidí
NasePraha, 28.12.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Vanocni-darek-Malesicim-a-Praze-10-Prekladiste-by-zatizilo-tisice-lidi.html

Do Malešic má jezdit sto kamionů denně, místní se to dozvěděli těsně před Vánoci
Lidové noviny, 28.12.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Do-Malesic-ma-jezdit-sto-kamionu-denne-mistni-se-to-dozvedeli-tesne-pred-Vanoci.html

Obyvatelé Malešic dostali nechtěný vánoční dárek, strach z kontejnerového překladiště
Pražský Patriot, 28.12.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Obyvatele-Malesic-dostali-nechteny-vanocni-darek-strach-z-kontejneroveho-prekladiste.html

Praha bude mít nový kontejnerový terminál. Postaví ho rakouské státní dráhy
E15, 26.12.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Praha-bude-mit-novy-kontejnerovy-terminal-Postavi-ho-rakouske-statni-drahy.html

EIA – zjišťovací řízení PHA1037 na umístění kontejnerového terminálu v Malešicích
KOK, 18.12.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-zjistovaci-rizeni-PHA1037-na-umisteni-kontejneroveho-terminalu-v-Malesicich.html

Praha 10 odmítá železniční překladiště v Malešicích
Pražský deník 9.11.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Praha-10-odmita-zeleznicni-prekladiste-v-Malesicich.html

Tři vlakové soupravy a 110 kamionů denně. V Malešicích odmítají vznik překladiště
Blesk 9.11.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Tri-vlakove-soupravy-a-110-kamionu-denne-V-Malesicich-odmitaji-vznik-prekladiste.html

Kontejnerový terminál Praha-Žižkov ukončil svou činnost
KOK 10.01.2016
http://www.praha14jinak.cz/clanky/Kontejnerovy-terminal-Praha-Zizkov-ukoncil-svou-cinnost.html


Ke stažení: Rozmístění skladových ploch na území České republiky, 60 kB;
Rozmístění průmyslových zón na území České republiky, 55 kB

Ke stažení: Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice

Společnost Rail Cargo Operator – CSKD prosazuje výstavbu kapacitního kontejnerového překladiště v Malešicích, které výrazně zasáhne své okolí hlukem vyvolanou dopravou těžkých kontejnerových návěsů.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 90 kamionů v jednom směru za den).

Není žádný důvod v tomhle místě kontejnery skládat z vlaku, skladovat a odvážet po silnici. Při perspektivě, že terminál se tu nestaví na 5 let a Praha se bude dále rozvíjet je toto řešení zcela špatné.

01.01.2017 14:53:44

Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice
Malešice - návrh kontejnerového terminálu

Vlastní záměr navržený společností Rail Cargo Operator – CSKD představuje realizaci kontejnerového překladiště včetně obslužných kolejí v délce 700 metrů a celého zázemí. Návrh obsahuje překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m a uspořádáním depa do 12-ti řad nebo do 9-ti řad (varianta B a C). Obsluha překladiště je plánována dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště a kolesový manipulátor Hyster H18-23XM-12EC.

Ke stávajícímu rozsahu dopravy by měli přibýt pouze 3 páry Nex vlaků do kontejnerového terminálu v trase Praha-Libeň – Praha-Malešice a zpět (z toho jeden pár vedený v nočních hodinách). Pro obsluhu areálu má být k dispozici 30 parkovacích stání, předpokládá se 30 příjezdů a 30 odjezdů osobních automobilů za den. Objem kamionové dopravy se předpokládá v objemu 125 kamionů v jednom směru za den.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 125 kamionů v jednom směru za den). Zhruba se stejnou kapacitou probíhala EIA PHA259 v roce 2006 – 2007, ale to byl záměr posuzován jako I. etapa (pouze 2 koleje o délce 450 m). Plánované 3 páry Nex vlaků obsadí svou délkou 3 koleje a další tři koleje jsou tedy volné jako rezerva. Pokud tedy je v oznámení počítáno s kapacitou 3 párů Nex vlaků a objemem kamionové dopravy v rozsahu 125 kamionů v jednom směru za den, tak tento objem se v pohodě a s rezervou se dá zvládnut pouze na dvou kolejích a pouze s jedním portálovým jeřábem pro obsluhu překladiště. V navrhovaném rozsahu je skrytá kapacita terminálu minimálně 6 až 9 párů vlaků za den – tedy dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu než je uvedena v záměru.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011