Hlavní menu:

05.04.2012, autor: KOK, kategorie: Technologický park Horní Lada

Umístění staveb Technologického parku Horní Lada

Umístění staveb Technologického parku Horní Lada

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 189/RMČ/2012 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k návrhu umístění staveb: 1. stavba - veřejné komunikace, 2. stavba - příprava území, 3. stavba V-zóna a 4. stavba TP-zóna záměru "Technologický park Horní Lada, Praha - Kyje, Objízdná ul." na pozemcích parc. č. 2668/1, 2669/1, 2670/1, 2670/12 a dalších.

Rada městské části Praha 14 se usnesením č. 189/RMČ/2012 seznámila s charakteristickými údaji dokumentace na umístění (dále DÚR) čtyř staveb: 1 . stavba - veřejné komunikace, 2. stavba - příprava území, 3. stavba - V-zóna a 4. stavba - TP-zóna záměru "Technologický park Horní Lada, Praha - Kyje, Objízdná ul." na pozemcích parc. č. 2668/1, 2669/1, 2670/1, 2670/12 v k. ú. Kyje a dalších mezi ulicemi Objízdná, Nedokončená a U Technoplynu.

V přijatém usnesení č. 189/RMČ/2012 Rada městské části Praha 14 nemá námitek k umístění čtyř staveb:

  1. stavba - veřejné komunikace,
  2. stavba - příprava území,
  3. stavba - V-zóna
  4. stavba - TP-zóna záměru "Technologický park Horní Lada, Praha - Kyje, Objízdná ul." podle předložené DÚR, zpracované obchodní společností Loxia, a. s., se sídlem Perucká 2274/26, Praha 2, v 10/2010 s aktualizací 05/2011 a doplňkem 08/2011

Dále v usnesení č. 189/RMČ/2012 Rada městské části Praha 14 doporučuje sledovat při další přípravě stavby dopravní napojení Technologického parku vč. jižní větve do ulice U Technoplynu, která navazuje na vyšší sběrnou komunikaci - ul. Průmyslovou.

V usnesení č. 189/RMČ/2012 Rada městské části Praha 14 dále trvá v této souvislosti na požadavku uplatněném v rámci zjišťovacího řízení EIA na zpracování projektů:

1. na využití protilehlého pozemku parc. č. 2670, k. ú. Kyje, v souladu s územním plánem, kde součástí městského parku kromě zeleně bude:

  • pěší propojení technologického parku se zástavbou Jiráskovy čtvrti přes pozemek parc. č. 2673, včetně přemostění železniční trati do Malešic mezi křižovatkou Českobrodská x Rožmberská a přechodem pro chodce v ose ul. Sýkovecké
  • cyklostezka od křižovatky Českobrodská x Rožmberská s napojením na cyklotrasu navrženou v Technologickém parku a pokračující k páteřní trase A 24 na komunikaci U Technoplynu
  • in line dráha využívající celou plochu pozemku parc. č. 2670 s technicky atraktivním řešením

2. úprav křižovatky Nedokončená x Objízdná s dopravním značením pro chodce a cyklisty a jejich předložení k odsouhlasení v dostatečném předstihu, aby žádosti o vydání stavebního povolení obou uvedených projektů byly připraveny současně s žádostí o vydání stavebního povolení k prvnímu stavebnímu celku záměru "Technologický park".

Blíže viz také články:

EIA - Technologický park Kyje – závěr zjišťovacího řízení

http://www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-Technologicky-park-Kyje-zaver-zjistovaciho-rizeni-1.html

EIA - Technologický park Kyje

http://www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-Technologicky-park-Kyje.html

» Přejít na článek Umístění staveb Technologického parku Horní Lada na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Technologicky_Park_Kyje_04-3.jpg, 69 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011