Hlavní menu:

13.01.2005, kategorie: Územní plán - platný

Veřejné projednání návrhů změn 05 Územního plánu hl.m.Prahy

Magistrát hlavního města Prahy sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy (SURM) oznamuje vystavení návrhů změn 05 (viz příloha)Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy). Návrh změn 05 ÚP SÚ hl.m.Prahy je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 10.1.2005 do 8.2.2005 včetně, vždy v pondělí - pátek od 9.00 hod. do 15.00 hod., v podatelně SURM MHMP, Hradčanské náměstí 8, Praha 1 a v úředních dnech tj. pondělí a středa v kanceláři č.19 SURM MHMP.
Stanoviska, námitky a připomínky (připomínky může podávat každý) k vystavenému návrhu změn 05 je možné podávat do 23.02.2005 včetně.
Prahy 14 se týkají:
# Číslo změny: Z 700/05 (viz příloha) - Změna z funkce ZN - přírodní nelesní plochy a OP/NL - orná půda, na funkci OC - čistě obytnou - výstavba rodinných domů příp. posunutí pásu zeleně a biokoridoru SZ směrem. Změna rozšiřuje navrženou obytnou zástavbu v západní okraji Kyjí i do navazující zemědělské půdy, až po stávající zahradu (blíže viz obrázek v příloze).
# Číslo změny: Z 935/05 (viz. příloha) - Komunikační propojení ul. Ocelkova - Lipnická (posun komunikace severním směrem umožňuje odclonit frekventovanou komunikaci výrazným pásem zeleně a zachovat pohodu v rozvojových plochách bydlení.)
# Číslo změny: Z 740/05 (viz. příloha) - Odstranění velkého rozvojového území, a nové využití území v rozsahu projednané urbanistické studie "Vysočany".

Ke stažení: Zmeny_05_vyhl.zip, 188 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011