Hlavní menu:

19.02.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy

Zpracovatelem Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy je Útvar rozvoje hl.m.Prahy a.s.
Veřejné projednání návrhu ZUR HMP vydávané formou opatřením obecné povahy se bude projednávat od 6. března 2009 do 6. dubna 2009 včetně. Veřejné jednání se bude konat dne 2.4. 2009 od 10.00 hodin ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57, Praha 2. Kompletní dokumentace návrhu ZUR HMP (textová a grafická část) a úplný návrh na vydání návrhu ZUR HMP formou opatřením obecné povahy jsou vystaveny k nahlédnutí od 18. února 2009 do 6. dubna 2009 včetně:
- v informačním středisku URM, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1, v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00 do 16,00 hod.
- v kanceláři č.335 OUP MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1 v úředních dnech, tj. v pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod.
- v elektronické podobě na internetové adrese http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj/Uzemni-plan/Zasady-uzemniho-rozvoje-hl-m-Prahy
V souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve spojení s ustanoveními § 172 odst. 1 a 5 a § 39 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů lze uplatnit připomínky a námitky nejpozději při veřejném projednání. K připomínkám a námitkám podaným později se nepřihlíží.
Připomínky a námitky k návrhu na vydání změny ZUR HMP podávejte písemnou formou na adresu:
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního plánu
Jungmannova 29
111 21 Praha 1
Námitky mohou podávat v souladu s odst.2 § 39 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím a zástupce veřejnosti.
Připomínky může podat každý.
http://www.praha14.cz/deska_ext/hl_mesto_zur_190209.doc
http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/zur/vydani/zur.htm

» Přejít na článek Zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011