Hlavní menu:

19.04.2009, autor: KOK, kategorie: Rezidence Lehovec

Stanovisko odboru výstavby a dopravy ke hluku ze stavby rezidence Lehovec

Na základě podaných stížností na stavební hluk a bourací práce ve Slévačské ulici č. p. 752, Praha 9 provedl Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 prošetření a zaslal své stanovisko.

Odbor životního prostředí Úřadu m.č. Praha 14 k hlukové zátěži uvedl, že kompetentním orgánem státní správy pro posouzení hlukové zátěže je Hygienická stanice hl.m. Prahy. Dále Odbor životního prostředí uvedl, že pokud se občan domnívá, že jsou hlukové limity překračovány, potom se má obrátit se na Hygienickou stanici hl.m. Prahy, odbor komunální hygieny, Rytířská 12, Praha l, PSČ 110 01, telefon 296336755 a nechat si změřit hlukové emise jak vně domu, tak uvnitř, abyste byl důkaz o tom, že jsou hlukové limity překračovány.

Zvláštní opatření ke snížení hluku ze stavební činnosti nebyly stavebníkovi (SVG development jako developer, vlastník Intra Bau CZ spol. s r.o.) uloženy. Odbor životního prostředí ve svém stanovisku ke stavbám pouze odkazuje na dodržování Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, neboť mu nepřísluší stanovovat jakákoli opatření. Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 stanovil ve stavebním povolení maximální hlučnost dle stanoviska čj. S.HK7533/20869/08 ze dne 14.4.2008 Hygienickou stanicí hl.m. Prahy.

Ve stavebním povolení má tedy stavebník stanovenu podmínku: „Během výstavby nebude překročen v době od 7.00 hod. do 21.00 hod. hygienický limit LAeqj = 65dB". Toto stanovisko bylo zapracováno do podmínek stavebního povolení. Pokud se občan domnívá, že je tento limit překročen, musí toto tvrzení doložit měřením provedeným oprávněnou osobou, tj. např. Hygienickou stanicí hl.m. Prahy. Báječné výmluvy a pro toho kdo takové vyjádření vydává a zároveň provádí autorizovaná měření.

Související články:

 • 25.04.2009 - Stanovisko HS ke hluku ze stavby rezidence Lehovec
 • 25.04.2009 - Příliš hlučné ticho okolo stavby rezidence Lehovec
 • 19.04.2009 - Pohoda bydlení v okolí rezidence Lehovec
 • 10.03.2009 - Jak je realizována stavba rezidence Lehovec?
 • Ke stažení: Stanovisko Úřadu m.č. Praha 14 - 01, 352 kB

  Ke stažení: Rezidence Lehovec - stížnosti na stavbu

  Rezidence Lehovec - stížnosti na stavbu Dokumenty ke kauze stavby rezidence Lehovec:
  • Sdělení o poskytnutí informací Hygienická stanice hl. m. Prahy - rezidence Lehovec - 16.4.2009
  • Stanovisko Úřadu m.č. Praha 14 k bouracím pracím při stavbě rezidence Lehovec - 8.4.2009
  • Stavební povolení na stavbu rezidence Lehovec - 7.7.2008
   

  Diskuzní fórum

  Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

  Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

  Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

  © Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
  © Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011