Hlavní menu:

Rajská zahrada

 
Rajská zahrada
Rajská zahrada

Vybudování zastávky Českých drah a.s. (ČD a.s.), včetně modernizace a zkapacitnění železniční tratě. Přemostění Chlumecké ul. lávkou pro pěší k propojení stávající zástavby, zastávky ČD a.s. a stanice metra Rajská zahrada.

(22 článků)

 
14.03.2022, autor: KOK, kategorie: Rajská zahrada

Začala stavba nové železniční zastávky Rajská zahrada

Rekonstrukce trati mezi pražskými Vysočany a Lysou nad Labem se blíží do finále. Správa železnic už začala i s výstavbou zbrusu nové zastávky Rajská zahrada. Ta podle plánu do konce roku propojí metro se železnicí. Celý článek ...

23.06.2020, autor: CT24, kategorie: Rajská zahrada
Vlaky z Vysočan do Mstětic pojedou stošedesátkou, zastaví na Černém Mostě.

Vlaky z Vysočan do Mstětic pojedou stošedesátkou, zastaví na Černém Mostě.

Začala modernizace železniční trati z pražských Vysočan do Mstětic. Práce potrvají čtyři roky, po nich vlaky zrychlí až na 160 kilometrů za hodinu a vznikne také nová zastávka Rajská Zahrada, která obslouží sídliště Černý Most a umožní přestup na metro na stejnojmenné stanici. Celý článek ...

10.06.2020, autor: Blesk, kategorie: Rajská zahrada
Nová lávka na Rajské zahradě: Spojí metro s železniční stanicí, projekt vyjde na 3,85 milionu

Nová lávka na Rajské zahradě: Spojí metro s železniční stanicí, projekt vyjde na 3,85 milionu

Projekt lávky přes Chlumeckou ulici v Praze 14 k plánované železniční zastávce Rajská zahrada vyjde magistrát na 3,85 milionu korun. Práce pro město provede společnost Pontex. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného ve věstníku veřejných zakázek. Lávka v budoucnu propojí stanici metra B Rajská zahrada s železniční zastávkou. Vznikne během rekonstrukce železniční trati, kterou provede Správa železnic (SŽ). Kdy přesně bude lávka či zastávky zprovozněny, není jasné. Celý článek ...

05.01.2017, autor: Devítka 1/2017, kategorie: Rajská zahrada
Vysočanské nádraží čeká rekonstrukce

Vysočanské nádraží čeká rekonstrukce

Optimalizace traťového úseku v délce téměř 15 kilometrů je plánována mezi stanicemi Mstětice a Praha-Vysočany. Na tuto rekonstrukci železniční tratě vydal v prosinci loňského roku Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu MČ Praha 9 územní rozhodnutí. Celý článek ...

15.11.2016, autor: Jan Bohata redaktor MF DNES 15.11.2016, kategorie: Rajská zahrada
Mezi vlakem a metrem Obnovenou vlakovou stanici Rajská zahrada a stejnojmennou zastávku metra B spojí lávka

Jízda z Prahy do Lysé za 10,5 miliardy korun

Snazší spojení mezi Prahou a Středočeským krajem má zajistit oprava trati z Vysočan do Lysé nad Labem.

Snazší spojení mezi Prahou a Středočeským krajem má zajistit oprava trati z Vysočan do Lysé nad Labem. Celý článek ...

17.10.2016, autor: MF DNES 17.10.2016, kategorie: Rajská zahrada
Rychlejší vlak bude také stavět v nové zastávce Rajská zahrada

Rychlejší vlak bude také stavět v nové zastávce Rajská zahrada

VYSOČANY Oblasti Prahy 9 by se měla dotknout optimalizace několika důležitých železničních tratí protínajících tento obvod. Celý článek ...

21.08.2014, autor: ČD, kategorie: Rajská zahrada

Zelená zastávce Praha-Rajská zahrada?

Rada hlavního města Prahy na svém zasedání 1. března 2005 přijala usnesení č. 0246 ke schválení projektů pro druhou a další výzvy k předkládání projektů do Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2). Kromě jiného souhlasí s přípravou materiálů pro podání žádosti do 3. a 4. výzvy JPD 2. Přípravou těchto materiálů je pověřen odbor městského investora. Jediným kandidátem ve 4. výzvě je zatím stavba „Železniční zastávka Praha-Rajská zahrada“

Celý článek ...

19.08.2014, autor: Rady hl. m. Prahy, kategorie: Rajská zahrada

Stanici metra Rajská zahrada s budoucí železniční zastávkou spojí lávky pro pěší

Městská rada dnes schválila návrh smlouvy na zakázku malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Rajská zahrada – přemostění“. Bude uzavřena se společností VPÚ DECO PRAHA, a.s., která byla doporučena komisí ve výběrovém řízení. Celý článek ...

20.08.2012, kategorie: Rajská zahrada

V Praze vzniknou nové vlakové zastávky. Budou v Podbabě i na Kačerově

Adéla Paclíková iDnes 30.7.2012

K pravidelnému cestování po metropoli budou moci Pražané za několik let využívat výhodných vlakových spojů. V hlavním městě se totiž plánuje výstavba více než deseti nových železničních zastávek. Ty by měly vytvořit lepší přestupní body a zároveň být blíž cestujícím. Celý článek ...

03.05.2011, autor: KOK, kategorie: Rajská zahrada
Veřejné projednávání posudku optimalizace trati Lysá n.L. - Praha Vysočany

Veřejné projednávání posudku optimalizace trati Lysá n.L. - Praha Vysočany

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil Oznámení veřejného projednávání posudku a současně dokumentace záměru ,,Optimalizace železniční trati Lysá n.L. - Praha Vysočany". Celý článek ...

23.04.2011, autor: KOK, kategorie: Rajská zahrada

Optimalizace železniční trati Lysá n. L. - Praha Vysočany

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 244/RMČ/2011 k vyjádření městské části Praha 14 k posudku o vlivech záměru "Optimalizace železniční trati Lysá n. L. - Praha Vysočany" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Celý článek ...

31.03.2011, autor: KOK, kategorie: Rajská zahrada
Optimalizace trati Lysá n.L. - Praha Vysočany

Optimalizace trati Lysá n.L. - Praha Vysočany

Na úřední desce kancelář starosty Úřad m.č. Praha zveřejnila oznámení o zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí záměru „Optimalizace železniční trati Lysá n.L. - Praha Vysočany“. Cílem projektu je zvýšení kapacity trati Praha - Lysá nad Labem - Kolín v úseku Praha-Vysočany - Čelákovice, při zachování stávající železniční infrastruktury. Celý článek ...

17.03.2011, autor: KOK, kategorie: Rajská zahrada
Prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu zastávka ČD Rajská zahrada

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu zastávka ČD Rajská zahrada

Na úřední desce Úřadu MČ P14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu zastávky ČD Rajská zahrada. Celý článek ...

17.08.2010, autor: KOK, kategorie: Rajská zahrada
Bude vybudována železniční zastávka Rajská zahrada?

Bude vybudována železniční zastávka Rajská zahrada?

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 423/RMČ/2010 k požadavku MČ Praha 14 na zařazení železniční zastávky Rajská zahrada mezi priority železniční dopravy na území hl.m. Prahy a na urychlení její výstavby. Celý článek ...

20.10.2009, autor: KOK, kategorie: Rajská zahrada

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 544/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2.stavba". Celý článek ...

01.07.2009, autor: KOK, kategorie: Rajská zahrada
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 371/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 ke stavbě "Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany - 2. stavba". Celý článek ...

09.06.2006, kategorie: Rajská zahrada
Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby "Rajská zahrada - zastávka ČD"

Na úřední desce Úřadu MČ P14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy rozhodnutí o umístění stavby "Rajská zahrada - zastávka ČD a komunikační propojení se stanicí metra".
Celý článek ...

01.06.2006, kategorie: Rajská zahrada

Jednání o umístění stavby "Rajská zahrada - zastávka ČD"

Dne 1.6.2006 proběhlo ústní jednání spojené s místním šetřením k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Rajská zahrada - zastávka ČD a komunikační propojení se stanicí metra Praha 9". Občanské sdružení KOK se zúčastnilo ústního jednání spojeného s místním šetřením - bez připomínek.

27.04.2006, kategorie: Rajská zahrada

Rajská zahrada - zastávka ČD - územní řízení

Veřejnou vyhláškou Úřadu m.č. Praha 14 vyšlo oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání k umístění stavby "Rajská zahrada - zastávka ČD a komunikační propojení se stanicí metra Praha 9". Stavba má být umístěna na pozemcích parc. č. 1760, 1811/1, 1815/1, 1815/2, 2597/2, 2756/1, 2756/2, 2756/3, 2756/9, 2756/10, 2756/11, 2766, 2830/1, 2831/1, 2832, 2837, 2879, 2880 v katastrálním území Kyje, parc. č. 2603/1, 2604/1 v katastrálním území Hloubětín. Ústní jednání je stanoveno na 1.6.2006 (čtvrtek) v 10:00 hodin, schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 310.

02.01.2006, kategorie: Rajská zahrada

Železniční zastávka Rajská zahrada

Rada městské části Praha 14 projednala dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "Rajská zahrada, ČD a komunikační propojení na metro" a přijala usnesení k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "Rajská zahrada, ČD a komunikační propojení na metro". Celý článek ...

10.02.2005, autor: KOK, kategorie: Rajská zahrada
Rajská zahrada s železniční zastávkou?

Rajská zahrada s železniční zastávkou?

Železniční zastávka s lávkou pro pěší přes Chlumeckou ulici měla být pilotní projekt integrované dopravy v Praze. Její základní funkcí je bezkolizní přestupní vazba metro - železnice. Další významnou funkcí je zajištění pěší obsluhy území severně od stanice metra Rajská zahrada, které je v současnosti izolováno bariérou tvořenou železniční trasou a Chlumeckou ulicí. Celý článek ...

Vlaky z Vysočan do Mstětic pojedou stošedesátkou, zastaví na Černém Mostě.

Vlaky z Vysočan do Mstětic pojedou stošedesátkou, zastaví na Černém Mostě.

Začala modernizace železniční trati z pražských Vysočan do Mstětic. Práce potrvají čtyři roky, po nich vlaky zrychlí až na 160 kilometrů za hodinu a vznikne také nová zastávka Rajská Zahrada, která obslouží sídliště Černý Most a umožní přestup na metro na stejnojmenné stanici. Celý článek ...

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

» Všechny kategorie článků


© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011