Hlavní menu:

23.12.2009, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Praha 14 má nový přírodní park

Nový přírodní park na území Prahy 14 - lokalita Smetanka Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil v nařízení č. 19/2009 nový přírodní parku na území Prahy 14. Jedná se o lokalitu Smetanka, která představuje krajinářsky pozoruhodný komplex zachovalé příměstské krajiny v blízkém centru města s dominantou zalesněného vrchu Smetanka a zároveň spolu s přírodním parkem Klánovice - Čihadla tvoří důležitý rekreační areál a vytváří zelený klín směřující z okraje Prahy k centru města.

Území navrženého přírodního parku je vymezeno vodním tokem Rokytka a jeho údolní nivy, Kyjským rybníkem a zástavbou starého Hloubětína. Středem přírodního parku se táhne lesnatý hřeben vrchu Smetanka (242 m n. m.), svah U Hloubětínské vinice (Hloub) a svah Pod Hájem nad osadou Aloisov. Navržený přírodní park navazuje ve východní části na přírodní park Klánovice – Čihadla a společně vytváří hlavní území tzv. „zeleného klínu“ táhnoucího se od východního okraje Prahy do centra, který se v závěru projevuje vrchem Žižkov (270 m n. m.) na Vítkově.

Středem území přírodního parku Smetanka se táhne hřeben Pražského zlomu, který vystupuje na povrch v přírodní památce Pražský zlom. Z geologického hlediska tvoří navrhované území především drabovské křemence a libeňské a králodvorské břidlice.

Přírodní park tak představuje krajinářsky pozoruhodný komplex zachovalé příměstské krajiny v blízkém centru města s dominantou zalesněného vrchu Smetanka a zároveň důležitý rekreační areál. Vlastní území si v několika lokalitách zachovalo venkovský charakter, který dnes připomíná pouze několik kulturních památek. Například dřevěná „zvonička“ v Hrdlořezích ze 17. století, usedlost č.p. 2, tzv. Kožíkovský grunt. Obě tyto památky však leží mimo navržený přírodní park, který by měl chránit především přírodní hodnot krajinného rázu. Okolí Rokytky a vlastní zalesněný hřbet Smetanky a lesnaté svahy mezi Hořejším a Kyjským rybníkem jsou oblíbeným místem pro krátkodobou rekreaci. Celá oblast je též významným útočištěm organizmů vázaných na vodní biotopy a les s výskytem mnoha druhů, které jsou zařazeny mezi druhy zvláště chráněné dle přílohy č. III. vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Hodnotou území jsou zelené svahy a nad Kyjským rybníkem umožňující též dálkové pohledy.

Významnou negativní dominantou krajinného rázu je zejména ulice Průmyslová, kterou se dá snadno překonat nadchodem pro pěší. Územím přírodního parku prostupuje také nově rekonstruovaná železniční trať na Kolín.

19/2009 Nařízení o zřízení přírodního parku Smetanka

Praha zřídí přírodní park Smetanka

Nový přírodní park "Smetanka“

» Přejít na článek Praha 14 má nový přírodní park na webu http://magistrat.praha-mesto.cz.

Ke stažení: Příloha usnesení č. 0621/21/R/2009, 1 MB;
Důvodová zpráva k usnesení č. 0621/21/R/2009, 54 kB;
Nový přírodní park na území Prahy 14 - lokalita Smetanka - vymezení hranic přírodního parku, 341 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011