Hlavní menu:

Magistrát bude schvalovat kontejnerové překladiště v Kyjích

Magistrát bude schvalovat kontejnerové překladiště v Kyjích

Výbor pro územní rozvoj města Zastupitelstva hlavního města Prahy měl 13.4.2011 rozhodnout o jedenácti změnách územního plánu. Jednou ze změn je také rozšíření překladiště kontejnerů v Kyjích. Dalšími změnami jsou například změny související s realizací dalšího úseku Vysočanské radiály v úseku „Kbelská - Balabenka“ a silnici místo plánovaného parku v Uhříněvsi. Všechny ostatní změny souvisí s plány developerů na výstavbu satelitních městeček na okraji Prahy. S překladištěm kontejnerů v Kyjích a trasováním silničního průtahu „Kbelská – Balabenka“ nesouhlasí i Praha 14.

Jednání Výboru pro územní rozvoj města Zastupitelstva hlavního města Prahy bylo ale tak zmatené, že výbor nedošel k žádnému jasnému stanovisku. Navíc zástupce sdružení Arnika, který chtěl k tomuto bodu promluvit, nedostal slovo. Politici tak navázali na praktiky dřívějšího vedení města a vyšli vstříc zájmům developerů. O tom, zda se územní plán opět změní, bude hlasovat pražské zastupitelstvo 28. dubna.

Sdružení Arnika očekávalo, že výbor další projednávání těchto změn zastaví a vyšle tak občanům Prahy jednoznačné poselství, že účelovým změnám územního plánu je konec. Všechno je ale zřejmě jinak. Rozsudek Ústavního soudu, který přezkoumával platnost pražských voleb, má zřejmě vliv na chování nových členů výboru pro územní rozvoj města a Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Proti dvěma z těchto změn se vyslovili pouze zástupci TOP 09, zástupci všech dalších politických stran neměli námitky. Následné hlasování bylo natolik zmatené, že výbor nepřijal žádné usnesení ke změnám plánu – pouze zamítl návrhy opozice. Přestože výbor má sloužit jako poradní sbor zastupitelstva, zachoval se alibisticky a rozhodnutí nechal bez jakéhokoliv vodítka nebo doporučení na samotných zastupitelích.

Hlasovat o těchto změnách tak bude pražské zastupitelstvo 28. dubna bez podrobnějšího vyjádření výboru pro územní rozvoj města Zastupitelstva hlavního města Prahy.

--------------------------------

Blíže viz usnesení č. 591/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k řízení o vydání změn vlny 07 ÚP SÚ HMP - změny č. Z 1891/07 a Z 1918/07 ve kterém nesouhlasí s vydáním změny č. Z 1891/07, která navrhuje rozšíření plochy kontejnerového překladiště (DZ1) o část plochy zahradnictví (PZA) na západ od komunikace Průmyslová ve výhledovém horizontu z důvodu nárůstu objemu silniční dopravy, které by používaly stávající komunikační síť procházející bezprostředně obytnou zástavbou Hloubětína, Kyjí i Hostavic a které by se projevily nárůstem imisní i hlukové zátěže území, kde jsou již dnes imisní a hlukové zátěže překročeny.

Viz také usnesení č. 382/RMČ/2010 a č. 370/RMČ/2009, ve kterých také městská část Praha 14 zásadně nesouhlasí s navrhovanými změnami č. Z 1891/07 a Z 1918/07.

Související články

Magistrát bude schvalovat kontejnerové překladiště v Kyjích

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Magistrat-bude-schvalovat-kontejnerove-prekladiste-v-Kyjich.html

Areál citylogistiky - oblast Malešice - Hostivař

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Areal-citylogistiky-oblast-Malesice-Hostivar.html

Změny územního plánu

http://arnika.org/zmeny-uzemniho-planu

Změny vlny 07

http://arnika.org/zmeny-07

Kontejnerový terminál Praha-Uhříněves

Kontejnerový terminál Praha-Uhříněves slouží jako překladiště kontejnerů v železniční a kamionové dopravě. Je vlastní vlečkou napojen do dvou míst v železniční stanici Praha-Uhříněves na IV. tranzitním koridoru. Provozovatelem je inzerován jako největší kontejnerový terminál ve střední a východní Evropě. Provozovatelem je společnost METRANS a. s., jíž patří ještě menší překladiště například v Lípě nad Dřevnicí a Dunajské Stredě.

Překladiště se nachází v místech bývalého areálu Stavoservisu. Areál terminálu zaujímá 0,42 km², k tomu přísluší ještě 0,27 km² skladových prostor.[1] Celková kapacita je 15 000 TEU, z toho 10 000 TEU ve skladu prázdných kontejnerů.[1]

Železniční síť v areálu představuje 12 kilometrů kolejí (7 kolejí dlouhých 600 metrů překlenuté třemi portálovými jeřáby, 6 kolejí dlouhých 350 metrů překlenuté dvěma portálovými jeřáby, 2 koleje o délce 550 metrů) a umožňuje současné odbavování až 10 vlaků. Terminál provozuje 4 vlastní posunovací lokomotivy (dieselektrické řady 740). K manipulaci dále slouží 13 kolových kontejnerových překladačů (Reachstackers) značek Kalmar (zvedací výška až 5 úrovní) a Ferrari 248 (se zvedací výškou až 7 úrovní).

Železniční provoz v terminálu je nepřetržitý, kamionový provoz pouze v denních hodinách (7 – 21:30 hodin). Měsíčně se zde naloží a vyloží kolem 11 000 železničních vozů, denně sem vjíždí kolem 10 vlaků a vyjíždí rovněž kolem 10. Ucelené vlaky jezdí především v relacích do námořních přístavů Hamburk (několik vlaků denně) a Bremerhaven (několik vlaků týdně) a do překladišť v Dunajské Stredě a Lípě nad Dřevnicí (terminál Zlín), většina zbývajících vlaků jezdí mezi Uhříněvsí a nákladovým nádražím Praha-Libeň.

» Přejít na článek Magistrát bude schvalovat kontejnerové překladiště v Kyjích na webu http://arnika.org/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011