Hlavní menu:

21.05.2009, autor: KOK, kategorie: Rezidence Lehovec

Magistrát u stavby rezidence Lehovec porušil zákon

Magistrát u stavby rezidence Lehovec porušil zákon

Velice závažných pochybení v územním řízení se podle rozhodnutí soudu před lety dopustil odbor výstavby a dopravy v Praze 14 a Magistrát hl. m. Prahy. Říká to alespoň rozsudek, který před pár dny vydal Městský soud v Praze, ve kterém vyhověl žalobě a zrušil rozhodnutí stavebního odboru Magistrátu hl. m. Prahy, kterým vydali jeho úředníci souhlas s umístěním stavby „Dům služeb Lehovec – stavební úpravy na byty a kanceláře“, nyní rezidence Lehovec.

Proti výstavbě rezidence Lehovec protestovaly od roku 2004 občanská sdružení i fyzické osoby a aktivně se účastnili územního řízení a podávali námitky k navrhované stavbě (např. nedodržení vzájemných odstupů staveb, neřešení dopravy v klidu, neřešení vlivu stavby na životní prostředí z hlediska ochrany před hlukem, prachem a zastíněním budov; umístění lodžií přímo nad vozovkou). Odbor výstavby a dopravy úřadu městské části Praha 14 zamítl připomínky občanů i občanských sdružení, přestože upozorňovali na fakt, že navrhovaný záměr je v rozporu nejen se zájmem občanů, ale i s řadou zákonů. Vydané územní rozhodnutí na nástavbu objektu „Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře“ i přes právní vady a nevypořádané námitky účastníků řízení odvolací orgán, stavební odbor Magistrátu hl. m. Prahy, potvrdil vydané rozhodnutí.

Kauzu rezidence Lehovec tedy odstartovala žaloba na neplatnost územního rozhodnutí, kterou přibližně před téměř třemi lety podal jeden z účastníků územního řízení a k žalobě se připojilo také občanské sdružení Kyjský občanský klub.

Městský soud v Praze tak vydaným rozsudkem dal jednoznačné rozhodnutí, ve kterém zrušil územní rozhodnutí o umístění stavby „Dům služeb Lehovec – byty a kanceláře“, které v roce 2006 vydali úředníci Magistrátu hl. m. Prahy a na základě kterého probíhá výstavba projektu rezidence Lehovec.

Tento rozsudek proto spustí vlnu dalších rozhodnutí, která budou mít za následek zastavení stavby a zbourání stavby. V zahraničí jsou tyto postupy běžné. Při územním řízení došlo k řadě závažných pochybení a toto pochybení musí být v novém projednávání napraveno.

Historie kauzy

Celá kauza začala v roce 2003, kdy bylo zahájeno územní řízení na umístění stavby „Dům služeb Lehovec - stavební úpravy na byty a kanceláře“, které bylo v témže roce ukončeno.

Nové územní řízení bylo zahájeno v roce 2004 a po provedení místního šetření Odbor výstavby a dopravy úřadu městské části Praha 14 vydal rozhodnutí o přerušení řízení „Dům služeb Lehovec stavební úprava na byty a kanceláře“.

V říjnu 2004 vydal Odbor výstavby a dopravy úřadu městské části Praha 14 rozhodnutí o zastavení územního řízení a po odvolání společnosti LAMO spol. s.r.o. (vlastník nemovitosti) stavební odbor Magistrátu hlavního města Prahy, jako odvolací orgán, vydal rozhodnutí, ve kterém rozhodnutí Odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 o zastavení územního řízení ruší a vrací věc k novému projednání a rozhodnutí.

V roce 2005 proběhlo nové ústní jednání spojené s místním šetřením a proti stavbě se postavili místní občané občanská sdružení. Deset občanů podalo námitky a další dvě občanská sdružení (Kyjský občanský klub a Občanské sdružení Hloubětín) také zaslaly své připomínky, odboru výstavby a dopravy úřadu městské části Praha 14, také apelovali i na vedení radnice Prahy 14, aby realizaci projektu zabránilo.

V říjnu 2005 Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí ve kterém umísťuje nástavbu objektu „Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře“, ve kterém zamítl připomínky občanů i občanských sdružení, přestože upozorňovali na fakt, že navrhovaný záměr je v rozporu nejen se zájmem občanů, ale i s řadou zákonů.

V listopadu roku 2005 potom občané i občanská sdružení podali odvolání proti vydanému rozhodnutí o umístění nástavby „Dům služeb Lehovec – stavební úpravy na byty a kanceláře“.

Správní orgán druhého stupně, odbor výstavby Magistrátu hl. m. Prahy, tyto připomínky a námitky účastníků správního řízení opět nerespektovaly a se s připomínkami a námitkami k územnímu řízení a připomínkami a námitkami uvedenými v odvolání opět nevypořádal.

Jedinou možností, jak se v dané situaci mohla ochránit práva občanů i dodržování zákonů, bylo podat žalobu u Městského soudu v Praze. Soud po téměř třech letech vyhověl žalobě a zrušil rozhodnutí stavebního odboru Magistrátu hl. m. Prahy, kterým vydali jeho úředníci souhlas s umístěním stavby „Dům služeb Lehovec – stavební úpravy na byty a kanceláře“, nyní projekt rezidence Lehovec.

Související články:

 • 23.05.2007 - Kyjský občanský klub se připojil k žalobě na „rekonstrukci domu služeb Lehovec“
 • 20.10.2006 - Soud nepřiznal odklad u podané žaloby na „rekonstrukci domu služeb Lehovec“
 • 22.08.2006 - Proti vydanému územnímu rozhodnutí „rekonstrukce domu služeb Lehovec“ podána žaloba
 • 20.06.2006 - Rozhodnutí o odvolání k umístění nástavby "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře"
 • 23.11.2005 - Odvolání KOK proti rozhodnutí o umístění nástavby "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře"
 • 07.06.2005 - Ústní jednání spojené s místním šetřením "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře"
 • Ke stažení: rozsudek_soud_2009_03_30_rezidence_lehovec_00-2.jpg, 386 kB

  Ke stažení: Rezidence Lehovec - soudní žaloba

  Rezidence Lehovec - soudní žaloba Dokumenty ke kauze "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře" - soudní žaloba:
  • 30.3.2009 - Rozsudek Městského soudu v Praze o zrušení rozhodnutí o umístění stavby Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 12. 6. 2006, č. j. MHMP 271968/2005/OST/Vo/Bd, kterým se mění rozhodnutí Úřadu městské části Praha 14 ze dne 10. 10. 2005, č.j. OVD/1050/05/VYBJ
  • 17. 8. 2006 - Žaloba na zrušení rozhodnutí o umístění stavby Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 12. 6. 2006, č. j. MHMP 271968/2005/OST/Vo/Bd, kterým se mění rozhodnutí Úřadu městské části Praha 14 ze dne 10. 10. 2005, č.j. OVD/1050/05/VYBJ
   

  Diskuzní fórum

  Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

  Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

  Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

  © Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
  © Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011