Hlavní menu:

MČ Praha 10 nechce v Malešicích překladiště kontejnerů, své připomínky poslala Magistrátu

MČ Praha 10 nechce v Malešicích překladiště kontejnerů, své připomínky poslala Magistrátu

Anketa

Souhlasíte s výstavbou kontejnerového terminálu v Malešicích?
Nesouhlasím (36%)
 
Souhlasím (32%)
 
 

MČ Praha 10 v pondělí zaslala Magistrátu hl. m. Prahy své připomínky k velkokapacitnímu překladišti kontejnerové dopravy v Malešicích. Záměr soukromého investora radnice Desítky dlouhodobě a zásadně odmítá. Současné vedení má námitky týkající se především ochrany životního prostředí, veřejného zdraví a odlišných představ o podobě této části Malešic. Magistrát vede řízení posuzující projekt z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA).

„Naše hlavní námitky k dokumentaci EIA z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví se týkají zejména negativních dopadů, které by výstavba terminálu měla na zhoršení kvality ovzduší, zvýšení hlukové zátěže, nebo možného vzniku nadměrné ekologické zátěže ve vztahu k půdě. Námitky se ovšem dotýkají i dalších částí dokumentace,“ popisuje místostarostka Jana Komrsková (Piráti), jež má v gesci mj. oblast životního prostředí. Podle místostarostky by podobné průmyslové a tranzitní projekty měly být budovány zcela mimo město.

Se záměrem nesouhlasí ani místostarosta Martin Valovič (ODS), do jehož agendy spadá i územní rozvoj. „Máme diametrálně jinou představu o budoucím rozvoji lokality dnešní malešické průmyslové zóny. Projekt překladiště nepřináší nic pozitivního. Jen by prohloubil dlouholeté, zejména dopravní problémy v této části Prahy, a znemožnil by významný rozvojový potenciál lokality i z celopražského měřítka,“ říká Valovič k překladišti projektovanému na pole mezi Heldovou, Teplárenskou a Průmyslovou ulicí.

„Vypracování připomínek k záměru i zapojení veřejnosti jsme se věnovali velmi intenzivně – na pravidelných poradách vedení, téma mimořádně řešil s občany náš desítkový výbor pro životní prostředí a z naší iniciativy i ten celopražský. Také jsme oproti předchozímu období otevřeli diskuzi k této věci mezi zastupiteli,“ shrnuje starostka Prahy 10 Renata Chmelová (VLASTA).

Zastupitelstvo Prahy 10 se tématem zabývalo 25. listopadu, členové nejvyššího orgánu městské části odmítavé stanovisko ke kontejnerovému terminálu potvrdili. Zároveň pověřili Radu městské části, aby po magistrátu požadovala uspořádání veřejného projednání, které záležitost přiblíží občanům, a vydání nesouhlasného závazného stanoviska, jenž by záměru překladiště definitivně zamezilo. Veřejné projednání by mělo proběhnout ještě v prosinci tohoto nebo v lednu příštího roku, MČ Praha 10 ho chce na svém území. O termínu a podrobnostech bude radnice své občany v dostatečném předstihu informovat.

Terminál Malešice Navržené kapacity Celková plocha areálu – 74 797 m2 Počet kontejnerů na překladišti – 900 ks Obsluha – 2x portálový elektrický jeřáb s výškou manipulace do čtyř vrstev s pátou převlečnou Obslužné koleje – 4 ks, užitná délka 700 m každá Vyhrazené čekací stání pro kamiony – 18 kamionů Počet vlaků odbavených za den – tři soupravy Počet obrátek kamionů – 96 vozidel (běžný provoz vykládky a nakládky kamionů v období 6.0–22.00 hod.) Zdroj: Dokumentace EIA „Terminál Malešice“ https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1037

» Přejít na článek MČ Praha 10 nechce v Malešicích překladiště kontejnerů, své připomínky poslala Magistrátu na webu https://portal.cenia.cz/.

Ke stažení: Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice

Společnost Rail Cargo Operator – CSKD prosazuje výstavbu kapacitního kontejnerového překladiště v Malešicích, které výrazně zasáhne své okolí hlukem vyvolanou dopravou těžkých kontejnerových návěsů.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 90 kamionů v jednom směru za den).

Není žádný důvod v tomhle místě kontejnery skládat z vlaku, skladovat a odvážet po silnici. Při perspektivě, že terminál se tu nestaví na 5 let a Praha se bude dále rozvíjet je toto řešení zcela špatné.

01.01.2017 14:53:44

Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice
Malešice - návrh kontejnerového terminálu

Vlastní záměr navržený společností Rail Cargo Operator – CSKD představuje realizaci kontejnerového překladiště včetně obslužných kolejí v délce 700 metrů a celého zázemí. Návrh obsahuje překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m a uspořádáním depa do 12-ti řad nebo do 9-ti řad (varianta B a C). Obsluha překladiště je plánována dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště a kolesový manipulátor Hyster H18-23XM-12EC.

Ke stávajícímu rozsahu dopravy by měli přibýt pouze 3 páry Nex vlaků do kontejnerového terminálu v trase Praha-Libeň – Praha-Malešice a zpět (z toho jeden pár vedený v nočních hodinách). Pro obsluhu areálu má být k dispozici 30 parkovacích stání, předpokládá se 30 příjezdů a 30 odjezdů osobních automobilů za den. Objem kamionové dopravy se předpokládá v objemu 125 kamionů v jednom směru za den.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 125 kamionů v jednom směru za den). Zhruba se stejnou kapacitou probíhala EIA PHA259 v roce 2006 – 2007, ale to byl záměr posuzován jako I. etapa (pouze 2 koleje o délce 450 m). Plánované 3 páry Nex vlaků obsadí svou délkou 3 koleje a další tři koleje jsou tedy volné jako rezerva. Pokud tedy je v oznámení počítáno s kapacitou 3 párů Nex vlaků a objemem kamionové dopravy v rozsahu 125 kamionů v jednom směru za den, tak tento objem se v pohodě a s rezervou se dá zvládnut pouze na dvou kolejích a pouze s jedním portálovým jeřábem pro obsluhu překladiště. V navrhovaném rozsahu je skrytá kapacita terminálu minimálně 6 až 9 párů vlaků za den – tedy dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu než je uvedena v záměru.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011