Hlavní menu:

20.01.2010, autor: KOK, kategorie: IKEA Černý Most

Rozšíření IKEA - doprava a hluk v obchodní zóně na Černém Mostě

IKEA na Černém Mostě - rozšíření - ovlivěné stavby v okolí

Rozšíření stávajícího obchodního domu IKEA Praha lokalizovaného v Obchodně společenském centru Černý Most v Praze 9, je navrženo rozšířením objektu (skladových a obchodních ploch) o 32 m severním směrem, o 16 m jižním směrem a části čelní fasády východním směrem. Současně je navrženo vybudování parkovacího domu v rozsahu 28 m. V návaznosti na jižní rozšíření budou také rozšířeny parkovací plochy. Rozšíření objektu a vybudování parkovacího domu bude provedeno nad dnešními venkovními parkovišti, která zůstanou v suterénu zachována.

Popis umístění

Západně od budovy IKEA záměru je ve vzdálenosti 77 až 90 metrů umístěna obytná zóna tvořená třemi 8 patrovými panelovými domy (9.NP) obrácenými k IKEA v ulici Bryksova č.p. 946 - 957. Tyto panelové domy jsou částečně chráněny směrem od IKEA zemním valem o výšce 5 – 7 metru. Val je na dvou místech přerušen chodníky pro pěší a z části je osázen nízkým porostem stromů.

Severně od IKEA leží bývalá ubytovna dnes přestavěná na tři bytové domy č.p. 761 až 763. Tento dům je směrem od IKEA částečně kryt zemním valem. Nejbližší budova bývalé ubytovny č.p. 763 (6.NP) se nachází ve vzdálenosti 86 metrů od budoucího severního rozšíření skladovacích prostorů. Přímo na severu na areál IKEA navazuje areál Zábavního centra CČM s Village Cinemas Černý Most s parkovacím domem a parkovišti. Tento areál je oproti IKEA převýšen cca o 12 metrů.

Východně od venkovního parkoviště IKEA leží Chlumecká ulice a dále zemní val pražského dálničního okruhu R1 vysoký v prostoru IKEA 7 metrů. Pražský okruh je v tomto úseku čtyřproudá komunikace. Těleso této komunikace je ve směru východním (k zástavbě Horních Počernic) opatřeno protihlukovou stěnou (cca 3 m), ve směru západním (k zástavbě na území obchodně společenského centra Černý Most) není realizována protihluková clona.

Zdroji znečišťování ovzduší je hlavně doprava, resp. její navýšení oproti stávajícímu stavu.

Vlivu provozu záměru na ovzduší

V souvislosti s realizací záměru rozšíření areálu IKEA a Obchodního Centra Černý Most a s tím souvisejícím nárůstem dopravy lze v této lokalitě očekávat zvýšení imisních koncentrací znečišťujících látek.

Týká se to zejména denních koncentrací PM10 a ročních koncentrací BaP (benzo(a)pyren), kdy je imisní limit pravděpodobně překročen již v současné době.

Benzo(a)pyren (BaP), patří do širší skupiny tzv. polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Vypuštěný benzo(a)pyren nemizí, ale naopak se kumuluje v životním prostředí, a to včetně živých organismů. Benzo(a)pyren má toxické, mutagenní a rakovinotvorné vlastnosti. Působení benzo(a)pyrenu je stejně jako u arsenu bezprahové a nelze stanovit jeho bezpečnou hladinu v prostředí. Mimo jiné je obsažen v cigaretovém kouři. Benzo(a)pyren má také negativní dopad na plodnost mužů a porodní váhu novorozenců a může nenávratně ovlivnit růst plodu.

Další navýšení lze očekávat po výstavbě a zprovoznění další etapy pražského okruhu R1 od dálnice D1 do Běchovic a napojení na současný úsek R1 mezi Dolními a Horními Počernicemi. Současný úsek R1 mezi Dolními a Horními Počernicemi bude také rozšířen na 3 jízdní pruhy (viz záměr MZP244 Zkapacitnění úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi). Viz http://praha14.zeleni.cz/12068/clanek/zkapacitneni-useku-prazskeho-okruhu-mezi-satalicemi-a-bechovicemi/

Do roku 2012 tak dojde nezávisle na plánovaném záměru k nárůstu imisního zatížení referenčních objektů hlukem z pražského kruhu R1 (východní spojky) v denní i noční době. Tento nadlimitní hluk je možné snížit pouze výstavbou protihlukové stěny (které nyní chybí) na pražském okruhu i směrem na Černý Most.

Oblast Černého Mostu je v současné době jedno z nejvíce dopravně exponovaných míst. Toto území, které je charakteristické svojí vysokou obchodní atraktivitou v kombinaci se vhodnou polohou ve městě, vyvolává vysoké dopravní nároky. Ve špičkových obdobích, které se u tohoto typu území vyskytují zejména v pátečních a víkendových dnech, dochází často k lokálním kapacitním nedostatkům již při současných intenzitách. Vzhledem k očekávanému rozvoji některých zařízení (CČM, IKEA) lze očekávat další nárůsty intenzit na přilehlých komunikacích a další zvyšování kapacitní nedostatečnosti.

Křižovatka Chlumecká – vjezd IKEA je nyní řešena jako okružní a je již nyní na hranici své kapacity. Blízká sousední neřízená styková křižovatka Chlumecká (vjezd k čerpací stanici) také kapacitně nevyhoví a již nyní působí na řidičům výjezd od ČSPH na hlavní ulici velké problémy.

Rozsah rozšíření IKEA

Rozšíření stávajícího objektu IKEA STORE II Černý Most je představováno:

· rozšířením severním směrem - v této části bude rozšířen sklad a samoobslužný sklad - dva 16-ti metrové moduly po celé šířce budovy, 1 podlaží na ploše 90,8 x 32 m = 2.905,6 m2 a vloží se samonosná ocelová konstrukce ,,High Level Picking“ – vnitřní rozdělení skladu na 2 skladová podlaží

· rozšířením jižním směrem - v této části se v 1 NP zvětší prodejní hala a 2 NP se zvětší „showroom“ a jídelna s kuchyní (jeden 16-ti metrový modul po celé šířce budovy, 2 podlaží),

· rozšířením části čelní fasády východním směrem - v této části se v 1 NP rozšíří jídelna a kuchyně – v úrovni patra,

· rozšířením jižním směrem o parkovací dům s točitou nájezdovou rampou – 3 úrovně (Parking Deck), parkování bude umožněno v suterénu (stejně jako dnes), v 1 NP, ve 2 NP a na střeše, kde je možné uvažovat s parkováním i na střeše celého rozšíření jižním směrem (tj. i nad „showroom“ a jídelnou s kuchyní) s maximálním počtem 120 parkovacích míst.

Stávající venkovní parkoviště na severu a jihu se stanou parkovišti zastřešenými (částečně podzemními). Současné směrování osobní i nákladní dopravy zůstane nezměněno.

Současné koeficienty zastavěných ploch a podlažnosti umožňují dle územního plánu společnosti IKEA realizovat jen 3 NP garážového domu se zastřešením.

Společnost IKEA plánuje požádat o změnu koeficientů a pokud dojde k jejich změně, tak by bylo dobudováno 120 parkovacích míst na střeše parkovacího domu a nad rozšířením prodejních prostor.

Celkový konečný počet parkovacích míst prodejny IKEA Černý Most by byl 1461. V současné době platný územní plán umožňuje vystavět jen 1341 parkovacích míst. V oznámení EIA je ale počítáno s celkovým konečným počtem parkovacích míst IKEA 1461, z toho na venkovních (otevřených) parkovištích 323 (203 původních - na stávajícím parkovišti „východ“ a 120 na střeše jižního přístavku).

Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA690

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA690

Blíže viz dokument:

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA690&file=oznameniDOC

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA690&file=infOznamDOC

-------------------------------------

IKEA Praha 9 - Černý Most (EIA oznámení z 11.12.2002)

Kód záměru: PHA032 http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA032

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA032&file=oznameniDOC

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA032&file=infOznamDOC

Závěry zjišťovacího řízení:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA032&file=zjistovaciDOC

-------------------------------------

Související odkazy:

EIA - IKEA na Černém Mostě se bude rozšiřovat

http://www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-IKEA-na-Cernem-Moste-se-bude-rozsirovat.html

Rozšíření IKEA a vliv dopravy na Černém Mostě v roce 2012

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Rozsireni-IKEA-a-vliv-dopravy-na-Cernem-Moste-v-roce-2012.html

Černý Most se rozrůstá. Nákupní centrum 'nafoukne' třikrát více obchodů

http://bydleni.idnes.cz/cerny-most-se-rozrusta-nakupni-centrum-nafoukne-trikrat-vice-obchodu-1ef-/reality_bdp.asp?c=A080403_130931_reality_bdp_web

E15: Nákupní Centrum Černý Most se rozšíří téměř na trojnásobek

http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=5080

Za domem mi chtějí postavit další megaobchod

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=up--1-&f=143795

Nákupní a zábavní Centrum Černý Most a jeho jednání s lidmi v sousedství

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=up--1-&f=144812

» Přejít na článek Rozšíření IKEA - doprava a hluk v obchodní zóně na Černém Mostě na webu http://www.cenia.cz/eia.

Ke stažení: IKEA na Černém Mostě - rozšíření - ovlivěné stavby v okolí, 437 kB;
IKEA na Černém Mostě - rozšíření - pohled severní a jižní, 216 kB

Ke stažení: IKEA

IKEA

IKEA na Černém Mostě se bude rozšiřovat

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011