Hlavní menu:

10.03.2009, autor: KOK, kategorie: Rezidence Lehovec

Jak je realizována stavba rezidence Lehovec?

Jak je realizována stavba rezidence Lehovec? Hluk a prach se staly denní součástí života občanů Lehovce. Hluk zasahuje do každodenního života obyvatelů Lehovce a zejména občanů bydlících v bezprostřední blízkosti stavby bytů rezidence Lehovec (budova bývalého obchodního střediska na Lehovci).

Staveniště musí být zařízeno a uspořádáno a vybaveno přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování či nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu orientace, dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

Odbor výstavby a dopravy ÚMČ P14 měl v rámci stavebního řízení prověřit projektovou dokumentaci stavby mimo jiné také s ohledem na to zda, a v jakém směru by mohla mít stavební činnost negativní dopad na pohodu bydlení obyvatel v přilehlé obytné zástavbě. Je tedy otázkou, jak stavební úřad tuto otázku posoudil a zda jí vůbec řádně posuzoval.

Zkoumání negativních účinků stavby se nemůže omezit pouze na účastníky řízení (účastníky byly pouze dva sousední vlastníci nemovitosti). Také řešení negativního dopadu stavby na pohodu bydlení obyvatel nesmí být zúženo pouze na účastníky řízení, ale musí se týkat širšího okolí, než je jen bezprostřední okolí staveniště (to souvisí mimo jiné např. s určením trasy dopravního napojení staveniště pro zásobování stavby stavebním materiálem a také hlukem, který vzniká v souvislosti se stavbou).

Jedinou podmínku pro provedení stavby, kterou Odbor výstavby a dopravy ÚMČ P14 ve stavebním povolení je, že hluk ze stavební činnosti vč. demolice a související dopravy nesmí v chráněném venkovním prostoru staveb překročit v době od 7:00 do 21:00 hodin hygienický limit, tj. LAeq,T = 65 dB.

Každodenní praxe a úroveň hluku, kterou produkuje tato stavba je zcela jiná a odpovědné orgány tvrdí, že je vše v pořádku.

Související články:

 • 25.04.2009 - Stanovisko HS ke hluku ze stavby rezidence Lehovec
 • 25.04.2009 - Příliš hlučné ticho okolo stavby rezidence Lehovec
 • 19.04.2009 - Stanovisko odboru výstavby a dopravy ke hluku ze stavby rezidence Lehovec
 • 19.04.2009 - Pohoda bydlení v okolí rezidence Lehovec
 • Ke stažení: Rezidence Lehovec - stížnosti na stavbu

  Rezidence Lehovec - stížnosti na stavbu Dokumenty ke kauze stavby rezidence Lehovec:
  • Sdělení o poskytnutí informací Hygienická stanice hl. m. Prahy - rezidence Lehovec - 16.4.2009
  • Stanovisko Úřadu m.č. Praha 14 k bouracím pracím při stavbě rezidence Lehovec - 8.4.2009
  • Stavební povolení na stavbu rezidence Lehovec - 7.7.2008
   

  Diskuzní fórum

  Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

  Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

  Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

  © Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
  © Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011