Hlavní menu:

04.11.2019, autor: KOK, kategorie: Kontejnerové překladiště Malešice

Zveřejněna dokumentace EIA k záměru výstavby překladiště kontejnerů v Malešicích

Anketa

Souhlasíte s výstavbou kontejnerového terminálu v Malešicích?
Nesouhlasím (36%)
 
Souhlasím (32%)
 
 
Zveřejněna dokumentace EIA k záměru výstavby překladiště kontejnerů v Malešicích Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil dokumentaci záměru PHA1037 „Terminál Malešice“.

Na základě zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí bylo stanoveno, že záměr „Terminál Malešice“ bude dále posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznamovatel záměru, Rail Cargo Terminal-Praha s.r.o., zajistil zpracování dokumentace, kterou Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil 31.10.2019 na portálu EIA pod kódem PHA1037.

Vlastní posuzovaný záměr představuje realizaci kontejnerového překladiště, navrženého společností Rail Cargo Operator – CSKD, včetně obslužných kolejí v délce 700 metrů a celého zázemí. Návrh obsahuje překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m a uspořádáním depa do 12-ti řad nebo do 9-ti řad (varianta B a C). Obsluha překladiště je plánována dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště a kolesový manipulátor Hyster H18-23XM-12EC.

Do dokumentace je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 428; informace na telefonním čísle 236 004 278) v termínu od 31.10.2019 do 2.12.2019.

Dokumentace je k nahlédnutí v Informačním systému EIA pod kódem PHA1037 na stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1037

Odkaz na dokumentaci

https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX1BIQTEwMzdfZG9rdW1lbnRhY2VET0NfODk2OTY0MDI5ODg0MDI0MDU2MS5wZGY/PHA1037_dokumentace.pdf

Písemné vyjádření k dokumentaci je možné zaslat odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 2.12.2019.

K vyjádřením zaslaným po této lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Blíže viz dokumentace EIA pod kódem PHA1037 na stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1037

» Přejít na článek Zveřejněna dokumentace EIA k záměru výstavby překladiště kontejnerů v Malešicích na webu https://portal.cenia.cz/.

Ke stažení: Dokumentace EIA PHA1037 – Kontejnerový terminál Malešice – první část, 4 MB;
Vypořádání podmínek závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 16.3.2017 MHMP pod číslem jednacím MHMP 397706/2017 , 4 MB

Ke stažení: Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice

Společnost Rail Cargo Operator – CSKD prosazuje výstavbu kapacitního kontejnerového překladiště v Malešicích, které výrazně zasáhne své okolí hlukem vyvolanou dopravou těžkých kontejnerových návěsů.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 90 kamionů v jednom směru za den).

Není žádný důvod v tomhle místě kontejnery skládat z vlaku, skladovat a odvážet po silnici. Při perspektivě, že terminál se tu nestaví na 5 let a Praha se bude dále rozvíjet je toto řešení zcela špatné.

01.01.2017 14:53:44

Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice
Malešice - návrh kontejnerového terminálu

Vlastní záměr navržený společností Rail Cargo Operator – CSKD představuje realizaci kontejnerového překladiště včetně obslužných kolejí v délce 700 metrů a celého zázemí. Návrh obsahuje překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m a uspořádáním depa do 12-ti řad nebo do 9-ti řad (varianta B a C). Obsluha překladiště je plánována dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště a kolesový manipulátor Hyster H18-23XM-12EC.

Ke stávajícímu rozsahu dopravy by měli přibýt pouze 3 páry Nex vlaků do kontejnerového terminálu v trase Praha-Libeň – Praha-Malešice a zpět (z toho jeden pár vedený v nočních hodinách). Pro obsluhu areálu má být k dispozici 30 parkovacích stání, předpokládá se 30 příjezdů a 30 odjezdů osobních automobilů za den. Objem kamionové dopravy se předpokládá v objemu 125 kamionů v jednom směru za den.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 125 kamionů v jednom směru za den). Zhruba se stejnou kapacitou probíhala EIA PHA259 v roce 2006 – 2007, ale to byl záměr posuzován jako I. etapa (pouze 2 koleje o délce 450 m). Plánované 3 páry Nex vlaků obsadí svou délkou 3 koleje a další tři koleje jsou tedy volné jako rezerva. Pokud tedy je v oznámení počítáno s kapacitou 3 párů Nex vlaků a objemem kamionové dopravy v rozsahu 125 kamionů v jednom směru za den, tak tento objem se v pohodě a s rezervou se dá zvládnut pouze na dvou kolejích a pouze s jedním portálovým jeřábem pro obsluhu překladiště. V navrhovaném rozsahu je skrytá kapacita terminálu minimálně 6 až 9 párů vlaků za den – tedy dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu než je uvedena v záměru.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011