Hlavní menu:

25.05.2011, autor: KOK, kategorie: Technologický park Horní Lada

EIA - Technologický park Kyje

EIA - Technologický park Kyje

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil na úřední desce informaci o obdržení oznámení k záměru Technologický park Horní Lada, Objízdná ul., Praha 14 – Kyje. Předmětem oznámení je vybudovat ve stávající průmyslové zóně inkubátor podnikání a podpory výroby a prezentace produktů.

Pozemky navrženého technologického parku Horní Lada jsou vymezené ulicemi Objízdná, Průmyslová, U Technoplynu a Nedokončená. Areál je umístěn v nezastavěné částí průmyslové zóny, ve které se nacházejí výrobní provozy, stavební dvory, dílny, apod. a jejich zázemí. Záměrem Technologického parku ve stávající průmyslové zóně na okrajových částech města je vznik inkubátoru podnikání a podpory výroby a prezentace produktů o vysoké přidané hodnotě. Tomu odpovídá rozdělení funkčních ploch areálu do 2 zón.

V-zóna je navržena ke komplexní prezentaci uměleckých disciplín, tradičních i alternativních uměleckých forem, spojuje v sobě oficiální organizované umělecké projekty s neformálními, amatérskými a občanskými uměleckými aktivitami, vzděláváním, spolky nebo akcemi. Vytváří prostředí pro dlouhodobé a krátkodobé výstavy v interiéru a exteriéru. Výjimečné univerzální výstavní sály jsou navržené jako jediné v ČR, tak aby zároveň splňovaly vysoké galerijní požadavky na vnitřní klima a prostorovou a současně technickou variabilitu ve velkém objemovém měřítku. Expoziční haly budou schopny pořádat i velké mezinárodní výstavy, které se doposud z technických důvodů České republice vyhýbaly. Výtvarný koncept architektury budov vychází z transportu velkých výstav pomocí dopravních kontejnerů.

TP-zóna záměrem je vytvoření logicky sestaveného komplexu objektů s co možná nejjednodušší dopravní obslužností. Areálem prochází páteřní komunikace a na ni navazují jednotlivé příjezdy k objektům. V prostoru vjezdu do areálu je situována administrativní budova, která bude sloužit pro potřeby správce zóny, laboratoře budou sloužit pro podporu malých firem začínajících v tomto oboru pracovat, eventuálně pro pronájem kancelářských prostor po dobu výstavby zóny. Za administrativní budovou jsou již situovány jednotlivé objekty technologického parku. Jejich orientace byla řešena tak, (pokud to konfigurace terénu dovolila) aby byla možnost využití společné příjezdové komunikace k místům pro zásobování pro dva objekty. Předpokládá se také, že tato dvojice objektů bude oplocena a bude mít společný vjezd.

U navrženého technologického parku se jedná především o startovací zejména výrobní provozy pro nově vznikající či nově příchozí společnosti na území hlavního města, inovační centra, víceúčelové stavby, technicko-umělecká studia (high-tech a designové výrobky a zařízení), rozvojové dílny, vývojová a výzkumná pracoviště, laboratoře, prostory umožňují také prezentaci výrobků, zařízení a před-mětů vysoké technické, užitkové a umělecké hodnoty. Kromě toho je možné do navrhovaných prostor umístit také např. výrobu drobných užitkových předmětů, dekorací a hraček, doplňkových a reklamních předmětů, a dále provozovat specializované zámečnické a truhlářské dílny, expediční služby (balení a distribuce vyrobeného zboží), opravy drobných výrobků a zařízení (např. elektrospotřebičů), montážní provozy elektroniky (např. počítačů a dalších HW- komponentů), výrobu a vývoj SW produktů, atd. Pro plynulé fungování provozů jsou v areálu uvažovány také doprovodné skladové prostory a distribuce materiálů, výrobků a zařízení.

Jedná se o polyfunkční areál na ploše přibližně 19,5 ha. Součástí záměru je povrchové parkoviště s kapacitou 584 parkovacích stání.

Součástí záměru je zlepšení dopravního napojení území přeložením křižovatky ulic Objízdná a Průmyslová a napojení řešeného území na infrastrukturu.

Blíže viz oznámení a související dokumentace, která je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA775 od 25.5.2011 do 14.6.2011. Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 14.6.2011.

Blíže viz dokumentace EIA pod kódem PHA775

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA775

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA775&file=oznameniDOC

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA775&file=infOznamDOC

» Přejít na článek EIA - Technologický park Kyje na webu http://tomcat.cenia.cz/.

Ke stažení: Technologicky_Park_Kyje.jpg, 182 kB;
Technologicky_Park_Kyje_04.jpg, 69 kB;
06_HL20_A_G0_L08a_A.pdf, 831 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011