Hlavní menu:

Broumarská

 
Broumarská
Broumarská

Informace o průběhu rekonstrukce Broumarské ulice (2001 - 2006).

(15 článků)

 
17.04.2008, kategorie: Broumarská

Výběrové řízení na zřízení kašny u kostela

Rada městské části Praha 14 schválila usnesením č. 191/RMČ/2008 návrh na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu akce ke "Zřízení kašny na části pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje, při ul. Broumarská". Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výstavba kašny (v=2 m a O do 3 m) včetně elektro-instalace a cirkulačního systému vody, umístěné na dominantním veřejném prostranství historické části Kyjí. Předpokládané umístění kašny je v blízkosti mlatové cesty procházející pásem zeleně při komunikaci ul. Broumarská. Kašna by měla doplňovat panorama románské stavby z pískovcového řádkového zdiva kostela sv. Bartoloměje.

06.04.2006, kategorie: Broumarská
Návrh úprav parteru Krčínova náměstí

Rekonstrukce Broumarské ulice

Rekonstrukce Broumarské ulice byly zahájena zbouráním školy a rozsáhlou diskuzí, jak bude vlastně výsledek rekonstrukce vypadat.
Celý článek ...

22.03.2006, kategorie: Broumarská

Historie Stavebního povolení pro rekonstrukci Broumarská ulice

Stavební povolení pro stavbu "Stavební úpravy komunikace Broumarská" bylo vydáno dne 29.5.2003, č.j. 3710/822/J OV/631/633/02/WEGA.
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno již dne 23.6.1998 pod č.j. 129103/97/OUR/DI/Ku, následovalo pak rozhodnutí o prodloužení platnosti uvedeného rozhodnutí ze dne 26.6.2000 pod č.j. 124994/00/OUR/DI/Vod a potom následovala změna rozhodnutí o umístění stavby ze dne 30.8.2001 pod č.j. MHMP/127653/01/OUR/DI/Vod.
Celý článek ...

11.03.2006, kategorie: Broumarská

Listy Prahy 14 č.3/2005 - uzavření Broumarské ulice

V Listech Prahy 14 č.3/2005 byly otištěny informace o rekonstrukci Broumarské ulice (od 14.3.2006).
Výluka autobusové dopravy v Broumarské ulici
Upravené jízdní řády školních linek
Další podrobnosti na www.praha14.cz

01.03.2006, kategorie: Broumarská

Rekonstrukce Broumarské ulice

Od 14.3.2006 bude od křižovatky s Rožmberskou ulicí až po přemostění Rokytky vyloučen na Broumarské ulici provoz z důvodu rekonstrukce. Rekonstrukce je rozdělena na dvě etapy od 1. 3. do 31. 8.2006 v úseku od přemostění Rokytky po ulici Lednickou (obsluha Starých Kyjí bude zajištěna po provizorní panelové vozovce) a od 1. 9.2006 do konce roku bude rekonstrukce probíhat ve zbylém úseku po Rožmberskou ulici. Objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu budou vedeny ulicemi Českobrodská, Průmyslová, Poděbradská a Chlumecká. Celý článek ...

04.05.2005, kategorie: Broumarská

Rekonstrukce Broumarské a doprava v Rožmberské

V Listech Prahy 14 č. 5/2005 byl otištěn článek Ing. Vratislava Štěpaře, CSc. člen zastupitelstva MČ Praha 14 za Sdružení nezávislých, ve kterém popisuje neutěšený stav dopravy v Rožmberské ulici, který se dále vyhrotil v souvislosti s probíhající rekonstrukcí Broumarské ulice. Jedná se zejména o nadměrnou zátěž projíždějícími vozidly ulicí v obytné zástavbě, nedodržování rychlosti, nedodržování ustanovení o zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t . Uzavření Broumarské ulice u hřbitova po dobu její rekonstrukce a odmontování zpomalovacích prahů tuto situaci pouze zhoršilo. Celý článek ...

31.01.2005, kategorie: Broumarská
Úplné uzavření Broumarské ulice

Úplné uzavření Broumarské ulice

V termínu od 1. února do 19. července dojde z důvodů rekonstrukce komunikace k úplnému uzavření Broumarské ulice v Kyjích. Objízdná trasa pro vozidla do tří tun a MHD je vedena: Českobrodská - Rožmberská - Broumarská v obou směrech. Stávající dva zpomalovací prahy v Rožmberské budou demontovány na základě pokynu dopravního inspektorátu Policie ČR, zakryty budou i svislé DZ.
Stávající jednosměrné vedení dopravy kvůli budování opěrné zdi zabraňující sesuvu podloží v úseku Broumarské nad kostelem potrvá do 19. května.

13.01.2005, kategorie: Broumarská

Kruhový objezd u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích?

V souvislosti s rekonstrukcí Broumarské ulice vznikl nový návrh na vybudování křižovatky s kruhovým objezdem v těsném sousedství kostela. Je tedy kostel sv. Bartoloměje v Kyjích opět v ohrožení? Starší publikované články související s kostelem a připravovanou rekonstrukcí Broumarské ulice viz odkaz Broumarská.
# Kostel a domy v ohrožení (Večerník Praha - 15.11.2001)
# Broumarská ulice se bude rekonstruovat( Večerník Praha - 30.10.2001)
# Obyvatelé Kyjí nesouhlasí se stavbou radiály (Pražské Slovo - 16.10.2001)
# Výpadovka centrem obce proti vůli obyvatel (V Praze 20. 9. 2001 - Zdravé Kyje)
# Děti Země se obávají, že rekonstrukce ohrozí kostel (Večerník Praha - 9.6.2001)
# Úpravy silnice ohrožují kostel (MF 13.6.2001)

15.11.2001, kategorie: Broumarská
Kostel a domy v ohrožení

Kostel a domy v ohrožení

http://praha.mojenoviny.cz/z_regionu/V120011115010024.html

Večerník Praha - 15.11.2001

Proti opravě Broumarské ulice vystoupilo několik občanských sdružení

Občanská sdružení nesouhlasí s rekonstrukcí Broumarské ulice v Praze 14. Jejich zástupci tvrdí, ze stavební úřad pochybil při řízení pro vydání stavebního povolení. Pokud je vydá, bude podle nich nezákonné. Úřad ale trvá na tom, že se chyby nedopustil. Celý článek ...

30.10.2001, kategorie: Broumarská

Broumarská ulice se bude rekonstruovat

http://praha.mojenoviny.cz/z_regionu/V120011030000093.html

Večerník Praha - 30.10.2001

Dlouhodobý spor o rekonstrukci silnice procházející přes Kyje se chýlí ke konci. Ačkoli se obě strany úplně neshodly, radnice tvrdí, je Broumarská už rekonstrukci potřebuje. V okolí kostela sv. Bartoloměje budou při rekonstrukci probíhat také kontrolní měření, Jestli není tato památka ohrožena. Celý článek ...

16.10.2001, kategorie: Broumarská

Obyvatelé Kyjí nesouhlasí se stavbou radiály

http://praha.mojenoviny.cz/z_regionu/kyje1015.html

Pražské Slovo - 16.10.2001

PRAHA - Obyvatelé městské části Kyje protestují proti výstavbě radiály, která ohrozí životní prostředí, bezpečnost obyvatel, ale i vzácnou památku - kostel svatého Bartoloměje. Praha 14 již schválila prvotní kroky, přestože se proti projektu vyjádřili i památkáři. Celý článek ...

20.09.2001, kategorie: Broumarská

Výpadovka centrem obce proti vůli obyvatel

V Praze 20. 9. 2001

Obyvatelé Kyjí chtějí veřejně protestovat proti zničení rázu obce na dlouhá desetiletí. Pro zasedání zastupitelstva Prahy 14 25. 9. 2001 ve 14.15 v Kulturním domě v Šimanovské ulici chystají transparenty se svými požadavky. Je to zatím poslední z řady kroků, které občané podnikli proti výstavbě výpadovky v jejich starobylé obci. Zastupitelstvo má rozhodnout o odstranění poslední překážky pro násilnou přestavbu páteřní silnice v Kyjích. Celý článek ...

31.08.2001, kategorie: Broumarská

Kyjští usilují o vlastní radnici

MF 31.8. 2001
http://praha.idnes.cz/praha.asp?r=praha&c=A010831_084112_praha_ton&l=1&t=A010831_084112_praha_ton&r2=praha

K y j e - Referendum za osamostatnění Kyjí od městské části Praha 14 chtějí uspořádat členové občanského sdružení Zdravé Kyje. Oznámit myšlenku lidového hlasování měli aktivisté tohoto sdružení v zářijovém čísle místního radničního měsíčníku. Vedení úřadu jim to však znemožnilo. Celý článek ...

13.06.2001, kategorie: Broumarská
Úpravy silnice ohrožují kostel

Úpravy silnice ohrožují kostel

MF 13.6. 2001
http://praha.idnes.cz/tiskni.asp?c=A010613_201348_praha_lin&r=praha

K y j e - Budou se v příštích letech obyvatelé Kyjí chlubit památkově chráněným kostelem svatého Bartoloměje, nebo počtem projíždějících nákladních aut? Podle občanského sdružení Zdravé Kyje záleží jen na rozhodnutí stavebního úřadu, zda nyní povolí zamýšlenou rekonstrukci Broumarské ulice v Kyjích. "Rekonstrukci pokládám za projev kulturního barbarství, neboť kvůli rychlé komunikaci se má ubourat část historického centra Kyjí," prohlašuje Hana Pospíšilová ze sdružení Zdravá Kyje. Celý článek ...

09.06.2001, kategorie: Broumarská

Děti Země se obávají, že rekonstrukce ohrozí kostel

http://praha.mojenoviny.cz/z_regionu/V120010609000014.html

Večerník Praha - 9.6.2001

ČERNÝ MOST - Ekologické sdružení Děti Země se obává, že plánovaná rekonstrukce Broumarské ulice v Praze 9 může ohrozit blízký románský kostel svatého Bartoloměje. Celý článek ...

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

» Všechny kategorie článků


© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011