Hlavní menu:

20.01.2010, autor: KOK, kategorie: IKEA Černý Most

EIA - IKEA na Černém Mostě se bude rozšiřovat

IKEA na Černém Mostě - detail rozšíření

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil záměr zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření stávajícího objektu IKEA Černý Most, k.ú. Černý Most, Praha 14“, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Písemná vyjádření k záměru je možné podat do 3.2.2010 na Odbor ochrany prostředí oznámení Magistrátu hl.m. Prahy.

Návrh na rozšíření stávajícího objektu IKEA Černý Most zahrnuje zvětšení plochy skladů (rozdělení skladů na sklady přístupné návštěvníků a nepřístupné návštěvníkům), včetně nového skladového patra. Dojde tak k rozšíření výstavní a prodejní plochy a k rozšíření výdejny jídel a jídelny. Výstavbou parkovacího domu dojde také k navýšení počtu parkovacích míst pro návštěvníky. Současný počet parkovacích míst je 1233 a po rozšíření bude maximální počet parkovacích míst 1461, dojde tedy k navýšení jejich počtu o 228 (tj.18,49%).

Stavba IKEA je umístěna v Praze 14 – Černý most mezi ulicemi Chlumecká a Bryksova a budovou Zábavního centra CČM a čerpací stanicí Globus.

Veškerá doprava k záměru bude přivedena Chlumeckou ulicí a to buď z jihu pražského okruhu R1 a hradecké dálnice D 11, nebo ze severu od CČM a navazující čtyřproudé Chlumecké ulice. Realizací záměru nevzniknou žádné nové komunikace, ale dojde k dalšímu navyšování intenzity dopravy v souvislostí se vzrůstem návštěvnosti. K dalšímu nárůstu dopravy v této oblasti dojde nejen rozšířením objektu IKEA, ale také rozšířením Centra Černý Most. Na tento záměr je již vydáno platné stavební povolení.

Dopravní napojení obchodního domu IKEA bude i po rozšíření hlavního objektu v zásadě shodné se současným, ale zvýší se intenzita dopravy a tím tedy i emise (zejména hluk a PM10 a ročních koncentrací BaP).

Zvýšení obslužné dopravy vyvolané rozšířením obchodního domu se projeví téměř výhradně v nárůstu počtu osobních automobilů návštěvníků. Předpokládá se zvýšení počtu návštěvníků využívajících automobilovou dopravu z 2300 za den (oboustranný pojezd osobních automobilů 4600) na 3200 za den (oboustranný pojezd 6400 osobních automobilů/den) v denní době. Jedná se tedy o zvýšení 1000 automobilů /den (oboustranný pojezd 2000 osobních automobilů /den). Počet zásobovacích nákladních automobilů (kamionů) se z dosavadního počtu 6 – 7 kamionů může zvýšit maximálně o 1 – 2 kamiony denně.

Po realizaci rozšíření obchodního domu IKEA se pak na hluku generovaném silniční dopravou budou opět podílet jak motorová vozidla jejichž provoz bude vyvolán rozšířením, budovy IKEA tak i ostatní motorová vozidla odpovídající předpokládanému rozvoji Obchodně společenského centra Černý Most (Centrum Černý Most se má zvětšit 2,1 krát) a přiléhající oblasti města v příslušném období (Východní spojka). Vývoj dopravní zátěže Východní spojky však nesouvisí pouze s vývojem dopravy společenského centra Černý Most a bezprostředně navazující oblasti, ale i na rozvoji Pražského okruhu jako celku.

V souvislosti s realizací záměru rozšíření areálu IKEA a Obchodního Centra Černý Most a s tím souvisejícím nárůstem dopravy lze v této lokalitě očekávat zvýšení imisních koncentrací znečišťujících látek.

Týká se to zejména denních koncentrací PM10 a ročních koncentrací BaP (benzo(a)pyren), kdy je imisní limit pravděpodobně překročen již v současné době.

Další navýšení lze očekávat po výstavbě a zprovoznění další etapy pražského okruhu R1 od dálnice D1 do Běchovic a napojení na současný úsek R1 mezi Dolními a Horními Počernicemi. Současný úsek R1 mezi Dolními a Horními Počernicemi bude také rozšířen na 3 jízdní pruhy (viz záměr MZP244 Zkapacitnění úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi). Viz http://praha14.zeleni.cz/12068/clanek/zkapacitneni-useku-prazskeho-okruhu-mezi-satalicemi-a-bechovicemi/.

Oblast Černého Mostu je v současné době jedno z nejvíce dopravně exponovaných míst. Toto území, které je charakteristické svojí vysokou obchodní atraktivitou v kombinaci se vhodnou polohou ve městě, vyvolává vysoké dopravní nároky. Ve špičkových obdobích, které se u tohoto typu území vyskytují zejména v pátečních a víkendových dnech, dochází často k lokálním kapacitním nedostatkům již při současných intenzitách. Vzhledem k očekávanému rozvoji některých zařízení (CČM, IKEA) lze očekávat další nárůsty intenzit na přilehlých komunikacích a další zvyšování kapacitní nedostatečnosti.

Problémem při rozšíření je také současné umístění stromů jižního parkoviště, které budou záměrem přímo zasaženy. Jedná se o několik desítek stromů.

Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA690

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA690

Blíže viz dokument:

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA690&file=oznameniDOC

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA690&file=infOznamDOC

-------------------------------------

IKEA Praha 9 - Černý Most (EIA oznámení z 11.12.2002)

Kód záměru: PHA032 http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA032

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA032&file=oznameniDOC

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA032&file=infOznamDOC

Závěry zjišťovacího řízení:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA032&file=zjistovaciDOC

-------------------------------------

Související odkazy:

Rozšíření IKEA - doprava a hluk v obchodní zóně na Černém Mostě

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Rozsireni-IKEA-doprava-a-hluk-v-obchodni-zone-na-Cernem-Moste.html

Rozšíření IKEA a vliv dopravy na Černém Mostě v roce 2012

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Rozsireni-IKEA-a-vliv-dopravy-na-Cernem-Moste-v-roce-2012.html

Černý Most se rozrůstá. Nákupní centrum 'nafoukne' třikrát více obchodů

http://bydleni.idnes.cz/cerny-most-se-rozrusta-nakupni-centrum-nafoukne-trikrat-vice-obchodu-1ef-/reality_bdp.asp?c=A080403_130931_reality_bdp_web

E15: Nákupní Centrum Černý Most se rozšíří téměř na trojnásobek

http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=5080

Za domem mi chtějí postavit další megaobchod

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=up--1-&f=143795

Nákupní a zábavní Centrum Černý Most a jeho jednání s lidmi v sousedství

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=up--1-&f=144812

» Přejít na článek EIA - IKEA na Černém Mostě se bude rozšiřovat na webu http://www.cenia.cz/eia.

Ke stažení: IKEA_Cerny_Most_rozsireni_02-4.jpg, 451 kB

Ke stažení: IKEA

IKEA

IKEA na Černém Mostě se bude rozšiřovat

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011