Hlavní menu:

27.04.2009, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Změna integrovaného povolení - Pražské služby‚ a.s.

Povolení změny integrovaného povolení se týká Spalovny tuhého komunálního odpadu Malešice, kde byl rozšířen seznam odpadů o odpady, které lze nově energeticky využívat pro novou kogenerační jednotku (zařízení pro výrobu elektrického proudu). Jaké jsou to odpady a jejich množství není uvedeno.
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy projednal na základě ohlášení provozovatele Pražské služby, a.s. změnu v integrovaném povolení Spalovny tuhého komunálního odpadu Malešice - souhlas k provozování zařízení k využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie (kód R1). Dále byl rozšířený seznam odpadů o odpady, které lze nově energeticky využívat.
Toto povolená souvisí s již vydaným rozhodnutím SZn.: S-MHMP-313409/2008/OOP-VIII-286/R-42/Hor ze dne 20.10.2008 ve věci povolení změny stavby zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší v rámci řízení o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice“, která spočívala v instalaci nové kogenerační jednotky - soustrojí parní turbíny s elektrickým generátorem o elektrickém výkonu 17 MW a realizaci technologického vybavení pro snížení emisí NOx a to přechodem od selektivní nekatalytické redukce (SNCR) emisí oxidů dusíku na selektivní katalytickou redukci (SCR).

Blíže viz http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/html/mzpaxf63nvur.html

» Přejít na článek Změna integrovaného povolení - Pražské služby‚ a.s. na webu http://www.mzp.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011