Hlavní menu:

20.04.2010, kategorie: IKEA Černý Most

EIA – závěr zjišťovacího řízení na „Rozšíření stávajícího objektu IKEA“

EIA – závěr zjišťovacího řízení na „Rozšíření stávajícího objektu IKEA“

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru “Rozšíření stávajícího objektu IKEA Černý Most, k.ú. Černý Most“, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Výsledkem zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí je, že záměr “Rozšíření stávajícího objektu IKEA Černý Most, k.ú. Černý Most“ nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Blíže viz závěrečná zpráva.

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA032&file=zjistovaciDOC

Návrh na rozšíření stávajícího objektu IKEA Černý Most zahrnuje zvětšení plochy skladů (rozdělení skladů na sklady přístupné návštěvníků a nepřístupné návštěvníkům), včetně nového skladového patra. Dojde tak k rozšíření výstavní a prodejní plochy a k rozšíření výdejny jídel a jídelny. Výstavbou parkovacího domu dojde také k navýšení počtu parkovacích míst pro návštěvníky. Současný počet parkovacích míst je 1233 a po rozšíření bude maximální počet parkovacích míst 1461, dojde tedy k navýšení jejich počtu o 228 (tj.18,49%).

Veškerá doprava k záměru bude přivedena Chlumeckou ulicí a to buď z jihu pražského okruhu R1 a hradecké dálnice D 11, nebo ze severu od CČM a navazující čtyřproudé Chlumecké ulice. Realizací záměru nevzniknou žádné nové komunikace, ale dojde k dalšímu navyšování intenzity dopravy v souvislostí se vzrůstem návštěvnosti. K dalšímu nárůstu dopravy v této oblasti dojde nejen rozšířením objektu IKEA, ale také rozšířením Centra Černý Most. Na tento záměr je již vydáno platné stavební povolení.

Dopravní napojení obchodního domu IKEA bude i po rozšíření hlavního objektu v zásadě shodné se současným, ale zvýší se intenzita dopravy a tím tedy i emise (zejména hluk a PM10 a ročních koncentrací BaP).

Zvýšení obslužné dopravy vyvolané rozšířením obchodního domu se projeví téměř výhradně v nárůstu počtu osobních automobilů návštěvníků. Předpokládá se zvýšení počtu návštěvníků využívajících automobilovou dopravu z 2300 za den (oboustranný pojezd osobních automobilů 4600) na 3200 za den (oboustranný pojezd 6400 osobních automobilů/den) v denní době. Jedná se tedy o zvýšení 1000 automobilů /den (oboustranný pojezd 2000 osobních automobilů /den). Počet zásobovacích nákladních automobilů (kamionů) se z dosavadního počtu 6 – 7 kamionů může zvýšit maximálně o 1 – 2 kamiony denně.

Po realizaci rozšíření obchodního domu IKEA se pak na hluku generovaném silniční dopravou budou opět podílet jak motorová vozidla jejichž provoz bude vyvolán rozšířením, budovy IKEA tak i ostatní motorová vozidla odpovídající předpokládanému rozvoji Obchodně společenského centra Černý Most (Centrum Černý Most se má zvětšit 2,1 krát) a přiléhající oblasti města v příslušném období (Východní spojka). Vývoj dopravní zátěže Východní spojky však nesouvisí pouze s vývojem dopravy společenského centra Černý Most a bezprostředně navazující oblasti, ale i na rozvoji Pražského okruhu jako celku.

V souvislosti s realizací záměru rozšíření areálu IKEA a Obchodního Centra Černý Most a s tím souvisejícím nárůstem dopravy lze v této lokalitě očekávat zvýšení imisních koncentrací znečišťujících látek.

Týká se to zejména denních koncentrací PM10 a ročních koncentrací BaP (benzo(a)pyren), kdy je imisní limit pravděpodobně překročen již v současné době.

Další navýšení lze očekávat po výstavbě a zprovoznění další etapy pražského okruhu R1 od dálnice D1 do Běchovic a napojení na současný úsek R1 mezi Dolními a Horními Počernicemi. Současný úsek R1 mezi Dolními a Horními Počernicemi bude také rozšířen na 3 jízdní pruhy (viz záměr MZP244 Zkapacitnění úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi). Viz http://praha14.zeleni.cz/12068/clanek/zkapacitneni-useku-prazskeho-okruhu-mezi-satalicemi-a-bechovicemi/.

Současné koeficienty zastavěných plocha a podlažnosti umožňují dle územního plánu společnosti IKEA realizovat jen 3 NP garážového domu se zastřešením. Společnost IKEA plánuje požádat o změnu koeficientů a pokud dojde k jejich změně, tak by bylo dobudovánom 120 parkovacích míst na střeše parkovacího domu a nad rozšířením prodejních prostor. Celkový konečný počet parkovacích míst prodejny IKEA Černý Most by byl 1461. V současné době platný územní plán umožňuje vystavět jen 1341 parkovacích míst. V oznámení EIA je proto počítáno s celkovým konečným počtem parkovacích míst IKEA 1461, z toho na venkovních (otevřených) parkovištích 323 (203 původních - na stávajícím parkovišti „východ“ a 120 na střeše jižního přístavku).

Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA690

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA690

Blíže viz dokument:

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA690&file=oznameniDOC

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA690&file=infOznamDOC

Text závěrečné zprávy:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA032&file=zjistovaciDOC

-------------------------------------

IKEA Praha 9 - Černý Most (EIA oznámení z 11.12.2002)

Kód záměru: PHA032 http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA032

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA032&file=oznameniDOC

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA032&file=infOznamDOC

Závěry zjišťovacího řízení:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA032&file=zjistovaciDOC

-------------------------------------

Související odkazy:

Rozšíření IKEA - doprava a hluk v obchodní zóně na Černém Mostě

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Rozsireni-IKEA-doprava-a-hluk-v-obchodni-zone-na-Cernem-Moste.html

Rozšíření IKEA a vliv dopravy na Černém Mostě v roce 2012

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Rozsireni-IKEA-a-vliv-dopravy-na-Cernem-Moste-v-roce-2012.html

Černý Most se rozrůstá. Nákupní centrum 'nafoukne' třikrát více obchodů

http://bydleni.idnes.cz/cerny-most-se-rozrusta-nakupni-centrum-nafoukne-trikrat-vice-obchodu-1ef-/reality_bdp.asp?c=A080403_130931_reality_bdp_web

E15: Nákupní Centrum Černý Most se rozšíří téměř na trojnásobek

http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=5080

Za domem mi chtějí postavit další megaobchod

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=up--1-&f=143795

Nákupní a zábavní Centrum Černý Most a jeho jednání s lidmi v sousedství

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=up--1-&f=144812

» Přejít na článek EIA – závěr zjišťovacího řízení na „Rozšíření stávajícího objektu IKEA“ na webu http://tomcat.cenia.cz/.

Ke stažení: 690-EIA_rozsireni_IKEA.pdf, 2 MB;
IKEA_Cerny_Most_rozsireni_04-6.jpg, 437 kB;
IKEA_Cerny_Most_rozsireni_02-5.jpg, 451 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011