Hlavní menu:

28.04.2009, autor: KOK, kategorie: Rezidence Lehovec

Stanovisko HS ke hluku ze stavby rezidence Lehovec

Na základě podaných stížností na bourací práce ve Slévačské ulici č.p. 752, Praha 9 provedla Hygienická stanice hl. m. Prahy prošetření a zaslala své stanovisko. Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 převzal do vydaného stavebního povolení rozhodnutí Hygienická stanice hl. m. Prahy a stanovil dle rozhodnutí podmínku („Během výstavby nebude překročen v době od 7.00 hod. do 21.00 hod. hygienický limit LAeqj = 65dB") pro provedení stavby.

Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 dále může v rámci stavebního dozoru vyzvat zhotovitele stavby ke zdržení se určitých činností, které nadměrný hluk způsobují a vyzvat ho i k ukázněnému jednání pracovníků stavby.

Protože stavebník nepodal návrh na používání nadlimitního zdroje hluku, časově omezené povolení výjimky používání nadlimitního zdroje hluku Hygienická stanice hl. m. Prahy nevydávala.

Hygienická stanice hl. m. Prahy dále nemůže poskytnout žádné výsledky měření hluku, které nebyly prováděny. Hygienická stanice hl. m. Prahy dále uvádí, že měření hluku ze stavební činnosti se standardně neprovádí, z důvodu proměnného charakteru hluku přímo závislého na aktuální situaci. Výsledky eventuelního měření se vztahují vždy pouze k druhu práce, která je měřena.

Aby bylo měření hluku objektivní, musí se provádět za podmínek šíření zvuku příznivých. Hluk nelze např. měřit za nepříznivého počasí (rychlost větru větší než 5 m/s, déšť sněžení, teploty pod bodem mrazu apod.). V době podání Vaší první stížnosti (2.1.2009) byla teplota pod bodem mrazu a sněhová pokrývka.

Ve věci řešení stížností byly Hygienickou stanicí hl. m. Prahy provedeny celkem 2 kontroly na staveništi. Demoliční práce, které mohou být hlavním zdrojem hluku provádí firma VCES a.s. se sídlem Na Harfě 337/3, Praha 9. Dle sdělení p. Kazdy, asistenta stavbyvedoucího, budou tyto hlučné práce ukončeny nejpozději 15.4.2009. Dokončení stavby je plánováno na konec roku 2009.

Ze stavebního deníku bylo dále zjištěno, že práce probíhají v době od 7.00 do 18 hodin, v sobotu od 7.00 do 18 hodin a v neděli od 8.00 do 19 hodin (podle deníku nejsou v neděli prováděny hlučné práce).

Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb,, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti LAeq.r = 65 dB stanoven pro celou 14 ti hodinovou pracovní dobu od 7.00 do 21. 00 hodin a nejsou zde zohledněny pracovní dny a dny pracovního klidu.

Hygienická stanice hl. m. Prahy dále plánovala dne 9.4.2009 ústní jednání se zástupcem stavebníka, na kterém měla projednat technická a organizační opatření, která zajistí, aby k překračování hygienického limitu hluku za stavební činnosti v dalším průběhu stavby nedocházelo.

Legislativa:

Zákon č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 523/2006 Sb. - Právní povinnosti provozovatele zdroje hluku, právní postavení orgánů státní správy odpovědných za ochranu před hlukem Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku - Hygienické limity hluku

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - Povinnosti subjektů veřejné správy a jejich institucí zveřejňovat a poskytovat informace; podmínky a postupy při vyřizování žádostí

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - § 127 upravující tzv. sousedská práva – obtěžování nebo omezování výkonu práv hlukem

Související články:

 • 25.04.2009 - Příliš hlučné ticho okolo stavby rezidence Lehovec
 • 19.04.2009 - Stanovisko odboru výstavby a dopravy ke hluku ze stavby rezidence Lehovec
 • 19.04.2009 - Pohoda bydlení v okolí rezidence Lehovec
 • 10.03.2009 - Jak je realizována stavba rezidence Lehovec?
 • Hluk – když vás obtěžuje http://envis.praha-mesto.cz/(bvoqhgqvavm1rn45npnkej45)/files/=57050/hluk_22008.pdf

  http://hluk.eps.cz/files/Hluk_brozura.pdf

  http://hluk.eps.cz/index.php?section=hluk&page=pravni-radce-obcana

  Ke stažení: Sdělení o poskytnutí informací Hygienická stanice hl. m. Prahy 01, 347 kB;
  Sdělení o poskytnutí informací Hygienická stanice hl. m. Prahy 02, 261 kB

  Ke stažení: Rezidence Lehovec - stížnosti na stavbu

  Rezidence Lehovec - stížnosti na stavbu Dokumenty ke kauze stavby rezidence Lehovec:
  • Sdělení o poskytnutí informací Hygienická stanice hl. m. Prahy - rezidence Lehovec - 16.4.2009
  • Stanovisko Úřadu m.č. Praha 14 k bouracím pracím při stavbě rezidence Lehovec - 8.4.2009
  • Stavební povolení na stavbu rezidence Lehovec - 7.7.2008
   

  Diskuzní fórum

  Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

  Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

  Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

  © Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
  © Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011