Hlavní menu:

22.08.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Oznámení o pokračování územního řízení - Panorama Kyje III

Oznámení o pokračování územního řízení - Panorama Kyje III

Odbor výstavby MČ Prahy 14 zveřejnil na úřední desce oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Panorama Kyje III, soubor tří obytných domů, objekty A1, A2, B, Ekospol a.s.,".

Odbor výstavby, úřadu městské části Praha 14, vydal oznámení o pokračování územního řízení na vydání územního rozhodnutí na umístění stavby „Panorama Kyje III soubor tři obytných domů (AI, A2, B)“ včetně inženýrských sítí, komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, předzahrádek, sadových úprav a zařízení staveništi na pozemcích č. parc. 2575 (PK 280/1, PK 291/1), 2575/14, 2575/26,1575/66,2575/67 a 2575/95 v k.ú. Kyje.

Jedná o tři bytové domy (A1, A2 a B) s celkovým počtem 151 bytových jednotek, přičemž objekty A1 a A2 jsou totožné a mají po 45 bytech, objekt B má bytových jednotek 61. Bytový soubor bude disponovat celkem s 83 garážovými stáními a 67 stáními na povrchu.

Bytové domy, vč. komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí, jsou situovány do pozemků parc.č. 2575/74, 2575/1 (PK 280/2), 2575/1 (PK 291/1), 2575/26, 2575/66, 2575/67, 2575/95 v k. ú. Kyje. Navrhovaný záměr je situován mezi stávající bytový komplex „Panorama Kyje I“ a předchozí projednávanou stavbu „Panorama Kyje II“.

Zástavba se nachází při komunikacích Budovatelská a Sicherova, na kterou je dopravně napojena. Celková plocha zastavěná bytovými domy je 2 936,5 m2, zeleň je na 4 379,8 m2 a zpevněné plochy+komunikace jsou na 2 880,7 m2.

Odbor výstavby zároveň nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 23. srpna 2012 (čtvrtek) v 10:00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 207.

Závazná stanoviska dotčených orgánu, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby, úřední dny: Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).

Žadatel (Ekospol a.s.) zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladní pole, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Doprava v klidu

V objektech Panorama III je umístěno celkem 124 bytů, ke kterým je101 garážových stání v umístěných v objektu. Z počtu 101 garážových stání je 18 garážových stání řešeno tak, že auta stojí za sebou (auto v přední řadě musí vycouvat, aby auto v zadní řadě mohlo odjet. Nejhorší je situace u objektu B, kde z 43 garážových stání je řešeno 12 s parkováním za sebou. Pouze 19 garážových stání ze 43 garážových stání je umístěno jednotlivě bez nutnosti manipulovat vozidly v přední řadě. Ostatní budou muset řešit manipulaci s vozidly, pokud bude chtít někdo vyjet z druhé.

Zvýšená rizika vyplývající ze zóny havarijního plánování

Objekty domů jsou umístěny v zóně havarijního plánování plnírny Satalice. Rizikové objekty (dva kulové nadzemní zásobníky plynu, stáčecí stanoviště železničních cisteren a dvě stáčecí stanoviště autocisteren jsou umístěny ve vzdálenosti přibližně 500 m.

Z výsledků hodnocení rizik vyplynul závěr, že v případě některých uvažovaných scénářů havárií jsou dosahy těchto havárií mimo hranice areálu plnírny a že zasahují do obytné zóny okolních městských částí (Praha – Satalice, Praha 19, Praha 14).

Jako „nejhorší“ se jeví havárie typu ohnivé koule. V případě vzniku této havárie na jednom z kulových zásobníků by dosah (s pravděpodobností 50 % fatality) mohl být ohraničen až kružnicí o poloměru 1500 m.

V případě vzniku požáru typu jet fire (požár plynu z trysky) tedy nikoliv výbuchu, se nepředpokládají ztráty na životech, nelze však vyloučit možná zranění osob provádějící likvidaci požáru.

Bližší informace viz dokument „Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování Český plyn k.s. Plnírna Satalice“ http://www.praha14.cz/info/kriz_rizeni/kriz_situace.html

Společnost EKOSPOL v podkladech pro územní řízení identifikovala tato rizika a deklarovala, že zákazníci budou před koupí bytu informováni o potencionálním riziku a v rámci klientských změn jim budou nabídnuta nadstandardní ochranné opatření, zejména bezpečnostní zasklení a regulované větrání.

-----------------------

Poznámka

V dokumentu "Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování Český plyn k.s. Plnírna Satalice" z roku 2006 je uvedena ještě u identifikace objektu společnost Český Plyn k.s. a ne společnost Flaga s.r.o., která již neexistuje. Český Plyn k.s. již neexistuje (vymazán 1. ledna 2007) a nástupnická organizace Český plyn, Satalice spol. s.r.o. také již neexistuje (vymazána 1. května 2007).

Společnost Flaga s.r.o. je nástupnická společnost, která se sloučila společnostmi Český plyn, Satalice spol. s r.o., IČ: 497 10 231, se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 155, PSČ: 190 15 a Český Plyn s.r.o., IČ: 496 79 317, se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 155, PSČ: 190 15. Na tuto společnost jako právního nástupce, přešlo v důsledku sloučení jmění zaniklých společností Český plyn, Satalice spol. s r.o., IČ: 497 10 231, se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 155, PSČ: 190 15 a Český Plyn s.r.o., IČ: 496 79 317, se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 155, PSČ: 190 15.

-----------------------


Zvětšit mapu


Zvětšit mapu

Související články:

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE III

http://www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-Bytove-domy-PANORAMA-KYJE-III-1.html

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE III

http://www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-Bytove-domy-PANORAMA-KYJE-III.html

http://www.praha14.cz/deska_int/ov_oznameni_panorama_kyje3_200712.pdf

» Přejít na článek Oznámení o pokračování územního řízení - Panorama Kyje III na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Panorama_III_objekty_A1_A2_B-2.jpg, 163 kB;
umisteni_Panorama_III_EIA.jpg, 386 kB;
ov_oznameni_panorama_kyje3_200712.pdf, 103 kB

Ke stažení: Panorama Kyje

17.02.2011 17:22:37

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)Úpravy směrné části územního plánu:
  • č. U 0538/2007 v prostoru mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D (na pozemcích p.č. 2575/3 a 2575/6). První etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama I.
  • č. U 0754/2009 při ulici Budovatelské z funkční plochy OB-C a OV-C na OB-D a OV-E. Druhá etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama II.
  • č. U 0903/2010 mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D. Třetí etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama III.
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011