Hlavní menu:

04.02.2009, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Zalesnění zemědělského pozemku

Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení územního řízení - Zalesnění zemědělského pozemku parc. č. 2632/4 v k.ú.Kyje.
Navržené území k zalesnění leží východně od Kyjí a jihozápadně od zástavby sídliště Černý Most. Pozemenk leží na vyvýšené plošině, kterou nyní tvoří většinou travnatý porost. Svahy v okolíjsou již zalesněny. Přes pozemek parc. č. 2632/4 prochází lokální biokoridor L4/257 - Vítkov -Vidrholec. Pozemky jsou v současné době využívané jako louky a budou převedeny do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Navrhovaným zalesněním dojde v budoucnu ke zvýšení biodiverzity daného území a s postupujícím časem a růstem dřevin na zalesněných plochách se bude zlepšovat i kulturní a estetická charakteristika daného místa.

Blíže viz oznámení na úřední desce.

» Přejít na článek Zalesnění zemědělského pozemku na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011