Hlavní menu:

MČ Praha 10 zásadně odmítá překladiště kontejnerů v Malešicích

Anketa

Souhlasíte s výstavbou kontejnerového terminálu v Malešicích?
Nesouhlasím (36%)
 
Souhlasím (32%)
 
 
MČ Praha 10 zásadně odmítá překladiště kontejnerů v Malešicích

Po téměř třech letech bylo obnoveno řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k záměru terminálu Malešice. MČ Praha 10 ho setrvale odmítá: z důvodů ochrany životního prostředí, veřejného zdraví i naprosto odlišné představy o podobě této části Malešic. Úřad se tématem intenzivně zabývá, do závazného limitu 2. prosince zašle hlavnímu městu Praze své připomínky. Vyjadřovat se mohou i občané a spolky. MČ Praha 10 jim poskytne důležitou informační pomoc.

Soukromý investor zastupující státní rakouské dráhy usiluje v Malešicích o vybudování velkokapacitního překladiště kontejnerové dopravy. MČ Praha 10 s tímto záměrem důrazně nesouhlasí po celou dobu trvání jeho příprav, a to bez ohledu na politické vedení radnice. Současná koalice se problematice věnovala ihned po vypsání řízení EIA na své pravidelné poradě vedení, téma už mimořádně řešil i „Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu“.

Ten chystá v polovině listopadu další mimořádné jednání. „Poradíme na něm občanům, jak se správně vyjádřit k záměru, aby každá z připomínek měla svou váhu a musela být vypořádána a napomohla tak k zamítnutí projektu,“ říká předseda Výboru Milan Maršálek (VLASTA). „Řízení EIA je vysoce odbornou procedurou. Věřím, že v ní definitivně prokážeme přemrštěnost a neúnosnost záměru,“ dodává Maršálek.

Zásadní připomínky má celé vedení radnice napříč gescemi. „Naší prioritou je zdravá městská část pro její obyvatele. Podobné průmyslové a tranzitní projekty jsou odstrašujícím případem, který by měl být ve 21. století budován zcela mimo město,“ zdůrazňuje Jana Komrsková (Piráti), místostarostka zodpovědná mj. za životní prostředí. „Máme diametrálně rozdílnou představu o budoucím rozvoji lokality dnešní malešické průmyslové zóny. Projekt překladiště nepřináší nic pozitivního. Jen by prohloubil dlouholeté zejména dopravní problémy v této části Prahy a znemožnil by významný rozvojový potenciál lokality i z celopražského měřítka,“ prohlašuje Martin Valovič (ODS), místostarosta, do jehož agendy spadá i územní rozvoj.

„MČ Praha 10 v současnosti jedná o vypořádávání připomínek k Metropolitnímu plánu. Jsme ve spojení s vlastníky pozemků i některými radními hlavního města a snažíme se najít společnou řeč pro budoucí transformaci zóny. Věřím, že tak jako překladiště v Malešicích odmítne Praha 10, tak ho odmítnou i další městské části,“ uvádí starostka Renata Chmelová (VLASTA).

» Přejít na článek MČ Praha 10 zásadně odmítá překladiště kontejnerů v Malešicích na webu https://www.praha10.cz.

Ke stažení: Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice

Společnost Rail Cargo Operator – CSKD prosazuje výstavbu kapacitního kontejnerového překladiště v Malešicích, které výrazně zasáhne své okolí hlukem vyvolanou dopravou těžkých kontejnerových návěsů.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 90 kamionů v jednom směru za den).

Není žádný důvod v tomhle místě kontejnery skládat z vlaku, skladovat a odvážet po silnici. Při perspektivě, že terminál se tu nestaví na 5 let a Praha se bude dále rozvíjet je toto řešení zcela špatné.

01.01.2017 14:53:44

Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice
Malešice - návrh kontejnerového terminálu

Vlastní záměr navržený společností Rail Cargo Operator – CSKD představuje realizaci kontejnerového překladiště včetně obslužných kolejí v délce 700 metrů a celého zázemí. Návrh obsahuje překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m a uspořádáním depa do 12-ti řad nebo do 9-ti řad (varianta B a C). Obsluha překladiště je plánována dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště a kolesový manipulátor Hyster H18-23XM-12EC.

Ke stávajícímu rozsahu dopravy by měli přibýt pouze 3 páry Nex vlaků do kontejnerového terminálu v trase Praha-Libeň – Praha-Malešice a zpět (z toho jeden pár vedený v nočních hodinách). Pro obsluhu areálu má být k dispozici 30 parkovacích stání, předpokládá se 30 příjezdů a 30 odjezdů osobních automobilů za den. Objem kamionové dopravy se předpokládá v objemu 125 kamionů v jednom směru za den.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 125 kamionů v jednom směru za den). Zhruba se stejnou kapacitou probíhala EIA PHA259 v roce 2006 – 2007, ale to byl záměr posuzován jako I. etapa (pouze 2 koleje o délce 450 m). Plánované 3 páry Nex vlaků obsadí svou délkou 3 koleje a další tři koleje jsou tedy volné jako rezerva. Pokud tedy je v oznámení počítáno s kapacitou 3 párů Nex vlaků a objemem kamionové dopravy v rozsahu 125 kamionů v jednom směru za den, tak tento objem se v pohodě a s rezervou se dá zvládnut pouze na dvou kolejích a pouze s jedním portálovým jeřábem pro obsluhu překladiště. V navrhovaném rozsahu je skrytá kapacita terminálu minimálně 6 až 9 párů vlaků za den – tedy dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu než je uvedena v záměru.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011