Hlavní menu:

15.03.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Pokračování řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Pokračování řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce oznámení o pokračování územního řízení (Panorama Kyje II - soubor 5-ti bytových domů, včetně venkovních řadových garáží, komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí a oplocení předzahrádek).

Řízení na tuto stavbu bylo přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění podkladů a výzvu k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a oznámení přerušení územního řízení pro stavbu „Soubor 5-ti bytových domů, včetně venkovních řadových garáží, komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí a oplocení předzahrádek“), společnosti EKOSPOL a.s. (viz článek „Pokračování řízení ke stavbě Panorama Kyje II“.

Stavba je umisťována na pozemcích. č. parc. č. 2575/26, 2575/66, 2575/67, 2574/14, 2574/13, 2574/9, 2575/27, 2575/85, 2575/95, 2578/1, 2845/1 (PK 598, PK 256/2, PK 256/5), 2575/74, 2575/1 (PK 280/2), 2575/33, 2575/65 vše v k.ú. Kyje.

Účastníci řízení, dotčené správní úřady a veřejnost mají možnost nahlédnout do doplněných podkladů pro řízení. Závazná stanoviska, námitky a připomínky lze podat do 15 dnů ode dne doručení (t.j. do 17.4.2012) jinak se k nim nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby, úřední dny Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).

Historie žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Panorama Kyje II"

Společnost EKOSPOL a.s. podala 29.12.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Panorama Kyje II". Jedná se o soubor 5-ti bytových domů, včetně komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí, předzahrádek a zařízení staveniště.

Dne 3.3.2011 vydal Úřad m.č. Praha 14, Odbor výstavby a dopravy, územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“. Proti vydanému rozhodnutí o umístění stavby se odvolalo občanské sdružení Kyjský občanský klub, městské části Praha 14 a také jeden občan.

Dne 4.7.2011 Magistrát hl. m. Prahy vydal rozhodnutí OST-2476/2011, kterým vydané rozhodnutí Úřadu městské části Praha 14, odboru výstavby a dopravy o umístění stavby „Panorama Kyje II“ zrušil věc a vrátil jí k novému projednání.

Dne 8.8.2011 odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu "Panorama Kyje II" na soubor 5-ti bytových domů.

Dne 8.9.2011 podalo občanské sdružení Kyjský občanský klub, jako účastník správního řízení, připomínky k umístění navrhované stavby „Panorama Kyje II“. Městská část Praha 14 podala také připomínky k umístění navrhované stavby.

Dne 7.11.2011odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o výzvě k doplnění žádosti (doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu – souhlas vlastníka pozemku (v případě, že je odlišný od žadatele) na němž má být stavba umístěna).

Dne 16.1.2012 odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání stavby.

Dne 27.2.2012 odbor výstavby zveřejnil na úřední desce výzvu k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a oznámení přerušení územního řízení.


Zvětšit mapu


Zvětšit mapu

» Přejít na článek Pokračování řízení ke stavbě Panorama Kyje II na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: ov_panor_kyje_II_pokrac_ur_150312.doc, 40 kB;
panorama_kyjeII_zastavba-16.jpg, 340 kB;

Ke stažení: Panorama Kyje

17.02.2011 17:22:37

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)Úpravy směrné části územního plánu:
  • č. U 0538/2007 v prostoru mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D (na pozemcích p.č. 2575/3 a 2575/6). První etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama I.
  • č. U 0754/2009 při ulici Budovatelské z funkční plochy OB-C a OV-C na OB-D a OV-E. Druhá etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama II.
  • č. U 0903/2010 mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D. Třetí etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama III.
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011