Hlavní menu:

Veřejné projednání záměru kontejnerového terminálu Malešice - závěry z jednání

Anketa

Souhlasíte s výstavbou kontejnerového terminálu v Malešicích?
Nesouhlasím (36%)
 
Souhlasím (32%)
 
 
Veřejné projednání záměru kontejnerového terminálu Malešice - závěry z jednání

Veřejné projednání záměru kontejnerového terminálu Malešice trvalo 5 hodin, ale alespoň všichni ukázali jak moc tuto stavbu nechtějí. Podle odhadu úřadu MČ Praha 10 se v sále celkem ukázalo cca 250 občanů. Řada z nich i vystoupila s důvodnými připomínkami.

Jednání nemělo vést ke konkrétním závěrům; sloužilo k přednesení připomínek (které zatím nebyly podány písemně) a k vznesení dotazů na investora, zpracovatele dokumentace nebo další strany. Na jednání byli přítomni zástupci posuzujícího úřadu, zástupci investora, zástupci zpracovatele dokumentace, autor posudku, dále vystoupili zástupci všech dotčených městských částí.

Na adrese https://neprekladisti.cz/kontakt.php je stručné shrnutí diskuse. Až bude hotov zápis z veřejného projednání, měl by se objevit v portálu CENIA. https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1037.

-----------------------------------------------------

Vybíráme, co nás zaujalo v diskusi:

 • Podle oznamovatele (=investora) bude objem dálkové kontejnerové přepravy v budoucnu narůstat. Kapacity stávajících terminálů jsou téměř vyčerpané (oni provozují terminál v Mělníku a nemají kam ho rozšiřovat). Je třeba dalších terminálů. Malešice jediné místo široko daleko, kde se dá terminál postavit. Zkoušeli i jiné lokality (Úvaly, Nehvizdy, Kozomín a asi tři další mimo Prahu, stejně jako něco v Praze), ale nevyhovovaly - hlavně proto, že by se tam musel měnit územní plán. V Malešicích to je součástí platného územního plánu; proto pozemek koupili a proto chtějí terminál provozovat zde.
 • V kritice od občanů zaznělo, že územní plán je sice platný, ale nelegitimní. Není žádným "plánem" orientovaným do budoucna. Odráží stav desítky let starý a je ostudou Prahy, že se dosud nezměnil. Když se budeme úzce zaměřovat jen na soulad se stávajícím územním plánem a na úzce chápané životní prostředí, vypadá stavba jako dobrý nápad. Ale je to stejné jako chtít postavit nákupní středisko na Staroměstském náměstí na proluce po zřícené radnici - úzce vzato, všemu to vyhoví (obslouží spoustu lidí, vyhoví územnímu plánu, má spoustu příjezdových cest). Jenomže nerespektuje to charakter lokality a její potenciál, nerespektuje to vliv na kvalitu života místních. Nestavte nám svým terminálem nákupní středisko na Staroměstském náměstí!
 • Další kritika: proč stavět terminál uvnitř Prahy, když přivezené kontejnery se přeloží na kamion a pak pojedou z Prahy ven do skladových zón? (Teprve odtamtud pak pojedou zpět do Prahy do obchodů.) To znamená jednu cestu dovnitř Prahy zbytečné navíc. - Oznamovatel na to tvrdil, že jinde vhodné místo nenašli. Poznámka: Z toho, co říkali, to ale spíše vypadá, že vhodná místa našli, jenomže se jim nechtělo investovat čas a energii do změny územního plánu v té lokalitě.
 • Alternativní umístění terminálu mimo Prahy jistě existuje!]
 • Zástupce hlavního města Praha by chtěl místo dálkového překladiště na místě vidět areál city logistiky. Oznamovatel na to reagoval, že podle právě dohotovené studie city logistiky jsou areály city logistiky investičně a provozně náročné a jejich efektivita pochybná. Poznámka: Zde nezbývá než souhlasit s investorem. Logistické trendy jdou jinudy - firmy, případně skupiny firem provozují svoje vlastní areály city logistiky na kraji města podél dálnic. Proč stavět nový areál, když o to není zájem? Proč nutit firmy soustředit se do městem určeného areálu (který ani nevlastní město)? Navíc takové areály jsou vhodné jen pro některé typy zboží. Myšlenka areálů city logistiky je nebezpečná chiméra, která otevírá cestu k tomu, že v Malešicích terminál vznikne, jen se bude jinak jmenovat!
 • Na dotaz zástupce úřadu potvrdil, že pokud bude rozhodnuto o navrácení dokumentace k přepracování, bude možné znovu podávat připomínky, a pokud se sejdou odůvodněné nesouhlasné připomínky, bude znovu nařízeno veřejné projednání.
 • Oznamovatel potvrdil, že jedinou uvažovanou variantou je varianta D; pouze ta je předložena k posuzování. Zástupce posuzujícího úřadu potvrdil, že pokud by se záměr realizoval a pokud by investor v budoucnu chtěl terminál rozšířit podle variant A-C, úřad by to nepovažoval za nevýznamnou změnu, a žádal by tedy znovu posuzování vlivů na životní prostředí.
 • Oznamovatel potvrdil, že záměr nebude realizován, dokud nebude zajištěno přímé napojení na Průmyslovou ulici (odjezd kamionů). Se soukromými vlastníky pozemků jsou prý dohodnutí (je to nějak smluvně podchyceno), s Prahou (jako vlastníkem některých pozemků) zatím dohodnuti nejsou.
 • Oznamovatel potvrdil, že nepočítají s tím, že zprovozní areál před dokončením stavby 511 (Pražský okruh - Běchovice). Na dotaz, zda to znamená, že když bude stavba 511 dokončena např. v roce 2035, oni nezprovozní terminál před tímto rokem, odpověděl oznamovatel nepřímo: pokud bude tato podmínka ve stanovisku EIA, budou to po dobu platnosti stanoviska muset respektovat.
 • Oznamovatel potvrdil, že noční provoz terminálu bude vyloučen. Zazněl dotaz, proč není provoz ještě kratší, podobně jako ve Vídni. Na to jsme jasnou odpověď nezaznamenali.
 • Zástupce městské části Praha 22 se podělil o zkušenosti s terminálem v Uhříněvsi. Kamiony tu jezdí všude možně - do rodinné zástavby, do jednosměrek, blokují železniční přejezd. Vlastníci nedalekých pozemků nabízejí řidičům kamionů své pozemky jako parkoviště a zázemí. Ráno tam kamiony nechají běžet motory a následně vyrážejí do nejhustšího provozu. To jsou věci, které provozovatel terminálu neřeší.
 • Celá řada otázek se týkala tohoto tématu - kde je záruka, že kamiony nebudou parkovat mimo areál (typicky po celé délce Teplárenské a Tiskařské)? Kde je záruka, že se nebudou pokoušet jezdit přes staré Malešice? Co se stane, když dojde k nehodě, a terminál nebude moci odbavovat? Oznamovatel tvrdil, že kamiony budou mít GPS a do terminálu bude díky správném řízení jezdit jen tolik kamionů, kolik se právě dá odbavit. Ti, kteří měli podle svých slov zkušenosti s tím, jak to funguje v Uhříněvsi či Mělníku, s tím nesouhlasili.
 • Připomínky se objevily také k vlivům, které nejsou vidět na papíře, avšak nastanou - příkladem je motor, který řidič kamionu nechá běžet (a to často musí); zvuková výstraha, kterou vydávají kamiony při couvání; zvuková výstraha, kterou vydávají manipulátory (zde oznamovatel tvrdil, že jejich manipulátory budou používat světelnou); apod.
 • Podobně zazněla připomínka, že dokumentace počítá pouze se scénářem, kdy vše funguje. Zcela chybí zhodnocení "worst case scenario", tedy situace, kdy vše neprobíhá, jak má. Co noční osvětlení terminálu? (Je třeba jej střežit.) Podle oznamovatele to prý není nezbytně nutné (použijí infrakamery apod.).
 • Jak silná je záruka, že provoz bude odpovídat plánu? Podle oznamovatele bude přijat provozní řád a také bude oznamovatel ochoten sdílet patřičná data s policií či úřadem. Zazněla ale námitka, že to znamená přenášení části nákladů provozu na společnost.
 • S tím souvisel dotaz, zda investor přinese na oplátku něco lokalitě, kde bude terminál postaven. Oznamovatel nebyl s to přijít s žádnou odpovědí (nepočítáme-li proklamovaný přínos v podobě protihlukové zdi...).
 • Jak je možné, že oproti plánům z roku 2006 je plánovaný počet obrátek kamionů dvakrát menší, počet kolejí o polovinu menší, ale kapacita (počet kontejnerů) více než dvakrát větší? Podle oznamovatele je to proto, že budou kontejnery překládány především jeřáby, a nikoli manipulátory. To je rychlejší a zabere to méně místa. Kapacita depa tak mohla být navýšena.
 • Ke kapacitě: ukázalo se, že uváděná kapacita 900 kontejnerů (1400 TEU) je v dokumentaci chápána jako optimální. Maximum uvažují 2300 TEU, což je téměř 1500 kontejnerů. (To je maximum, které by mohlo být složeno v terminálu.)
 • V dokumentaci se počítá s tím, že cca 15 % nákladu bude překládáno z vlaku na vlak. Oznamovatel ale počítá s tím, že to bude cca 40-50 %. [Jinými slovy, uvnitř Prahy chtějí postavit terminál, z nějž skoro polovina nemá obsluhovat Prahu!]
 • Občané kritizovali oznamovatele za to, že v minulosti nevedl dialog s veřejností. Jejich zástupci se objevili nárazově a pak zase zmizeli (naposledy po předložení petice na magistrát - náhle se objevil zástupce investora, sliboval jednání, ale po projednání na magistrátu se opět odmlčel...). Oznamovatel slíbil, že povede dialog se samosprávami i s veřejností.
 • » Přejít na článek Veřejné projednání záměru kontejnerového terminálu Malešice - závěry z jednání na webu https://neprekladisti.cz/kontakt.php.

  Ke stažení: Kontejnerový terminál Malešice

  Kontejnerový terminál Malešice

  Společnost Rail Cargo Operator – CSKD prosazuje výstavbu kapacitního kontejnerového překladiště v Malešicích, které výrazně zasáhne své okolí hlukem vyvolanou dopravou těžkých kontejnerových návěsů.

  Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 90 kamionů v jednom směru za den).

  Není žádný důvod v tomhle místě kontejnery skládat z vlaku, skladovat a odvážet po silnici. Při perspektivě, že terminál se tu nestaví na 5 let a Praha se bude dále rozvíjet je toto řešení zcela špatné.

  01.01.2017 14:53:44

  Kontejnerový terminál Malešice

  Kontejnerový terminál Malešice
  Malešice - návrh kontejnerového terminálu

  Vlastní záměr navržený společností Rail Cargo Operator – CSKD představuje realizaci kontejnerového překladiště včetně obslužných kolejí v délce 700 metrů a celého zázemí. Návrh obsahuje překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m a uspořádáním depa do 12-ti řad nebo do 9-ti řad (varianta B a C). Obsluha překladiště je plánována dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště a kolesový manipulátor Hyster H18-23XM-12EC.

  Ke stávajícímu rozsahu dopravy by měli přibýt pouze 3 páry Nex vlaků do kontejnerového terminálu v trase Praha-Libeň – Praha-Malešice a zpět (z toho jeden pár vedený v nočních hodinách). Pro obsluhu areálu má být k dispozici 30 parkovacích stání, předpokládá se 30 příjezdů a 30 odjezdů osobních automobilů za den. Objem kamionové dopravy se předpokládá v objemu 125 kamionů v jednom směru za den.

  Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 125 kamionů v jednom směru za den). Zhruba se stejnou kapacitou probíhala EIA PHA259 v roce 2006 – 2007, ale to byl záměr posuzován jako I. etapa (pouze 2 koleje o délce 450 m). Plánované 3 páry Nex vlaků obsadí svou délkou 3 koleje a další tři koleje jsou tedy volné jako rezerva. Pokud tedy je v oznámení počítáno s kapacitou 3 párů Nex vlaků a objemem kamionové dopravy v rozsahu 125 kamionů v jednom směru za den, tak tento objem se v pohodě a s rezervou se dá zvládnut pouze na dvou kolejích a pouze s jedním portálovým jeřábem pro obsluhu překladiště. V navrhovaném rozsahu je skrytá kapacita terminálu minimálně 6 až 9 párů vlaků za den – tedy dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu než je uvedena v záměru.

   

  Diskuzní fórum

  Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

  Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

  Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011