Hlavní menu:

15.02.2011, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE III

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE III

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „PANORAMA KYJE III“, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o výstavbu třetí etapy PANORAMA KYJE (tři bytové domy (A1, A2 a B) s celkovým počtem 151 bytových jednotek). Oznamovatelem záměru je společnost EKOSPOL, a. s.

V platném územním plánu plochy okolo Budovatelské ulice mají uvedeny kódy B nebo C, což znamená „rozvolněnou zástavbu“ – tj. rodinné domky (B), a „nízkopodlažní zástavbu“ (C). Společnost EKOSPOL a. s., která v této oblasti začalo působit jako developer postupně tento územní plán mění a přizpůsobuje si ho pro své podnikatelské záměry a radnice Prahy 14 je v tomto směru velice vstřícná. Vždy pro jednotlivé etapy výstavby povolí nějakou tu změnu, úpravu směrné části územního plánu nebo výjimku. Vše se děje klasickou „salámovou metodou“, kdy každá etapa je z hlediska vlivů na životní prostředí a úprav směrné části územního plánu (změnu charakteru zástavby a navýšení počtu bytů) řešena smotaně, to znamená s konstatování minimálního vlivu na dopravu, životní prostředí, stávající zástavbu apod.

----------------------------

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Blíže viz http://www.cenia.cz/eia (kód záměru: PHA724).

Blíže viz také: http://www.praha14jinak.cz/Kauzy/Kyje-Hute

Text oznámení záměru

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA724&file=oznameniDOC

Informace o oznámení záměru

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA724&file=infOznamDOC

Související články

Další námitky ke konceptu nového územního plánu – Kyje Hutě

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE II

EIA - Bytové domy "Panorama KYJE" - vyjádření KOK

EIA - Bytové domy "Panorama KYJE"

Smlouva o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí se společností EKOSPOL

Dohoda MČ Praha 14 o spolupráci se společností EKOSPOL

Dar společnosti EKOSPOL MČ Praha 14 na zněnu územního plánu

Úprava územního plánu Na Hutích pro EKOSPOL

Ke stažení: Text vydaného rozhodnutí EIA Panorama III, 2 MB;
Umístění obytného souboru Panorama III, 638 kB;
Územní plán souboru Panorama III, 465 kB

Ke stažení: Panorama Kyje

17.02.2011 17:22:37

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)Úpravy směrné části územního plánu:
  • č. U 0538/2007 v prostoru mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D (na pozemcích p.č. 2575/3 a 2575/6). První etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama I.
  • č. U 0754/2009 při ulici Budovatelské z funkční plochy OB-C a OV-C na OB-D a OV-E. Druhá etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama II.
  • č. U 0903/2010 mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D. Třetí etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama III.
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011