Hlavní menu:

12.03.2010, autor: KOK, kategorie: Kyjský zpravodaj

Z kroniky obce X.

Titulní strana Kyjského zpravodaje 11/1963

Kyjský zpravodaj v čísle 11/1963 přinesl mimo jiné také další kapitolu z kroniky naší obce. Tato část historie se týká statistiky počtu obyvatele v Kyjích a hostavicích od roku 1785 do roku 1890.
------------

Kronika obce Kyje – LP 1785

V předcházejících kapitolách seznámili jsme vás s dávnějšími i novějšími usedlíky osad Kyjí, Hostavic a Aloisova, o jejich usedlostech a zemědělským majetkem. Dozvěděli jsme se také zajímavosti vzniku osady Aloisova, o poměrech při jejím založení a o životě tehdejších občanů osady. Dnes Vás seznámíme s počtem obyvatel v jednotlivých letech od r. 1785 do r. 1890.

Počet domů a obyvatel od r. 1785 do r. 1890
V roce 1785 bylo v Kyjích 19 domů
V roce 1843 bylo v Kyjích 56 domů obyvatel 311
V roce 1857 bylo v Kyjích 56 domů obyvatel 493
V roce 1869 bylo v Kyjích 56 domů obyvatel 453
V roce 1880 bylo v Kyjích 61 domů obyvatel 574
V roce 1890 bylo v Kyjích 63 domů obyvatel 623

V Hostavicích
V roce 1785 bylo 9 domů
V roce 1843 bylo 21 domů obyvatel 131
V roce 1857 bylo 22 domů obyvatel 186
V roce 1869 bylo 22 domů obyvatel 224
V roce 1880 bylo 22 domů obyvatel 194
V roce 1890 bylo 21 domů obyvatel 213

Z tabulky je zřejmé, že Kyje za těch 105 let vzrostly (bez Aloisova) z 19 domů na 34, přibyla osada Aloisov s 29 domy, Hostavice z 9 domů na 22. Počet obyvatel však se měnil neznatelně - vzrůstal po desetiletích průměrně o 50, někdy i poklesl, Byla tedy Kyje, Aloisov a Hostavice malými osadami. Těsně přeci první světovou válkou v r. 1910 měla osada Kyje asi 450 obyvatel, osada Aloisov 326, dohromady 776 obyvatel. Obyvatel tu přibývalo ač né mnoho proti předešlému 20 letí. Osada Hostavice měla jen 172 obyvatel, tedy znatelný úbytek. Přéčiny byly v tom, že podruzi dělníci, zemědělští se vystěhovali do města - drobné chaloupky vykupoval velkostatek - dříve Limp, potom Riedl. Ze zemědělských osad stávají se osady dělnické. V Kyjích je dělnických rodin 43 (z 93), v Hostavicích 26 (z 37), v Aloisově 26 (ze 70). V Aloisově ač osada byla založena jen jako víska zemědělských robotníků je poměrně více odborných 'řemeslníků pracujících v pražských továrnách. Rodiny byly obdařeny dětmi požehnaně. V Kyjích bylo 226 dětí ze všech 450 obyvatel /v Hostavicích 98/ ze 172/ v Aloisově 195 /z 326/ obyvatel.
Na jedno stavení přišlo v Kyjích skoro 8 dětí /obyvatel něco přes 13/, v Hostavicích něco méně - 5 dětí /obyvatel 8/, v Aloisově něco méně 6 dětí /obyvatel asi 10/.
V četných rodinách žijí děti dospělé /vdané i ženaté/ se svými rodiči. Nebylo tenkráte ještě mnoho nájemních bytů a proto se velmi často četné rodiny dělnické tísnili v jedné světnici.

Příště pokračování!

------------
Celé číslo Kyjského zpravodaje z listopadu roku 1963 si můžete prohlédnout ve fotogalerii umístěné na konci článku.

25.03.2010 14:54:02

Kyjský zpravodaj listopad 1963

Kyjský zpravodaj listopad 1963

Kyjský zpravodaj listopad 1963

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011