Hlavní menu:

01.02.2019, autor: Devítka 2/2017, kategorie: Kontejnerové překladiště Malešice

Překladiště v Malešicích by neúměrně zatížilo dopravu na Devítce

Plánovat projekt takového rozsahu bez zajištění dostatečných kapacit z hlediska infrastruktury je nepřijatelné. Navíc se obáváme hlukových, prachových a emisních dopadů.

Anketa

Souhlasíte s výstavbou kontejnerového terminálu v Malešicích?
Nesouhlasím (36%)
 
Souhlasím (32%)
 
 
Překladiště v Malešicích by neúměrně zatížilo dopravu na Devítce

Záměr rakouského developera Rail Cargo Terminal vybudovat v Malešicích obří kontejnerové překladiště, kde by se z vlaků nakládaly kontejnery, na kamiony kritizovali radnice Prahy 10, 9 a 14 už při připomínkování návrhů Metropolitního plánu. Ovšem plán na jeho vybudování v návrzích zůstal a zhruba týden pře Vánocemi 2016 poslal developer studii překladiště do procesu zjišťování vlivu na životní prostředí (EIA).

„Měli jsme dvacetidenní lhůtu k tomu, abychom k tomuto návrhu poslali své připomínky. A navzdory vánočním svátkům jsme společně s radnicí Prahy 10 a 14 a zástupci veřejnosti podrobně zpracovali argumenty proti tomuto záměru a zaslali pražskému magistrátu," konstatuje radní pro životní prostředí a dopravu MČ Praha 9 Tomáš Holeček a pokračuje:

Studií, kterou developer Rail Cargo Terminal zaslal k připomínkování, navíc sám zadával, a tudíž sám platil. Proto chceme našimi připomínkami docílit toho, aby byla zpracována studie EIA o možných dopadech na životní prostředí. Rozumíme kolegům a obyvatelům z MČ Prahy 10, kteří upozorňují na zhoršení ovzduší, zvýšení hlučnosti a zvýšení průjezdnosti kamionů nejméně o 130 souprav denně a plně je podporujeme. Nás na devítce nejvíce trápí především doprava. Křižovatka Kbelská-Průmyslová-Poděbradská je nejvytíženější úrovňová křižovatka v Praze. Denně tudy projede více než 70000 vozidel. Plánovat projekt takového rozsahu bez zajištění dostatečných kapacit z hlediska infrastruktury je nepřijatelné. Navíc se obáváme hlukových, prachových a emisních dopadů, kdy cyklická doprava cca 300 kamionových souprav denně výrazně zhorší již tak napjatý stav životního prostředí. Pokud nebude konečně dořešen vnitřní a vnější okruh Prahy, je bezpředmětné se k tomuto tématu vůbec vracet. To jsou některé z důvodů, proč tento projekt plánovaný v těsné blízkosti obydlených lokalit nechceme a nemůžeme podpořit,“ vysvětluje Tomáš Holeček.

Překladiště v Kyjich?

Radní pro životní prostředí Jana Plamínková mezitím upozornila, že lokalita malešické průmyslové zóny je pro podobný projekt určena nejen platným územním plánem, ale i tím, který v současnosti vzniká. Přesto zaslala developerovi návrh, aby překladiště přesunul o kus dál na pozemky magistrátu mezi Kyjemi a Jahodnicí v Praze 14. Je to zhruba 1,5 kilometru od původně navrženého místa, jen na druhé straně Průmyslové ulice, a dopravu na Devítce zatíží stejně neúměrně,“ dodává Tomáš Holeček s tím, že MČ Praha 9 požaduje, aby projekt překladiště v Malešicích byl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí. Věří, že pak projekt v navržené podobě a v navrženém místě nevznikne.

„Domnívám se, že vybudování velkého kontejnerového překladiště a plánované modernizace železniční tratě v Malešicích jsou spojené nádoby. Proti tzv. modernizaci železnice, která je v podstatě rozšířením tratě pro železniční nákladní dopravu a je v rozporu se strategií Prahy, jež usiluje o vytlačení nákladní dopravy z širšího centra se stavíme už několik let."

PLÁNOVAT PROJEKT TAKOVÉHO ROZSAHU BEZ ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÝCH KAPACIT Z HLEDISKA INFRASTRUKTURY JE NEPŘIJATELNÉ. NAVÍC SE OBÁVÁME HLUKOVÝCH, PRACHOVÝCH A EMISNÍCH DOPADŮ

Další argumenty proti výstavbě kontejnerového překladiště v Malešicích:

  • Oblast Malešic a širšího okolí prošla v posledních desetiletích prudkým rozvojem a z původní průmyslové částí se stal v podstatě intravilán města s rezidenční výstavbou. Na to MČ Praha 14 dlouhodobě poukazuje i ve svých zásadních připomínkách k návrhu Metropolitního územního plánu.
  • Stovky kamionů a další návazná nákladní doprava by vedla ke kolapsu dopravy v této lokalitě, včetně Prahy 9.
  • Nové kontejnerové překladiště nemá sloužit pro obsluhu Prahy a Středočeského kraje, ale pro obecný přesun mezi zámořskými překladišti a evropským vnitrozemím.

» Přejít na článek Překladiště v Malešicích by neúměrně zatížilo dopravu na Devítce na webu https://www.praha9.cz/.

Ke stažení: Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice

Společnost Rail Cargo Operator – CSKD prosazuje výstavbu kapacitního kontejnerového překladiště v Malešicích, které výrazně zasáhne své okolí hlukem vyvolanou dopravou těžkých kontejnerových návěsů.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 90 kamionů v jednom směru za den).

Není žádný důvod v tomhle místě kontejnery skládat z vlaku, skladovat a odvážet po silnici. Při perspektivě, že terminál se tu nestaví na 5 let a Praha se bude dále rozvíjet je toto řešení zcela špatné.

01.01.2017 14:53:44

Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice
Malešice - návrh kontejnerového terminálu

Vlastní záměr navržený společností Rail Cargo Operator – CSKD představuje realizaci kontejnerového překladiště včetně obslužných kolejí v délce 700 metrů a celého zázemí. Návrh obsahuje překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m a uspořádáním depa do 12-ti řad nebo do 9-ti řad (varianta B a C). Obsluha překladiště je plánována dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště a kolesový manipulátor Hyster H18-23XM-12EC.

Ke stávajícímu rozsahu dopravy by měli přibýt pouze 3 páry Nex vlaků do kontejnerového terminálu v trase Praha-Libeň – Praha-Malešice a zpět (z toho jeden pár vedený v nočních hodinách). Pro obsluhu areálu má být k dispozici 30 parkovacích stání, předpokládá se 30 příjezdů a 30 odjezdů osobních automobilů za den. Objem kamionové dopravy se předpokládá v objemu 125 kamionů v jednom směru za den.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 125 kamionů v jednom směru za den). Zhruba se stejnou kapacitou probíhala EIA PHA259 v roce 2006 – 2007, ale to byl záměr posuzován jako I. etapa (pouze 2 koleje o délce 450 m). Plánované 3 páry Nex vlaků obsadí svou délkou 3 koleje a další tři koleje jsou tedy volné jako rezerva. Pokud tedy je v oznámení počítáno s kapacitou 3 párů Nex vlaků a objemem kamionové dopravy v rozsahu 125 kamionů v jednom směru za den, tak tento objem se v pohodě a s rezervou se dá zvládnut pouze na dvou kolejích a pouze s jedním portálovým jeřábem pro obsluhu překladiště. V navrhovaném rozsahu je skrytá kapacita terminálu minimálně 6 až 9 párů vlaků za den – tedy dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu než je uvedena v záměru.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011