Hlavní menu:

10.06.2010, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE III

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE III

Předmětem „Oznámení záměru“ dle zákona č.100/2001 Sb. je výstavba tří bytových domů s názvem „PANORAMA KYJE III“. Součástí budou také komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, oplocení a vegetační úpravy. Jedná o tři bytové domy (A1, A2 a B) s celkovým počtem 151 bytových jednotek, přičemž objekty A1 a A2 jsou totožné a mají po 45 bytech, objekt B má bytových jednotek 61. Bytový soubor bude disponovat celkem s 83 garážovými stáními a 67 stáními na povrchu.

Bytové domy, vč. komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí, jsou situovány do pozemků parc.č. 2575/74, 2575/1 (PK 280/2), 2575/1 (PK 291/1), 2575/26, 2575/66, 2575/67, 2575/95 v k. ú. Kyje. Navrhovaný záměr je situován mezi stávající bytový komplex „Panorama Kyje I“ a předchozí projednávanou stavbu „Panorama Kyje II“. Tento v budoucnu plánovaný komplet tří etap bytové zástavby (Panorama Kyje I, Panorama Kyje II a Panorama Kyje III) bude tvořit z dálkových pohledů jemnou křivku s vrcholem při komunikaci Budovatelská. Zástavba se nachází při komunikacích Budovatelská a Sicherova, na kterou je dopravně napojena. Celková plocha zastavěná bytovými domy je 2 936,5 m2, zeleň je na 4 379,8 m2 a zpevněné plochy+komunikace jsou na 2 880,7 m2.

Pozemky jsou součástí větší funkční plochy, z níž je dle platného územního plánu stanoveno funkční využití území čistě obytné OB-C.

Pro pozemky byl společností EKOSPOL, a. s. podán návrh na úpravu kódu míry využití území z OB-C na OB-D.

V projektu je navržena zástavba třemi bytovými domy s kapacitou 151 bytových jednotek. Jedná se o byty ve velikostním rozložení od 1+kk po 4+kk. V suterénech objektů jsou navrženy podzemní garáže. Zastavěná plocha budovami je 2 936,5 m2 komunikace, chodníky, parkoviště tvoří 2 737,35 m2 a zeleň je v rozsahu 4 307,91 m2. V rámci výstavby nových bytových domů jsou navrhována povrchová parkovací stání a garážových stání o celkovém počtu 150 stání (83 garážových stání a 67 stání na povrchu). Vyvolaná doprava z bytových domů – počet průjezdů v době špičky - byla vypočtena na 45 průjezdů/hodinu v době špičky. Některá podzemní stání nahrazuje investor stáními na povrchu. Rozdíl mezi vyhláškou - požadovanými 115 stáními a navrhovaným počtem 150 parkovacích stání, tj. 32 garážových stání má být řešeno výjimkou z Vyhlášky č.26/1999 Sb., Článek 10 odst. 3. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze. Tato místa budou umístěna na povrchovém parkovišti.

V platném územním plánu plochy okolo Budovatelské ulice mají uvedeny kódy B nebo C, což znamená „rozvolněnou zástavbu“ – tj. rodinné domky (B), a „nízkopodlažní zástavbu“ (C). Společnost EKOSPOL a. s., která v této oblasti začalo působit jako developer postupně tento územní plán mění a přizpůsobuje si ho pro své podnikatelské záměry a radnice Prahy 14 je v tomto směru velice vstřícná. Vždy pro jednotlivé etapy výstavby povolí nějakou tu změnu, úpravu směrné části územního plánu nebo výjimku. Vše se děje klasickou „salámovou metodou“, kdy každá etapa je z hlediska vlivů na životní prostředí a úprav směrné části územního plánu (změnu charakteru zástavby a navýšení počtu bytů) řešena smotaně, to znamená s konstatování minimálního vlivu na dopravu, životní prostředí, stávající zástavbu apod. Radnice je kupována smlouvou o spolupráci a výsledkem značně navýšeného počtu bytů je darovací smlouva příspěvku na dobudování infrastruktury a řešení vzniklých problémů. Kdo z toho má výrazně vyšší zisk a výhodu je celkem jasné.

Do oznámení je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 428; informace na tel. čísle 236 004 322) v termínu od 8.6.2010 do 28.6.2010. Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách http://www.cenia.cz/eia (kód záměru: PHA724). Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.

Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 28.6.2010.

Text oznámení záměru

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA724&file=oznameniDOC

Informace o oznámení záměru

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA724&file=infOznamDOC

Související články

Další námitky ke konceptu nového územního plánu – Kyje Hutě

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE II

EIA - Bytové domy "Panorama KYJE" - vyjádření KOK

EIA - Bytové domy "Panorama KYJE"

Smlouva o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí se společností EKOSPOL

Dohoda MČ Praha 14 o spolupráci se společností EKOSPOL

Dar společnosti EKOSPOL MČ Praha 14 na zněnu územního plánu

Úprava územního plánu Na Hutích pro EKOSPOL

Ke stažení: Umístění obytného souboru Panorama III, 638 kB;
Umístění obytného souboru Panorama III, 386 kB;
Územní plán Panorama III, 465 kB

Ke stažení: Panorama Kyje

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011