Hlavní menu:

17.10.2017, autor: Parlamentní listy, kategorie: Kontejnerové překladiště Malešice

Kolínská (Zelení): Podmínky pro bydlení v Malešicích musíme zlepšit

Anketa

Souhlasíte s výstavbou kontejnerového terminálu v Malešicích?
Nesouhlasím (36%)
 
Souhlasím (32%)
 
 

Se signatáři petice proti překladišti v Malešicích se v úterý 17. října v 17:00 hodin sejde na místě plánované stavby Petra Kolínská, náměstkyně primátorky a radní hlavního města Prahy pro územní rozvoj. Místem setkání pro plánovanou procházku je konec ulice Teplárenské při vstupu do ulice Heldova.

„Vážím si toho, že místním záleží na podobě prostoru, ve kterém žijí. Kvalita života rezidentů je hodnota, kterou považuji za důležité chránit,“ říká Petra Kolínská. Cílem zítřejšího setkání je ujistit obyvatele o tom, že projekt, tak jak jej investor předložil, je pro město nepřijatelný. Cílem setkání je také seznámit občany s dalšími kroky města při rozvoji této oblasti. „Chci také zjistit, zda je v lokalitě dostatek občanské vybavenosti a jak by město mohlo pomoci například s budováním zázemí pro kulturu a spolkový život,“ dodává Kolínská.

Praha potřebuje „přestupní stanice“ pro náklad mezi železnicí a silnicí, která bude sloužit výhradně pro rozvoz zboží po Praze. „Před rozhodnutím o umístění konkrétních terminálů potřebujeme znát celkovou koncepci rozvozu zboží, tedy koncepci city-logistiky s vytipováním vhodných míst pro zásobování metropole,“ upozorňuje Petra Kolínská. Tu by mělo mít město hotovu do poloviny příštího roku. Petra Kolínská seznámí občany také s aktuálním stavem příprav územní studie, připravované ve spolupráci s městskou částí Prahy 10. Studie prověří možnost posílení funkce bydlení na úkor výrobních a průmyslových ploch a bude podkladem pro případnou změnu územního plánu.

Předmětem současného záměru posuzovaného v procesu EIA je výstavba nového kontejnerového překladiště v Praze – Malešicích společnosti Rail Cargo Terminal – Praha, s.r.o. V překladišti má být umístěno maximálně 900 kontejnerů. Bude obsahovat 6 obslužných kolejí o délce 700 m napojených na novou železniční vlečku. Součástí mají být dva jeřáby. Během jednoho dne mají být odbaveny 3 vlakové soupravy a přijet 125 kamionů. Záměr je předložen ve 3 variantách lišících se v dopravním napojení pro kamionovou dopravu.

Hlavní město v rámci posuzování vlivu plánovaného malešického terminálu na životní prostředí požaduje doplnit řadu informací, mj. zpracovat alternativy, včetně varianty pro rozvoz výhradně po Praze a dále varianty nulové. Zásadní podmínkou jakéhokoli projektu je pak vyloučení rizika navýšení těžké nákladní dopravy v obytné zástavbě v jižní a jihovýchodní části Prahy.

» Přejít na článek Kolínská (Zelení): Podmínky pro bydlení v Malešicích musíme zlepšit na webu https://www.parlamentnilisty.cz.

Ke stažení: Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice

Společnost Rail Cargo Operator – CSKD prosazuje výstavbu kapacitního kontejnerového překladiště v Malešicích, které výrazně zasáhne své okolí hlukem vyvolanou dopravou těžkých kontejnerových návěsů.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 90 kamionů v jednom směru za den).

Není žádný důvod v tomhle místě kontejnery skládat z vlaku, skladovat a odvážet po silnici. Při perspektivě, že terminál se tu nestaví na 5 let a Praha se bude dále rozvíjet je toto řešení zcela špatné.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011