Hlavní menu:

26.05.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Vydáno územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“

Vydáno územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“

Úřad m.č. Praha 14, Odbor výstavby, vydal územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“ soubor 5-ti bytových domů, včetně komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí, předzahrádek a zařízení staveniště.

Stavba obytného souboru má být umístěna na pozemcích č. parc. 2574/9, 2574/13, 2574/14, 2575/1 (PK 280/2), 2575/26, 2575/27, 2575/33, 2575/65, 2575/66, 2575/67, 2578/1, 2845/1 (PK 598, PK 256/2, PK 256/5), 2575/74, 2575/85, 2575/95 a 2575/7 v katastrálním území Kyje, ulice Sicherova v Praze-Kyjích.

Obytný soubor se skládá z 5-ti bytových domů (obytné domy A1, A2, A3, A4 a B), které jsou kompozičně a objemově členěny do dvou odlišných kompozičních celků. Tyto domy budou umístěny asi 100 m severovýchodně od okraje obytné zástavby v Kyjích a asi 60 m severozápadně od zástavby bytových domů při ulici Sicherova a Federova, mezi ulicemi Budovatelská a Sicherova. Obytný soubor se skládá z bytových domů AI, A2, A3, A4 o jednom podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími s max. výškou domů 12,56 m a bytový dům B o jednom podzemním a šesti nadzemními podlažími s max výškou domu 18,5 m.

Doprava v klidu je řešena 179 parkovacími stáními v podzemních podlažích objektů a 24 stáními v řadových garážích na povrchu. Venkovní řadové garáže jsou rozděleny do dvou skupin, z nichž první bude umístěna ve vzdálenosti min. 15,5 m severně od objektu B a min.9,0 m západně od hranice s pozemkem č. parc. 2575/1 a druhá skupina bude umístěna ve vzdálenosti min. 15,0 m na západ od objektu A4 a 2,0m jižně od hranice s pozemkem parc.č. 2575/1. Řadové garáže budou mít půdorys ve tvaru obdélníka. Rozměr jednotlivých garáží bude min. 6,0 m x 2,85m.

Počet ostatních parkovacích stání na povrchu je 61.

Stavba obytného souboru má být umístěna na pozemcích č. parc. 2574/9, 2574/13, 2574/14, 2575/1 (PK 280/2), 2575/26, 2575/27, 2575/33, 2575/65, 2575/66, 2575/67, 2578/1, 2845/1 (PK 598, PK 256/2, PK 256/5), 2575/74, 2575/85, 2575/95 a 2575/7 v katastrálním území Kyje, ulice Sicherova v Praze-Kyjích.

Námitky účastníků řízení Společenství pro dům Federova č.p.1602, Společenství pro dům Federova č.p.1605, Společenství pro dům Sicherova č.p. 1604, Kyjský občanský klub a soukromá osoba, blíže viz rozhodnutí o územním rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“.

Vydané rozhodnutí dosud nenabylo právní moci (vyvěšeno od 9.5.2012 do 25.5.2012). Po doručení tohoto rozhodnutí (25.5.2012) začíná běžet 10-ti denní lhůta pro odvolání. V případě, že se žádný z účastníků neodvolá proti územnímu rozhodnutí, nabývá toto rozhodnutí právní moci.


Zvětšit mapu


Zvětšit mapu

» Přejít na článek Vydáno územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“ na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: ov_rozhodnuti_Panorama_kyje_II_100512.pdf, 1 MB;
panorama_kyjeII_zastavba-17.jpg, 340 kB;
panorama_kyjeII_ortomapa-9.jpg, 366 kB

Ke stažení: Panorama Kyje

17.02.2011 17:22:37

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)Úpravy směrné části územního plánu:
  • č. U 0538/2007 v prostoru mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D (na pozemcích p.č. 2575/3 a 2575/6). První etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama I.
  • č. U 0754/2009 při ulici Budovatelské z funkční plochy OB-C a OV-C na OB-D a OV-E. Druhá etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama II.
  • č. U 0903/2010 mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D. Třetí etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama III.
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011