Hlavní menu:

Podmenu:Holobyty

 
Holobyty
Holobyty

(15 článků)

 
03.12.2009, autor: KOK, kategorie: Holobyty
Dodatek ke smlouvě na stavbu holobytů

Dodatek ke smlouvě na stavbu holobytů

Rada městské části Praha 14 schválila usnesení č. 601/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 010-020-08 z 16. 6. 2008, výstavba objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9. Celý článek ...

03.09.2009, autor: KOK, kategorie: Holobyty

Schválení nabídek na ověřovací studii na Zařízení sociálních služeb

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení 442/RMČ/2009 k podaným nabídkám na vyhotovení ověřovací studie "Zařízení sociálních služeb se zaměřením na seniory - Prelátská, Praha 14". Celý článek ...

03.09.2009, autor: KOK, kategorie: Holobyty

Nájem části nebytových prostor v areálu Prelátská

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 443/RMČ/2009 k nájmu části nebytových prostor a části nádvoří v areálu Prelátská. Celý článek ...

10.08.2009, autor: KOK, kategorie: Holobyty
Zakázka na ověřovací studii pro zařízení sociálních služeb

Zakázka na ověřovací studii pro zařízení sociálních služeb

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 382/RMČ/2009 k zahájení veřejné zakázky na vypracování ověřovací studie "Zařízení sociálních služeb se zaměřením na seniory - Prelátská, Praha 14". Celý článek ...

01.07.2009, autor: KOK, kategorie: Holobyty

Návrh na změny dispoziční řešení v Broumarské 25

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 375/RMČ/2009 k návrhu na schválení změny dispozičního řešení objektu A Broumarská č. p. 25, Praha 9. Rada městské části Praha 14 schválila změnu dispozičního řešení objektu A Broumarská č. p. 25, Praha 9, která spočívá v úpravě šesti buněk velikosti 1 + kk na tři buňky velikosti 2 + kk. Celý článek ...

11.03.2009, autor: KOK, kategorie: Holobyty

Dodatek ke smlouvě na výstavbu bytů v Broumarské ulici

Rada MČ Praha 14 hlavního města Prahy přijala usnesení č. 130/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01-020-08 na výstavbu dotovaných bytů v objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9. Celý článek ...

13.05.2008, kategorie: Holobyty

Vyhodnocení veřejné soutěže na rekonstrukci a výstavbu holobytů - Broumarská 25

Rada městské části Praha 14 schválila usnesením č. 252/RMČ/2008 vyhodnocení veřejné soutěže na akci: "Výstavba podporovaných bytů Broumarská 25, Praha 9". Na základě doporučení hodnotící komise ze dne 5. 5. 2008 a zprávy představenstva SMP - 14, a. s. ze dne 12. 5. 2008 RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Kaziko, a. s., Pod Turnovskou tratí 18, Praha 9 (38 906 494,70,- Kč vč. DPH ) tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.

25.03.2008, kategorie: Holobyty

Výběrové řízení Výstavba podporovaných bytů Broumarská

Na úřední desce P14 zveřejnila Správa majetku Praha 14, a.s. výběrové řízení "Výstavba podporovaných bytů Broumarská". Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle projektové dokumentace "REKONSTRUKCE A DOSTAVBA HOLOBYTŮ Praha 9, m.č. Praha 14, Broumarská č.p. 25", kterou zpracovala SPORADICAL s.r.o., Ve Střešovičkách 43, 160 00 Praha 6, generální projektant Ing. arch. Věra Soukeníková.

23.02.2008, kategorie: Holobyty

Nové usnesení Rady MČ Prahy 14

Usnesením Rady MČ Prahy 14 č. 64/RMČ/2008 bylo,v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., zrušeno zadávacího řízení k veřejné zakázce "SMP14 - Holobyty Broumarská". Blíže viz text usnesení č. 64/RMČ/2008.
Usnesením Rady MČ Prahy 14 č. 73/RMČ/2008 byla schválena studie "nástavby zdravotního střediska" v ulici Klánovická. Blíže viz textusnesení č. 73/RMČ/2008.

12.08.2005, kategorie: Holobyty

"Starousedlíci holobyty nechtějí!" - Večerník Praha

Dne 12.8.2005 Večerník Praha otiskl článek "Starousedlíci holobyty nechtějí!", který se zabývá problematikou dostavby holobytů v ulici Broumarská 25.
Blíže viz http://www.vecerka.cz/zpravy/starousedlici050812.html.

21.07.2005, kategorie: Holobyty

Diskuzní fórum - holobyty

Na www stránkách Prahy 14 proběhla diskuse k tématu "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25".

29.04.2005, kategorie: Holobyty

Změna projektu na holobyty

K projektu "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25 Praha 9 - Kyje Broumarská č.p. 25" přijala Rada městské části Praha 14 usnesení č. 173/RMČ/2005 (viz. příloha 1) k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování kompletní projektové dokumentace na dostavbu holobytů v ul. Broumarská č. p. 25, ve kterém dle přílohy č. 1 tohoto usnesení schválila dodatek č. 1 (viz. příloha 2) ke smlouvě o dílo ve kterém je specifikována změna projektové dokumentace - řešení sedlových střech, požární bezpečnosti a koordinaci řešení dostavby holobytů s rekonstrukcí ulice Broumarská.

Ke stažení: usneseni_173_rmc_2005.htm, 2 kB;
usneseni_173p_rmc_2005.rtf, 10 kB

20.04.2005, kategorie: Holobyty

Ukončení řízení "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25"?

K návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25 Praha 9 - Kyje Broumarská č.p. 25" pozemky parc. č. 9/1, 9/2, 10/2, 11 v KÚ Kyje, KOK podalo 23.11.2004 připomínky k navrhované stavbě, poté bylo územní řízení přerušeno (výzva k odstranění nedostatků, změna projektu na šikmou střechu).
Dne 12.4.2005 podal navrhovatel, MČ P14, návrh na zpětvzetí návrhu na vydání územního rozhodnutí.

23.11.2004, kategorie: Holobyty

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25 Praha 9 - Kyje Broumarská č.p. 25"

Dne 22. 11. 2004 - Proběhlo ústní jednání k územnímu řízení o umístění stavby "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25 Praha 9 - Kyje Broumarská č.p. 25". Občanské sdružení podalo připomínky a námitky k navrhované stavbě. Celý článek ...

04.11.2004, kategorie: Holobyty

Správní řízení "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25"

Správa majetku Praha 14, jako "navrhovatel" podala návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25 Praha 9 - Kyje Broumarská č.p. 25" pozemky parc. č. 9/1, 9/2, 10/2, 11 v KÚ Kyje.
Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 zahájil územní řízení a KOK se přihlásil jako účastník správního řízení.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011