Hlavní menu:

25.11.2009, autor: KOK, kategorie: Dvojdům Hostavice

Žádost o umístění stavby Dvojdomu v Hostavicích zamítnuta

Žádost o umístění stavby Dvojdomu v Hostavicích zamítnuta

Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 vydal rozhodnutí ve kterém zamítnul žádost, společnosti Novozámecká s.r.o., o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Dvojdům Hostavice Praha 9, Hostavice, Novozámecká ul.“. Pozemek o ploše 576 m2 navrhl investor rozdělit na dva, na kterých byly umístěny dva velikostně předimenzované rodinné domky o třech nadzemních podlažích. Pozemek má přímý kontakt s veřejnou zelení - alej vzrostlých stromů podél pěší stezky z Novozámecké ulice k železniční zastávce a tato alej byla stavbou ohrožena.

Občanské sdružení Kyjský občanský klub a další občanská sdružení podala připomínky k této stavbě. Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 vyhověl v rozhodnutí dvěma námitkám, které podalo občanské sdružení Kyjský občanský klub:

„16. na pozemku ( po rozdělení pč.273/1 a 273/2 kú.Hostavice) jsou umístěny předimenzované stavby. Umístění a míra zastavění pozemku neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí a krajinnému rázu. Navržená stavba je v arogantní disharmonii s celým svým blízkým i vzdáleným okolím – námitce se vyhovuje“

„20. celková zastavěná plocha neodpovídá stanoveným požadavkům pro plochy OB ve stabilizovaném území – námitce se vyhovuje“


V odůvodnění Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 v rozhodnutí uvedl:

„Stavba vykazuje značnou hmotovou předimenzovanost v poměru k velikosti pozemku a v porovnání s okolní zástavbou. Velikost pozemku neodpovídá záměru stavebníka. Stavebník splňuje požadavky OTPP, co do zastavěnosti a odstupů, avšak vytěžuje pozemek až na samou hranici únosnosti, což neodpovídá požadavkům zachování pohody bydlení a urbanisticky zcela nevhodně zasahuje do stávajícího charakteru území. Architektonické pojetí je rozporu s dosavadní zástavbou.

Stavební úřad dospěl k závěru, že záměr žadatele není v souladu s požadavky §90, odst.c) stavebního zákona v návaznosti na vyhlášku o OTPP, čl. 4, který uvádí: „Umístění staveb a míra zastavěnosti pozemku musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí“ Stavební úřad proto žádost zamítl.“

Blíže viz rozhodnutí
Související články: Dvojdům Hostavice, Novozámecká - Výzva k doplnění žádosti
Pokračování stavebního řízení „Dvojdům Hostavice Praha 9
Dvojdům Hostavice – projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí
Zahájení stavebního řízení "Dvojdům Hostavice Praha 9

Ke stažení: ovd_rozh_zamit_dvojdum_231109.doc, 88 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011