Hlavní menu:

21.11.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Ekospol má problém se smlouvami

Ekospol má problém se smlouvami

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 641/RMČ/2011 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Ekospol, a.s.

Společnost Ekospol, a.s. uzavřela s městskou částí Praha 14 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene o zřízení věcného břemene ze dne 10. 5. 2010. Městská část Praha 14 předložil MČ Praha 14 k podpisu návrhy dalších smluv, mj. smlouvy darovací a dohody o spolupráci, které však společnost Ekospol, a.s. odmítla podepsat.

Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Ekospol, a.s. je tak výhodné pouze pro společnost Ekospol, a.s. a smlouvy, které by měly přinést plnění MČ Praha 14, však Ekospol, a.s. zatím nepodepsal.

Blíže viz také usnesení č. 196/RMČ/2010, č. 197/RMČ/2010 a č. 198/RMČ/2010 ze dne 4.5.2010.

Rada městské části Praha 14 například v usnesení 196/RMČ/2010 souhlasila s přijetím daru ve výši 1,5 mil Kč od obchodní společnosti EKOSPOL, a. s., se sídlem Dukelských hrdinů č. p. 747, Praha 7 ke zlepšení podmínek městské části Praha 14 v oblasti občanské vybavenosti v souvislosti s výstavbou obytného souboru PANORAMA Kyje I.

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Dar-spolecnosti-EKOSPOL-MC-Praha-14-za-znenu-uzemniho-planu.html

Dohoda o spolupráci při rozvoji městské části Praha 14 obsahovala také příspěvek 1,0 mil Kč na vybudování světelného signalizačního zařízení na křižovatce Za Černý Mostem x Cíglerova. Tato dohoda je však podmíněna kladnými stanovisky dotčených dopravních orgánů, které k dnešnímu dni nejsou předloženy. V případě, že nebude výstavba signalizačního zařízení umožněna budou prostředky poskytnuty na občanskou vybavenost dle harmonogramu (2011 - 2015). Finanční částky ve formě daru společnost bude poukazovat až po kolaudaci jednotlivých bytových domů (A1, A2, A3, A4, B, C1 a C2). Viz usnesení č. 197/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dohody o spolupráci

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 199/RMČ/2010 ke stanovisku městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby bytového souboru "PANORAMA Kyje II" v k. ú. Kyje při ul. Budovatelská. Podmínkou bylo zahrnout do DÚR řešení autobusových zastávek po obou stranách ul. Budovatelská a zajistit její realizaci v průběhu této etapy výstavby a v souladu s výstavbou jednotlivých bytových objektů založit parkovou plochu v severozápadní části dotčeného území a to nejpozději do kolaudace objektů A1-A4.

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Smlouva-o-zrizeni-vecneho-bremene-na-ulozeni-inzenyrskych-siti-se-spolecnosti-EKOSPOL.html

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 198/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení inženýrských sítí a komunikací v rámci výstavby obytného komplexu PANORAMA KYJE.

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Dohoda-MC-Praha-14-o-spolupraci-se-spolecnosti-EKOSPOL.html

http://www.praha14.cz/Usneseni/Rada/2011/11/641_26MR.htm

» Přejít na článek Ekospol má problém se smlouvami na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Panorama Kyje

17.02.2011 17:22:37

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)Úpravy směrné části územního plánu:
  • č. U 0538/2007 v prostoru mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D (na pozemcích p.č. 2575/3 a 2575/6). První etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama I.
  • č. U 0754/2009 při ulici Budovatelské z funkční plochy OB-C a OV-C na OB-D a OV-E. Druhá etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama II.
  • č. U 0903/2010 mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D. Třetí etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama III.
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011