Hlavní menu:

08.03.2010, autor: KOK, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Žádost o stavební povolení na Zkapacitnění Štěrboholské radiály

Zákres křižovatky zkapacitnění Štěrboholské radiály

Hlavní město Praha, prostřednictvím Technické správy komunikací hl.m.Prahy, podalo u odboru dopravy Magistrátu hl.m.Prahy žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Zkapacitnění Štěrboholské radiály v Praze 10“.

Předmětem stavby je návrh stavebních úprav stávající komunikace Štěrboholská radiála, jejího zúženého úseku v místě přemostění železniční trati Malešice – Hostivař (za lanovým mostem ve směru z centra) výstavbou nového jízdního pásu. Po dokončení stavby bude doprava ve směru z centra vedena po novém pásu, pro směr do centra bude sloužit stávající úsek Štěrboholské radiály, který bude upraven.

Nová jižní větev Šterboholské radiály (větev 4) bude čtyřpruhová, po odpojení větve 5 jako dvoupruhová se šířkou jízdního pruhu 3,5 m, vodícím proužkem šířky 0,25 m a zpevněnou krajnicí po obou stranách. Celková délka úpravy bude cca 850 m.

Nová jižní větev Štěrboholské radiály (větev 5) bude dvoupruhová se šířkou jízdního pruhu 3,5 m, vodícím proužkem šířky 0,25 m a zpevněnou krajnicí po obou stranách. Celková délka úpravy bude cca 383 m.

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři odboru dopravy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, 1.patro, č. dv. 143 v návštěvní den pondělí 12 – 17 hod. a středa 8 – 18 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě.

Účastníci řízení mohou své námitky, případně důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim ve smyslu ust. § 112 odst. 1 nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení jsou povinny uplatnit svá stanoviska dotčené orgány.

Ke stažení: Žádost o stavební povolení na Zkapacitnění Štěrboholské radiály , 364 kB;
Zákres křižovatky zkapacitnění Štěrboholské radiály , 358 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011