Hlavní menu:

10.04.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Vyjádření k podaným odvoláním na stavbu „Panorama Kyje II“

Vyjádření k podaným odvoláním na stavbu „Panorama Kyje II“

Odbor výstavby a dopravy úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce výzvu k vyjádření k podaným odvoláním proti rozhodnutí o umístění stavby „Panorama Kyje II“. K vzdanému rozhodnutí o umístění stavby „Panorama Kyje II“ podali odvolání celkem tři subjekty.

Úřad městské části Praha 14, Odboru výstavby a dopravy, vydal dne 3.3.2011 pod zn. UMCP14/11/08162/OVD/MILD rozhodnutí o umístění stavby „Panorama Kyje II Soubor 5-ti bytových domů, včetně komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí, předzahrádek a zařízení staveniště“. Proti vydanému rozhodnutí o umístění stavby se odvolaly Městská část Praha 14, Ing. Martin Bátrla a občanské sdružení Kyjský občanský klub.

Žádost o umístění stavby „Panorama Kyje II podala dne 29.12.2009 společnost EKOSPOL a.s.

Odbor výstavby a dopravy úřadu městské části Praha 14 vyzývá účastníky správního řízení, aby se vyjádřili ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení této výzvy. Odvolání jsou k nahlédnutí v kanceláři č. dv. 310, v úřední dny 7:30 – 18:00, v ostatních dnech po telefonické domluvě.

Výzva je na úřední desce vyvěšena od 8.4.11 do 27.4.11. Lhůta 7 dnů pro účastníky správního řízení doručované veřejnou vyhláškou začíná běžet od data sejmutí zveřejněné výzvy z úřední desky.

Účastníky správního řízení jsou dle ustanovení § 85 stavebního zákona žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

» Přejít na článek Vyjádření k podaným odvoláním na stavbu „Panorama Kyje II“ na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: ovd_vyzva_odvol_ekospol_080411.doc, 39 kB

Ke stažení: Panorama Kyje

17.02.2011 17:22:37

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)Úpravy směrné části územního plánu:
  • č. U 0538/2007 v prostoru mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D (na pozemcích p.č. 2575/3 a 2575/6). První etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama I.
  • č. U 0754/2009 při ulici Budovatelské z funkční plochy OB-C a OV-C na OB-D a OV-E. Druhá etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama II.
  • č. U 0903/2010 mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D. Třetí etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama III.
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011