Hlavní menu:

14.06.2006, kategorie: Územní plán - platný

Vystavení návrhu zadání změn vlny Z 07 Územního plánu hl. m. Prahy

Od 14. června do 13. července 2006 bude veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny Z 07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Vlna Z 07 obsahuje 439 navržených změn. Z tohoto počtu se následujících 9 změn:
# Z 1384 - Výstavba rodinných domů - Hostavice 903/1-část,
# Z 1696 - Posunutí biokoridoru v části jižního břehu Kyjského rybníka pro zajištění jeho funkčnosti (uvedení do souladu se skutečným stavem),
# Z 1891 - Rozšíření plochy překladiště podél trati v návaznosti na stávající terminál
# Z 1845 - zřízení dvou nových železničních zastávek v lokalitě Horní Počernice, "Praha - Černý Most" (vyhlášení veřejně prospěšné stavby),
# Z 1849 - Zřízení nové železniční zastávky v lokalitě "Praha - Jahodnice" (vyhlášení veřejně prospěšné stavby).
# Z 1715 - Zrušení komunikace místního významu (Černý Most 232/222-část; při ul. Bryksova),
# Z 1716 - Uvedení do souladu se skutečným stavem u stávajícího sběrného dvora,
# Z 1717 - Uvedení do souladu se skutečným stavem u stávajícího sběrného dvora,
# Z 1918 - Změna dopravního propojení v úseku "Kbelská - Balabenka" s ohledem k minimalizaci negativních vlivů na obytnou zástavbu
Veřejné jednání se bude konat dne 22. 6. 2006 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Hradčanské nám. 8, Praha 1 (Martinický palác). Do 15-ti dnů od posledního dne vystavení, tj. do 28.7. 2006 včetně, je možné podávat podněty k návrhu zadání. K podnětům podaných po této lhůtě se nepřihlíží.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011