Hlavní menu:

Na Rybníčku

 
Na Rybníčku

Další informace viz také www stránka Výstavba v Praze 14 ÚMČ Praha 14.

(11 článků)

 
01.06.2006, kategorie: Na Rybníčku

Rozhodnutí o podnětu KOK k rozhodnutí umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje"

Dne 24.5.2005KOK podal podnět k přezkoumání rozhodnutí o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje" při ulicích Sklenská - Broumarská..
Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo stanovisko k zaslanému podnětu k přezkoumání rozhodnutí, ve k kterém konstatuje, že shledalo, že rozhodnutí magistrátu bylo vydáno v souladu se zákonem a že nejsou dány zákonem stanovené důvody k zahájení přezkumného řízení.
Další informace o průběhu územního řízení naleznete v sekci Na Rybníčku.

27.04.2006, kategorie: Na Rybníčku

Stále není rozhodnuto o přezkoumání rozhodnutí projektu "Na rybníčku"

Společnost ABD Group a.s. (www.abdgroup.cz) jako generální dodavatel, investor a developer a Labartt Properties, s.r.o. (www.l-properties.com) zahájili prodej rezidenčního projektu "Na rybníčku" (http://www.narybnicku.cz) při ulicích Sklenská - Broumarská.
Kyjský občanský klub podal podnět (viz. příloha) k přezkoumání rozhodnutí č.j. MHMP-61868/2005/OST/Vo/Cc o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská" mimo odvolací řízení, ve kterém navrhuje aby toto rozhodnutí zrušil, protože toto rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem. Odvolací orgán stále neodpověděl na tento podnět k přezkoumání.

Ke stažení: Podnět, 79 kB

11.03.2006, kategorie: Na Rybníčku

Vydání stavebního povolení - vodovodní řad pro "Bytové domy - Na Rybníčku"

Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal veřejnou vyhláškou oznámení o vydání stavebního povolení (viz. příloha) ke stavbě vodního díla - Vodovodní řad pro veřejnou potřebu (stavební objekt SO 05), navrženého v rámci stavby "Bytové domy - NA RYBNÍČKU". Jedná se o prodloužení veřejného vodovodu v délce cca 90 m v ulici Sklenská + 1 podzemní hydrant a napojení na stávající vodovod LT 100, který je veden v ulici Sklenská a je zakončen před křižovatkou s ulicí Vajgarská. Tato stavba souvisí s připravovanou stavbou "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská" u které již proběhlo územní řízení.

Ke stažení: Rozhodnutí, 23 kB

11.01.2006, kategorie: Na Rybníčku

- Zahájení řízení veřejnou vyhláškou -"Bytové domy - Na Rybníčku - Vodovodní řad"

Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal veřejnou vyhláškou (viz příloha) oznámení o zahájení řízení -"Bytové domy - Na Rybníčku - Vodovodní řad". Jedná se o prodloužení veřejného vodovodu v délce cca 90 m v ulici Sklenská + 1 podzemní hydrant a napojení na stávající vodovod LT 100, který je veden v ulici Sklenská a je zakončen před křižovatkou s ulicí Vajgarská. Tato stavba souvisí s připravovanou stavbou "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská" u které již proběho územní řízení. Pozemky již vlastní společnost ABD INVEST s.r.o. a stavbu oznámila společnost NA RYBNÍČKU s.r.o. z Modřic.

Ke stažení: zahajeni_stav_povol_vodovod_na_rybnicku.html, 5 kB

24.05.2005, kategorie: Na Rybníčku

Podnět k přezkoumání rozhodnutí o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem"

Kyjský občanský klub podal podnět k přezkoumání rozhodnutí (viz příloha) č.j. MHMP-61868/2005/OST/Vo/Cc o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská" mimo odvolací řízení, ve kterém navrhuje aby toto rozhodnutí zrušil, protože toto rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem. Rozhodnutí není především v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, nevychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci a neobsahuje předepsané náležitosti. Dále pak odvolací orgán neprovedl přezkoumání napadeného rozhodnutí v celém rozsahu a vyjádřil pouze k pěti bodům podaného odvolání (viz příloha) OS Kyjský občanský klub ze dne 26.1.2005 a zcela opominul vyjádřit se k pěti námitkám uvedeným na straně 10-11 odvolání.

Ke stažení: podnet_prezoumani_mimo_odv_rizeni_nh_car-1.doc, 79 kB;
ovd_odvolani_20050123_kok_nh_car.doc, 140 kB

13.05.2005, kategorie: Na Rybníčku

Rozhodnutí o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem"

Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy vydal rozhodnutí č.j. MHMP-61868/2005/OST/Vo/Cc o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská", kterým potvrdil vydané rozhodnutí o umístění stavby správním orgánem prvního stupně (viz příloha)(odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14) pod č.j. OVD/2664/2666/04/MILD.

18.01.2005, kategorie: Na Rybníčku

Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská"

Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská" odvolal. Blíže viz text odvolání v příloze.

Ke stažení: Odvolání, 140 kB

13.01.2005, kategorie: Na Rybníčku

Rozhodnutí o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská"

Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o umístění stavby (viz příloha) "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská". Z podaných námitek bylo 8 námitek zamítnuto, 5-ti námitkám bylo vyhověno a jedné námitce bylo vyhověno částečně. Blíže viz text rozhodnutí.
Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení proti tomuto rozhodnutí odvolá.

Ke stažení: Rozhodnutí, 35 kB

16.11.2004, kategorie: Na Rybníčku

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení ve věci umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská"

Dne 16. 11. 2004 - Proběhlo ústní jednání k územního řízení o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská". Občanské sdružení podalo připomínky a námitky k navrhované stavbě. Zásadním problémem je, že navrhovaná stavba dvou bytových domů se v této lokalitě jeví jako velice nevhodná. Celý článek ...

16.11.2004, kategorie: Na Rybníčku

Rada městské části Praha 14 souhlasí s umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská"

Rada městské části Praha 14 na svém 47. jednání, které se konalo dne 16. 11. 2004, přijala usnesení č. 587/RMČ/2004, že nemá námitek k umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská".

04.11.2004, kategorie: Na Rybníčku

Správní řízení "Bydlení nad rybníkem - Kyje"

Společnost NH CAR s.r.o., jako "navrhovatel" podala návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje" při ulicích Sklenská - Broumarská.
Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 zahájil územní řízení a KOK se přihlásil jako účastník správního řízení.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

» Všechny kategorie článků


© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011