Hlavní menu:

16.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Výkresy konceptu územního plánu v PDF

Výkresy konceptu územního plánu v PDF

Výkresy konceptu územního plánu v PDF

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Aplikace_Graficka_cast/VykresyPDF.html

Závazné výkresy:

V1 Výkres základního členění

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/V1_VykresZakladnihoCleneni/V1_06_Kc.pdf

V2 Hlavní výkres

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/V2_HlavniVykres/V2_06_Kc.pdf

V2v Hlavní výkres – varianty

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/V2v_Hlavni%20Vykres_Varianty/V2v_06_Kc.pdf

V3 Prostorová regulace a veřejná prostranství

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/V3_ProstorovaRegulaceAVerejnaProstranstvi/V3_06_Kc.pdf

V3v Prostorová regulace a veřejná prostranství - varianty

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/V3v_ProstorovaRegulaceAVerejnaProstranstvi_Varianty/V3v_06_Kc.pdf

V4 Doprava

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/V4_Doprava/V4_06_Kc.pdf

V4v Doprava – varianty

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/V4v_Doprava_Varianty/V4v_06_Kc.pdf

V5 Vodní a odpadové hospodářství

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/V5_VodniHospodarstviAOdpady/V5_06_Kc.pdf

V6 Energetika, elektronické komunikace a kolektory

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/V6_EnergetikaElektronickeKomunikaceAKolektory/V6_06_Kc.pdf

V7 Veřejně prospěšné stavby a opatření

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/V7_VykresVerejneProspesnychStavebAOpatreni/V7_06_Kc.pdf

V7v Veřejně prospěšné stavby a opatření - varianty

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/V7_VykresVerejneProspesnychStavebAOpatreni/V7_06_Kc.pdf

Odůvodnění

O1 Koordinační výkres

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/O1_KoordinacniVykres/O1_06_Kc.pdf

O1v Koordinační výkres – varianty

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/O1v_KoordinacniVykres_Varianty/O1v_06_Kc.pdf

O2 Širší vztahy

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/O2_SirsiVztahy/O2_Kc.pdf

O3 Podrobné členění zeleně a ÚSES

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/O3_PodrobneCleneniZeleneAUSES/O3_06_Kc.pdf

O3v Podrobné členění zeleně a ÚSES – varianty

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/O3v_PodrobneCleneniZeleneAUSES_Varianty/O3v_06_Kc.pdf

O4 Zábory ZPF a PUPFL

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/O4_ZaboryZPFaPUPFL/O4_06_Kc.pdf

O4v Zábory ZPF a PUPFL – varianty

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Vykresy_PDF/O4v_ZaboryZPFaPUPFL_Varianty/O4v_06_Kc.pdf

Schémata

S1 Koncepce krajiny

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Schemata_PDF/S1_KoncepceKrajiny/S1_Kc.pdf

S2 Koncepce města

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Schemata_PDF/S2_KoncepceMesta/S2_Kc.pdf

S3 Základní typy území

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Schemata_PDF/S3_ZakladniTypyUzemi/S3_Kc.pdf

S4 Identifikační schéma – základní návrh

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Schemata_PDF/S4_IdentifikacniSchema_ZakladniNavrh/S4_Kc.pdf

S4v Identifikační schéma – varianty

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Schemata_PDF/S4v_IdentifikacniSchema_Varianty/S4v_Kc.pdf

S5 Koncepce dopravy

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Schemata_PDF/S5_KoncepceDopravy/S5_Kc.pdf

S6 Rozdíl záborů ZPF ÚP 1999 – KÚP 2009

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Schemata_PDF/S6_RozdilZaboruZPF__/S6_Kc.pdf

S6v Rozdíl záborů ZPF ÚP 1999 – KÚP 2009 , varianty

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Schemata_PDF/S6v_RozdilZaboruZPF__Varianty/S6v_Kc.pdf

S7 Rozdílové schéma zeleně

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Schemata_PDF/S7_RozdiloveSchemaZelene/S7_Kc.pdf

S7v Rozdílové schéma zeleně – varianty

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Schemata_PDF/S7v_RozdiloveSchemaZelene_Varianty/S7v_Kc.pdf

S8 Výškové limity území

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Schemata_PDF/S8_VyskoveLimityUzemi/S8_Kc.pdf

S9 Prostorová struktura území

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Schemata_PDF/S9_ProstorovaStrukturaUzemi/S9_Kc.pdf

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011