Hlavní menu:

19.04.2009, autor: KOK, kategorie: Rezidence Lehovec

Pohoda bydlení v okolí rezidence Lehovec

Pohoda bydlení v okolí rezidence Lehovec Termínem „pohoda bydlení“ se rozumí takový stav, kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně. O tom se obyvatelům Lehovce a zejména občanů bydlících v bezprostřední blízkosti stavby rezidence Lehovec (budova bývalého obchodního střediska na Lehovci) může jenom zdát.

Společnost SVG development jako developer, vlastník Intra Bau CZ spol. s r.o. a stavební firmy VCES a.s. a Skanska tu již po mnoho měsíců produkují nadměrný hluk při realizaci této stavby. Snaha o maximální obchodní využití výstavbou mnohapatrového obytného objektu rezidence Lehovec nad komunikacemi Slévačská a Hůrská vede k produkci normu přesahujícího hluku.

Samotné spojení slov pohoda a bydlení zcela zřejmě směřuje k subjektivní kategorizaci tohoto stavebně technického pojmu. Je tu však stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. j. 21280/99 - 32, kde se uvádí, že tento pojem není ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu definován, ale při praktické aplikaci se za pohodu bydlení právě podle ministerstva považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod. Všechny tyto skutečnosti by měly být předmětem zájmu Odboru výstavby a dopravy ÚMČ P14 a měl by se v součinnosti s dotčenými orgány stání správy vyjádřit k tomu, zda vůbec lze v daném případě o pohodě bydlení hovořit. Názor občanů okolních domů postižených nadměrným hlukem ze stavby rezidence Lehovec ve Slévačské ulici (budova bývalého obchodního střediska na Lehovci) je však celkem jasný. Oni v tom nadměrném hluku musí bydlet SVG development jako developer a stavební firmy VCES a.s. a Skanska jsou v klidu a nemusí nic dělat k zamezení vytvářeného hluku na stavbě a pouze počítají zisky z postavených bytů.

Státní správa a orgány státní správy (Hygienická stanice hl. m. Prahy) jsou nečinné. Blíže viz článek Stanovisko HS ke hluku ze stavby rezidence Lehovec a Stanovisko odboru výstavby a dopravy ke hluku ze stavby rezidence Lehovec.

Související články:

 • 25.04.2009 - Stanovisko HS ke hluku ze stavby rezidence Lehovec
 • 25.04.2009 - Příliš hlučné ticho okolo stavby rezidence Lehovec
 • 19.04.2009 - Stanovisko odboru výstavby a dopravy ke hluku ze stavby rezidence Lehovec
 • 10.03.2009 - Jak je realizována stavba rezidence Lehovec?
 • Ke stažení: Rezidence Lehovec - stížnosti na stavbu

  Rezidence Lehovec - stížnosti na stavbu Dokumenty ke kauze stavby rezidence Lehovec:
  • Sdělení o poskytnutí informací Hygienická stanice hl. m. Prahy - rezidence Lehovec - 16.4.2009
  • Stanovisko Úřadu m.č. Praha 14 k bouracím pracím při stavbě rezidence Lehovec - 8.4.2009
  • Stavební povolení na stavbu rezidence Lehovec - 7.7.2008
   

  Diskuzní fórum

  Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

  Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

  Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

  © Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
  © Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011