Hlavní menu:

Podmenu:

  • Kyjský občanský klub


Kyjský občanský klub

Kyjský občanský klubNa začátku byl zájem několika občanů o své okolí a životní prostředí, které nás obklopuje. Výstavba areálu společnosti NH Car, spol. s r.o. ukázala, že názor jednotlivce pro zastupitele na radnici naší městské části nic neznamená, stejně jako petice podepsaná několika desítkami spoluobčanů. Přípravná řízení jednotlivých staveb probíhají neveřejným způsobem a po vydání stavebního povolení již nelze stavbu zastavit nebo cokoliv změnit. Jediným způsobem jak se stát přímým účastníkem stavebního řízení, s možností vyjadřovat se k návrhům na stavebním řízení ve vymezené oblasti, je založení občanského sdružení. Občanské sdružení Kyjský Občanský Klub (KOK) bylo ustanoveno dne 9.1.2002 a sdružuje občany čtvrtí Nad Rybníkem, Lehovec, Aloisov a staré Kyje, kterým není lhostejný stav životního prostředí. Dává si za cíl být nejen dle par. 70 zák. č. 114/92 Sb. účastníkem správních řízení, ve kterých může dojít k dotčení zájmů ochrany přírody a kulturních památek v uvedených lokalitách, ale také se svou aktivní činností se podílí na postupném zlepšování životního prostředí, např.: stavu ovzduší a vod, na výsadbě zeleně a péče o zelené plochy, na výstavbě odpočinkových zón a cyklostezek apod. V rámci vyšší informovanosti občanů o aktuálním i zamýšleném dění v obci sdružení od všech stupňů státní správy požadujeme konkrétní a včasné informace, které také dále zveřejňujeme. Tím chceme zlepšit současný stav, kdy občané jako jednotlivci tyto informace od orgánů státní správy postrádají. Chceme však také řešit i situace, v nichž občané z nejrůznějších důvodů mnohdy nemají ani šanci prosadit svůj návrh či řešení.
    Výbor spolku KOK zvolený na členské radě dne 17.1.2013 pracuje ve složení:
  • Jiří Feřtek - předseda KOK
  • Milan Bílý - místopředseda KOK
  • Jiří Kramář - hospodář KOK
Související dokumenty: Stanovy sdružení Kyjský občanský klub přijaté členskou radou KOK dne 24. 5. 2005 Web Kyjského občanského klubu
 
Kyjský občanský klub
Kyjský občanský klub

Sdružení Kyjský občanský klub je dobrovolným nevládním a neziskovým sdružením občanů, jejichž hlavním posláním je především ochrana přírody a krajiny a dále pak památkových objektů v lokalitě Praze 14. Hlavním posláním sdružení je ochrana přírody a krajiny.Dalšími cíly jsou:ochrana životního prostředí a veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech, tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické, Kyjský, ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny a přispívat k rozvoji spolupráce mezi občany, občanskými sdruženími, odborníky, samosprávou a státní správou usilujícími o výše uvedené cíle. Občanský Klub byl založen 9.1.2002.

(13 článků)

 
20.01.2013, autor: KOK, kategorie: Kyjský občanský klub
Výroční schůze členské rady KOK

Výroční schůze členské rady KOK

Dne 17.1.2013 proběhla od 19:00 hodin v restauraci Erika výroční schůze členské rady občanského sdružení Kyjský občanský klub (KOK). Celý článek ...

15.01.2012, autor: KOK, kategorie: Kyjský občanský klub
Výroční schůze členské rady KOK

Výroční schůze členské rady KOK

Dne 12.1.2012 proběhla od 19:00 hodin v restauraci Erika výroční schůze členské rady občanského sdružení Kyjský občanský klub (KOK). Celý článek ...

14.01.2011, autor: KOK, kategorie: Kyjský občanský klub
Výroční schůze členské rady KOK

Výroční schůze členské rady KOK

Dne 13.1.2011 proběhla od 19:00 hodin v restauraci Erika výroční schůze členské rady občanského sdružení Kyjský občanský klub (KOK). Celý článek ...

12.01.2011, autor: KOK, kategorie: Kyjský občanský klub
Nové ulice na Černém Mostě

Nové ulice na Černém Mostě

Rada hl. m. Prahy 11.1.2011 projednala a schválila návrh na pojmenování dvaceti čtyř pražských ulic. Jedná se jak o prodloužení stávajících ulic, tak i o schválení nových názvů mimo jiné i na Černém Mostě. Celý článek ...

24.12.2010, autor: KOK, kategorie: Kyjský občanský klub
PF 2011 - Kyjský občanský Klub

PF 2011 - Kyjský občanský Klub

Vážení spoluobčané a příznivci KOK i životního prostředí, rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem a přízeň v roce 2010. Celý výbor KOK Vám přeje příjemné svátky, abyste si užili své nejbližší a třeba abyste měli i sami čas se na chvilku zastavit a říci si, jak jste daleko s realizací svého životního snu. Celý článek ...

14.01.2010, autor: KOK, kategorie: Kyjský občanský klub

Výroční schůze členské rady KOK

Dne 14.1.2010 proběhla od 19:00 hodin v restauraci Soči (bývalý bar Hauser) výroční schůze členské rady Kyjského občanského sdružení. Celý článek ...

27.12.2009, autor: KOK, kategorie: Kyjský občanský klub
PF 2010 – Kyjský občanský klub

PF 2010 – Kyjský občanský klub

Vážení spoluobčané, spolupracovníci a příznivci Kyjského občanského klubu i životního prostředí, rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem a přízeň v roce 2009. Celý článek ...

08.01.2009, autor: KOK, kategorie: Kyjský občanský klub

Výroční schůze členské rady KOK

Dne 8.1.2009 proběhla od 19:00 hodin v restauraci Soči (bývalý bar Hauser) výroční schůze členské rady Kyjského občanského sdružení. Celý článek ...

23.12.2008, autor: KOK, kategorie: Kyjský občanský klub

PF 2009

Vážení spoluobčané a příznivci KOK i životního prostředí, rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem a přízeň v roce 2008. Celý výbor KOK Vám přeje příjemné svátky, abyste si užili své nejbližší a třeba abyste měli i sami čas se na chvilku zastavit a říci si, jak jste daleko s realizací svého životního snu.

Těšíme se na Váš zájem a na Vaši podporu i v roce 2009

02.12.2008, autor: KOK, kategorie: Kyjský občanský klub

Schůze členské rady

Dne 4.12.2008 proběhne od 19:00 hodin v restauraci Soči (bývalý bar Hauser)schůze členské rady KOK.

01.02.2008, autor: KOK, kategorie: Kyjský občanský klub

Výroční schůze členské rady KOK

Dne 7.2.2008 proběhla od 19:00 hodin v restauraci Soči (bývalý bar Hauser) výroční schůze členské rady Kyjského občanského sdružení. Celý článek ...

20.12.2007, autor: KOK, kategorie: Kyjský občanský klub

PF 2008

Příjemné prožití vánočních svátků, hezké a klidné Vánoce Mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2008

přeje

Občanské sdružení Kyjský občanský Klub

Za OS Jiří Kramář, Jiří Feřtek a Milan Bílý

06.03.2002, autor: KOK, kategorie: Kyjský občanský klub

Kyjský Občanský Klub zahájil činnost

Kyjský Občanský Klub (KOK) sdružuje občany čtvrtí Nad Rybníkem, Lehovec, Aloisov a staré Kyje, kterým není lhostejný stav životního prostředí. Celý článek ...

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011