Hlavní menu:

20.06.2006, kategorie: Rezidence Lehovec

Rozhodnutí o odvolání k umístění nástavby "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře"

Stavební odbor Magistrátu hlavního města Prahy vydal rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí o umístění nástavby "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře". Všechny připomínky a námitky KOK a ostatních účastníků řízení byly stavebním odborem Magistrátu hlavního města Prahy zamítnuty.

Rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního ze dne 12.6.2006 bylo prvoinstanční rozhodnutí Úřadu městské části Praha 14, odboru výstavby a dopravy ze dne 10.10.2005 Č.j. OVD/1050/05/VYBJ změněno a to tak, že ve výroku na straně I třetí odstavec se text „ Na pozemcích č. pare. 2684. 2691/2. 2692. 2683, 2712, 2690/4 k. ú. Hloubětín při ulici Slévačská se umisťuje nástavba objektu „Dům služeb Lehovec-stavební úprava na byty a kanceláře" nahrazuje textem „Na pozemcích č.parc. 2684, 2691/2. 2692. 2683. 2712. 2690/4 k. ú. Hloubětín při ulici Slévačská se umisťuje nástavba objektu domu služeb nazvaná „Dům služeb Lehovec-byly a kanceláře". Dále byly vypuštěny odstavce nazvané „Popis stavby". ..Kapacita stavby", byly nahrazeny jiným zněním texty podmínek č. 2. č. 3. č. 5, č. 9. č. 15. Podmínky č. 6. č. 7 a Č. 8 byly vypuštěny. Změna byla provedena i ohledně rozhodnutí o námitkách účastníků řízení a v textu „Odůvodnění", kdy byl za odstavec „Stručná charakteristika stavby" žalovaným vložen text „Kapacita stavby: 76 bytů. 481 m2 kancelářských ploch, 67 stání v garáži v 1. NP, 22 stání na terénu". Nový text byl rovněž vložen na str. 4 za poslední větu druhého odstavce. V ostatním zůstalo rozhodnutí nezměněno.
04.09.2002 16:42:17

Devastace domu služeb Lehovec (Slévačská 752 - 2)

Devastace domu služeb Lehovec (Slévačská 752 - 2)

Devastace bývalého domu služeb ve Slévačské ulici 752 na sídlišti Lehovec v Praze 14 obtěžuje okolí hlukem při rozkrádání prodejných sběrných surovin a ohrožuje obyvatele na zdraví (uvolněné části objektu nad veřejnými plochami, poletující skelná vata, prach, ...)..

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011