Hlavní menu:

12.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Zástupce veřejnosti při projednávání nového územního plánu Prahy

Do roku 2012 chce Praha schválit nový územní plán, který předurčí rozvoj metropole na příští desetiletí. Právě nyní přichází chvíle, kdy obyvatelé mohou přispět k formulaci vize rozvoje města. Dne 2. 11. byl zveřejněn koncept nového územního plánu. Občané mají do 9. 12. možnost uplatnit námitky prostřednictvím zástupců veřejnosti.

Podle stavebního zákona se může veřejnost do procesu územního plánování zapojit několikerým způsobem:

    1. Kdokoliv, tj. nejen občan Prahy, ale i další občané ČR či cizinci a také občanská sdružení mohou podat připomínky.
    2. Tzv. námitky mohou podávat vlastníci plánem dotčených nemovitostí a také zástupce veřejnosti, pokud jej zmocní určitý počet občanů. Námitky musí magistrát „vyhodnotit“, vlastně podrobně zdůvodnit, proč je (ne)vzal v úvahu.
    3. Protože hlavní slovo při schvalování územního plánu Prahy má „velké“ zastupitelstvo hl. m. Prahy, mohou jednotlivé pražské městské části a jejich zastupitelstva podávat formálně také jen připomínky. Přesto jsou v praxi městské části jako reprezentanti volené samosprávy v mnohem silnější pozici vůči magistrátu a zastupitelstvu Prahy, než jednotlivci. Částečně to platí také pro sousední obce, které podávají připomínky.

Kdo může být zástupcem veřejnosti?

Zástupcem veřejnosti může být právnická osoba (např. občanské sdružení) a fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům. Ačkoli zástupce veřejnosti mohou zmocnit jenom občané Prahy (fyzická osoba, která je státním občanem ČR a v hlavním městě Praze je přihlášena k trvalému pobytu – bez ohledu na to, zda dosáhla 18 let), zástupce veřejnosti nemusí mít trvalý pobyt na území Prahy. Je to ale žádoucí, zejména z toho hlediska, že občané budou mít zřejmě větší důvěru v toho, koho dlouhodobě znají. To je však otázka taktiky a vedení veřejné kampaně.

Jak zmocnit zástupce veřejnosti?

Zmocnění se provede prostřednictvím plné moci. Podepsaná osoba musí být označena jménem, příjmením a adresou. V plné moci musí být výslovně uvedeno zmocnění k podání námitky na základě „věcně shodné připomínky“ zmocnitelů (není vyloučeno vyjádření občanů k více skutečnostem). Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá podpisovou listinou, která musí obsahovat alespoň 200 platných podpisů občanů Prahy (pobyt a občanství v jednotlivých městských částech nehraji roli – lze připomínkovat záměr v jakékoliv části Prahy). Podpisů může být více, zvyšuje to tlak na magistrát a zastupitele Prahy - takže i když podle zákona to nehraje roli, platí, že čím více podpisů, tím lépe.

Jak magistrát a zastupitelstvo Prahy naloží s připomínkami a námitkami?

Rozdíl mezi námitkou a připomínkou je v tom, že s uplatněnými námitkami se musí magistrát vypořádat pečlivěji. Na rozdíl od připomínek musí podrobně popsat, jestli k nim přihlédl, a pokud ne, tak odůvodnit proč. Zástupci veřejnosti ani dotčení vlastníci nemají nárok na to, aby je magistrát jednotlivě obesílal - o všech fázích projednávání se informuje na úřední desce a je nutné na magistrátu samotné vypořádání námitek prostudovat.

Po ukončení připomínkování konceptu musí magistrát zpracovat pokyny pro vytvoření návrhu územního plánu, včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení. Součástí těchto pokynů musí být podle stavebního zákona i vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky. Pokyny a vyhodnocení následně schvaluje zastupitelstvo Prahy a je tudíž nutné prostudovat podklady a zúčastnit se jednání zastupitelstva.

Po ukončení veřejného projednání návrhu nového územního plánu může magistrát zapracovat některé námitky a připomínky a následně posoudit, zda tím nedošlo k „podstatné úpravě návrhu“. Pokud ano, koná se opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů. Opět lze do konce tohoto případného projednání uplatnit připomínky a námitky. Magistrát nakonec musí zpracovat zvláštní návrh rozhodnutí o námitkách, který je schvalován společně s návrhem územního plánu zastupitelstvem Prahy.

» Přejít na článek Zástupce veřejnosti při projednávání nového územního plánu Prahy na webu http://www.mestaprozivot.arnika.org/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011