Hlavní menu:

28.06.2010, autor: KOK, kategorie: Komunitní centrum Hloubětín

Přerušení územního řízení - stavba komunitního centra Hloubětín

Přerušení územního řízení - stavba komunitního centra Hloubětín

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy výzvu k odstranění nedostatků podání na stavbu „Novostavba komunitního centra Hloubětínská, úpravy přilehlého parteru a zřízení parkingu, Hloubětínská a Klánovická ul., Praha 9 - Hloubětín“.

Městská část Praha 14, jako žadatel (zastoupená Ing. arch. Jiřím Krylem, Hošťálkova 392/ 1A, 169 00 Praha 6) byl vyzván, aby ve lhůtě do 31.1.2011 doplnil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby o souhlas vodoprávního úřadu s odstraněním studny na pozemku parc. č. 784/3, povolení na odstranění stavby (část zdi u Křižovnického dvora), přepracovaný výpočet dopravy v klidu (v souladu s ust. čl. 10 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze) a doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo souhlas vlastníka pozemku parc. č. 783, v k.ú. Hloubětín, kterým je Pozemkový fond České republiky.

Dále má žadatel dodat odborný posudek pro stanovení radonového indexu pozemku a rozhodnutí o vynětí pozemku parc. č. 69, k.ú. Hloubětín, ze zemědělského půdního fondu.

Dále má žadatel dodat opravené vyhotovení situačního výkresu současného stavu území v měřítku katastrální mapy včetně parc. čísel, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby (změny stavby) s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb a opravené vyhotovení koordinační situace v souladu s přílohou 4 písm. D vyhlášky (zejména s okótováním všech stavebních objektů včetně parkovacích stání).

Pokud nebudou nedostatky ve stanovené lhůtě (do 31.1.2011) odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

Blíže viz výzva k odstranění nedostatků.

Blíže viz sekce Kauzy --> Komunitní centrum Hloubětín

Ke stažení: Výzva k odstranění nedostatků podání na stavbu „Novostavba komunitního centra Hloubětínská, 54 kB

25.03.2010 10:39:14

Komunitní centrum Hloubětín

Komunitní centrum Hloubětín

Vizualizace KC Hloubětín - převzato z http://www.praha14.cz/MC/vystavba.phtml#kc

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011