Hlavní menu:

01.07.2016, autor: Mělnická radnice (zpravodaj rady města) 7-8-2016, kategorie: Kontejnerové překladiště Malešice

Vyjádření města Mělníka k situaci v Českých přístavech

Vyjádření města Mělníka k situaci v Českých přístavech

V roce 2000 České přístavy a. s. zahájily budování tzv. kontejnerového terminálu v areálu přístavu. České přístavy využívají vazby tzv. veřejného přístavu a kontejnerového terminálu. Tyto činnosti se doplňují, mohou však fungovat zcela nezávisle.

V Mělníku je podíl dopravy po Labi z důvodů nesplavnosti řeky minimální. Terminál měl v roce 2000 plochu cca 38 tis. m2 určenou pro překládku kontejnerů v místní lokalitě tzv. Topůlky. Již tehdejší povolovací procesy se nesly v duchu nesouhlasu veřejnosti, neboť se předpokládalo, že město bude zatíženo nárůstem železniční a silniční dopravy. Tehdejší okresní úřad však nepožadoval posuzování vlivů na životní prostředí dle platné legislativy, a tak správním orgánům nezbylo nic jiného, než příslušná povolení vydat. České přístavy však záhy plánovaly další rozvoj kontejnerového terminálu, a to v návaznosti na připravovanou stavbu protipovodňových opatření ve městě. Jednalo se však již o takový rozsah rozvoje, že Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl, že záměr musí být posouzen dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento proces trval od roku 2008 do roku 2010. V květnu roku 2010 Krajský úřad Středočeského kraje vydal stanovisko k záměru „Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník“ na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém stanovil podmínky pro přípravu, realizaci a provoz záměru. Českým přístavům se tak otevřel prostor pro realizaci svého záměru. Dle projednané dokumentace „Ekologizace kontejnerového terminálu“ spočívala ve třech základních koncepčních změnách:

  • Změna překladních prostředků, tj. kolové nakladače na dieselový pohon budou nahrazena dvěma portálovými elektrickými jeřáby
  • Výstavba 4 nových překladních kolejí délky od 1000 do 1400 m
  • Úprava vlečkových kolejí v areálu

Jednalo se ale také o rozšíření zpevněných ploch pro skladování a manipulaci kontejnerů od vjezdu do přístavu až po nový most, a tím zvýšení kapacity manipulace kontejnerů. Současně s tímto záměrem ve spolupráci s Českými přístavy byl realizován nový vjezd pro kamiony do areálu přístavu z ul. Nůšařské. Stavba ekologizace kontejnerového terminálu probíhá ve třech etapách. V současné době je dokončena část zpevněných ploch a probíhá zkušební provoz, ve kterém budou měřeny hladiny hluku a její vliv na obytnou zástavbu.

Na jaře letošního roku České přístavy požádaly o vydání povolení změny stavby, zejména rozsahu zpevněných ploch a prodloužení kolejí. I veřejnost zaregistrovala, že se zvýšil objem přepravy kontejnerů po železnici do přístavu a řidiči často čekají ve frontách v ul. Bezručova a Řípská na průjezd vlaků. Odbor výstavby a rozvoje po posouzení záměru došel k závěru, že záměr již není v souladu se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje z roku 2010, zejména se stanovenými kapacitami zpevněných ploch, počty vlaků s kontejnery apod. a zahájil jednání s Českými přístavy. Tyto zjištěné skutečnosti rovněž sdělil příslušnému dotčenému orgánu, Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství. Uskutečnilo se i jednání v areálu Českých přístavů za přítomnosti úředníka „kraje“, kde byly předkládány argumenty stavebního úřadu. Byli jsme tak velmi překvapeni, když Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne 6. 6. 2016 písemné vyjádření, že záměr „Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník“ probíhá v souladu se stanoviskem vydaným v roce 2010 a stanovisko je pro další řízení stavebního úřadu platné.

Co to pro město Mělník znamená? Rada města projednala jako účastník povolovacích řízení záměr změny stavby Českých přístavů a přijala usnesení, že nesouhlasí s vydáním rozhodnutí o změně stavby. Město požaduje zpracování nové dokumentace a projednání vlivů záměru na životní prostředí. Tento požadavek byl odeslán písemně Krajskému úřadu Středočeského kraje. Nastane tak velmi nepříjemná a pro občany nepochopitelná situace, že město Mělník bude uplatňovat námitky do řízení, které vede Stavební úřad Městského úřadu Mělník. Současně město zadalo oprávněné projektové organizaci zpracovat rozbor dopravy související s kontejnerovým terminálem a posouzení s projednanou dopravní studií, ze které Krajský úřad Středočeského kraje a České přístavy vycházejí. Jedině touto cestou se problematika vrátí opět k projednání na krajský úřad či případně na jeho nadřízené složky - příslušná ministerstva.MVDr. Ctirad Mikeš,
starosta města Mělníka

» Přejít na článek Vyjádření města Mělníka k situaci v Českých přístavech na webu http://www.melnik.cz/.

Ke stažení: Vyjádření města Mělníka k situaci v Českých přístavech , 635 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011