Hlavní menu:

10.01.2021, autor: Časopis Devítka 1/2021, kategorie: Životní prostředí

Začaly práce na nové vozovně Hloubětín

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začal v listopadu 2020 stavět novou vozovnu Hloubětín v Praze 9. V první etapě postaví samostatně stojící energocentrum a měnírnu, které budou areál vozovny a přilehlou tramvajovou trať zásobovat teplem a elektrickou energií, a nahradí stávající dosluhující zařízení.

Stavba potrvá zhruba deset měsíců a dopravní podnik plánuje jejich zprovoznění na přelomu srpna a září 2021. Zhotovitelem je sdružení „Vozovna Hloubětín, EŽ + OHL“. Předpokládané celkové náklady první etapy výstavby nové vozovny Hloubětín se pohybují kolem 120 milionů korun.

Od staré k nové

„Stará vozovna v Hloubětíně byla stavebně, technicky i architektonicky zajímavým objektem, který od roku 1951, kdy byla otevřena, dotvářel charakter Prahy 9. Proto jsem dlouho usiloval o její zachování a také dopravní podnik zvažoval její rekonstrukci a modernizaci. Ale podrobné studie ukázaly, že oprava nebyla možná,“ konstatuje Marek Doležal, místostarosta Prahy 9 a zároveň člen Dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy, a pokračuje: „Dnes tedy vítám, že zhruba po 70 letech vznikne v Praze nová vozovna. Tramvajová síť v hlavním městě patří mezi nejrozsáhlejší na světě a moderní vozovnu si zaslouží. Ta v Hloubětíně bude mít nové vybavení a technologie odpovídající 21. století, navíc bude energeticky úsporná a šetrnější pro životní prostředí. A v neposlední řadě je důležité, že na místě staré vozovny vznikne zase vozovna a pražská MHD nepřijde o moderní zázemí. Věřím, že až nový objekt bude stát, i za 70 let o něm bude platit, že je to zajímavá stavba, kterou by bylo škoda zbourat.“ Nejdříve energocentrum a měnírna

Stavba nového energocentra a měnírny vozovny Hloubětín začala skrývkou povrchové zeminy a terénními úpravami parcel a pokračovala zakládáním stavby, vrtáním pilot, na kterých bude budova energocentra stát. V rámci stavby DPP zrealizuje také přeložky kanalizace, horkovodu, slaboproudového vedení, datových kabelů CETINu. DPP vybuduje rovněž novou trafostanici, rozvodnu, kabelovody pro PRE, dráhové kabelovody a veškeré přípojky potřebné pro provoz vozovny.

Nové energocentrum počítá se zpracováváním energie z fotovoltaických článků, které dopravní podnik plánuje osadit na část připravované tramvajové haly. Energii z obnovitelných zdrojů bude DPP využívat pro potřeby provozu samotné vozovny. Nové energocentrum a měnírna po svém zprovoznění nahradí současné dosluhující technologické zařízení, které je umístěno v přístavku zbourané deponovací haly. Původní řešení, kdy staré energocentrum bylo stavebně spojeno se samotnou deponovací halou, se ukázalo jako nevyhovující a omezující při jakékoliv budoucí stavební úpravě haly nebo energocentra. V připravované vozovně Hloubětín bude energocentrum, měnírna, trafostanice a rozvodna v samostatném objektu, stavebně nezávislém na zbytku vozovny, což zjednoduší jakékoliv opravy, rekonstrukce nebo rozšíření v budoucnu. Budované energocentrum bude teplem zásobovat veškeré provozy ve vozovně Hloubětín, měnírna pak napájet přilehlou tramvajovou trať.

Nová vozovna do konce roku 2022

„Mám velkou radost, že po fázi bourání a odklízení sutin se můžeme pustit do výstavby nové vozovny Hloubětín. První etapu, energocentrum a měnírnu, budeme stavět zhruba 300 dnů. Rádi bychom je zprovoznili do konce letních prázdnin 2021 a hned na to navázali zahájením stavby samotné deponovací haly pro tramvaje. V současnosti připravujeme veřejnou zakázku na zhotovitele zbylých etap, tj. nové deponovací haly a přestavby zbytku areálu. Chystáme se ji vypsat na začátku roku. Dokončení celé stavby a zprovoznění nové vozovny Hloubětín plánujeme na konec roku 2022,“ konstatoval Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku Praha.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011